9.SINIFLAR KİMYA DERSİ 2.YAZILI SORULARIDIR

1—- Metil alkol+su ve tuz +su karışımlarının bileşenlerine saf olarak ayrılması için hangi yöntemler kullanılır?
A)Kaynatma -süzme B)Buharlaştırma ? ayırma hunisi C)Eleme- süzme D)Ayrımsal damıtma ?buharlaştırma
E)Ayrımsal damıtma ? kristallendirme
2—- X-3 ve Y+2 iyonları izoelektroniktir. X elementi 2. periyot 5A grubunda olduğuna göre Y elementinin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.periyot 6A grubu B) 3.periyot 2A grubu C) 3.periyot 5A grubu D) 2.periyot 4Agrubu E) 3.periyot 6A grubu
3—3,01.1022 tane Na atomu kaç moldür?
A)0.1 B)0,5 C)0,05 D)0.15 E)0.2
4—- 3 mol CO2 bileşiği kaç gr dır? ( C:12 O:16 )
A) 44 B) 88 C) 132 D) 84 E) 96
5— 13X+3 iyonunun elektron dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 s 2 2s2 2 p6 3s23p1 B)1s 22s2 2p6 3s2 C) 1s2 2s2 2p6 D)1s2 2s2 2p6 3s 23p3 E) 1s22s22p6 3s23p4
6—
mx my
1.Bileşik 8 g 1 g
2.Bileşik 4 g 1 g
Yandaki tabloda X ve Y elementlerinden oluşan farklı iki bileşik için elementlerin kütlece birleşme miktarları verilmiştir. II.Bileşiğin formülü
XY olduğuna göre I. Bileşiğin formülü nedir?
A)X2Y3 B) X2Y C) XY2 D) X3Y2 E) XY3
7— 6,02.1022 tane SO3 molekülü 8 gr ise SO3 ün mol kütlesi nedir?
A) 82 B) 80 C) 60 D) 90 E) 180
8—Bir tencerede kaynamakta olan suya bir miktar tuz atıldığı zaman kaynama geçici olarak durmaktadır.Bunun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)Kristallenmenin olması B)Basınç azalması C) Kaynama noktası yükselmesi D)Tuz atılınca suyun soğuması E)Donma noktası alçalması
9-Kurşun II Oksit ve Diazot monoksit bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Pb2O NO2 B)PbO2 : N2O C) PbO ;N2O D)PbO ; N2O3 E)PbO; NO2
10—- 0,5 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde kaç mol oksijen atomu vardır?
A) 2 B) 12 C) 4 D) 6 E) 8,5
11—Kütlece %20 lik 400 gr X tuzu çözeltisini 25oC?ta doygun hale getirmek için 40 gr daha tuz ekleniyor.Buna göre bu sıcaklıktaki X tuzunun çözünürlüğü kaç gr/100 gr sudur?
A) 80 B) 60 C) 27,5 D)30,75 E)37,5
12— 36X-1 iyonunun nötron sayısı proton sayısından 2 fazla ve Y+3 iyonunun elektron sayısına eşittir.Y+3 iyonunun atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 B) 17 C) 18 D) 21 E) 34
13—(HXO3)-1 iyonunda 32 elektron olduğuna göre X in periyodu ve grubu hangi şıkta doğru verilmiştir?(8O; 1H)
A) 2.periyot 4A B)3. periyot 5A C) 2.periyot 6A D) 2.periyot 2A E) 3.periyot 4A
14? 4.periyot 3B grubu elementinin atom numarası aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)17 B) 18 C) 19 D) 21 E) 31
15-ZnSO4 ve CCl4 bileşiklerinin adları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? A)Çinko sülfür;Kalsiyum klörür B)Çinkotetrasülfür;Karbon klörür C)Çinko sülfat;Karbon tetra klörür D)Çinko kükürtoksit;Karbontetra klörür E)Gümüş sülfat :Karbon karbon iyodür
16—-35oC ta X tuzunun çözünürlüğü 80 gr/100 gr sudur. 90oC ta kütlece %60 lık 600 gr doymuş çözelti 35oC a kadar soğutulduğunda kaç gr çöker?
A)160 B)150 C)140 D)70 E)16
17— 13 Al elementi ile 16S elementinin yapacağı bileşiğin formülü aşağıdaki şeçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) AlS B) Al2S C) Al2S3 D) Al3S2 E) Al3S
18—- X-3 , Y-2 , ve Z+2 iyonları 18 elektron içermektedir.Buna göre X,Y,Z atomlarının iyon çaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Z > X> Y B) X > Y > Z C) Y> Z > X D)Z> Y > X E) X > Z> Y
19– XY4 bileşiğinde kütlece %25 Y vardır. X2Y6 bileşiğinde Y?nin kütlece yüzdesi nedir?
A) 80 B) 75 C) 60 D) 27 E)20
20— 4 gr NaOH bileşiği kaç mol dür? (Na:23 O:16 H:1)
A)1 B)10 C)0,1 D)0,2 E) 0,5
NOT: Her soru 5 er puandır. Sınav süresi 40 dakikadır. BAŞARILAR DİLERİM .
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.