emlak

Newton’un 3. Hareket Yasası

DENEYİN ADI:Newton’un 3. Hareket Yasası

DENEYİN AMACI:İki nesnenin bir etkileşme sırasında birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin eşit ve zıt yönlü olduğunu görmek

TEORİK BİLGİ: Günlük yaşantımızda bir cisme bir kuvvet uygulanması söz konusu olduğunda, onun herhangi bir yolla itilmesi yada çekilmesi aklımıza gelir.

Sözgelimi asılı bir mıknatıs çubuğunu yaklaştırdığımızda aynı adlı kutuplar karşı karşıya geldiğinde, asılı mıknatısın bizde uzaklaşacak yönde gittiğini; ters adlı kutupların karşı karşıya gelmesi durumunda asılı olan mıknatısın bize doğru geldiğini görürüz.

Her iki durum için elimizdeki mıknatısın, asılı olan mıknatısa bir kuvvet uyguladığını ve bunun sonucu olarak asılı mıknatısın devinime başladığı söyleriz. Bunun yanında, elimizde tuttuğumuz mıknatısın da, diğer mıknatısa yaklaştırılırken çekilip ittiğini hissederiz. Doğadaki bütün gerçek kuvvetler çevreyle etkileşme sonucu çıkarlar.

DENEY ÖLÇÜM VE SONUÇLARI:
m(1) m(2) v(1) V(2) t(1) t(2) t(3) t(ort) t’(1) t’(2) t’(3) t’(ort) v’(1) v’(2) F’(1)/F’(2)
201g 199g 0 0 331ms 351 354 345,3 337 358 360 351,6 0,55m/s 0,54 1,02
T(ort)=(331+351+354)/3 T’(ort)=351,6ms
=345,3ms =0,3516s

v=x/t
19cm=0,19m 1 s=1000 ms

t=345,3 ms=0,3453 saniye

v=0,19/0,3453 v’=0,19/0,3516
=0,55 m/s =0,54 m/s

 

 
YORUM: O halde bir milletin varlığı iki cismin arasında karşılıklı bir etkileşme sonucudur. Ancak görülüyor ki bu etkileşmeden bir değil, iki kuvvet ortaya çıkmakta, biri diğerine bir kuvvet etki ettirirken diğeri de aynı değerde fakat zıt yönde bir kuvveti öbürüne etki ettirmektedir. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz: Bir cisim diğer bir cisme bir kuvvet etki ettirdiğinde, diğer cisim de bu cisme bir kuvvet etkiler. Buna ek olarak bu kuvvetlerin değerleri eş kuvvetleri zıttır. Bu durumda, yalıtılmış tek bir kuvvetten söz edilemez. İki cisim arasındaki etkileşime de bu kuvvetlerden birine «etki» diğerine «tepki» kuvveti denir. Başka bir deyimle,
kuvvetlerden birisi «etki» olarak alınırsa, diğeri birinciye karşı «tepki» olarak alınır.

Etki-tepki kuvvetlerinin özelliğini gösteren yasa, Newton’un üçüncü yasası olarak şöyle açıklanabilir:

TANIM:
Herhangi bir etkiye karşı her zaman bir tepki vardır; yada iki cismin karşılıklı etkisi daima eşit fakat zıt özelliklidir.

TANIM:
İki cisim arasında oluşan etkileşmede F kuvveti, ikincinin birinciye etkidiği F kuvvetine eşit fakat zıt yönlüdür.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

YORUM KÖŞESİ


× yedi = 28