Bağırsak hastalıkları hakkında bilgi, Bağırsak hastalıkları ve tedavi yolları nelerdir, Had bağırsak nezlesi nedir ve tedavisi nasıldır, Müzmin Barsak Nezlesi hastalığı nedir ve tedavisi nasıldır, Kabızlık nedir (Peklik), Kabızlığın tedavisi nasıldır

Hâd barsak nezlesi : Perhiz hataları, üşütme, bozuk yemek, yabancı cisimler, bazı ilâçlar yüzünden bazen de mideden atlaması suretiyle meydana gelir. Başlıca belirtisi ishaldir.
Hastalıklar bir kaç günde kendiliğinden geçebilir.
Tedavisi : Mideyi yıkamak ve münasip bir müshil vermektir. En iyisi hintyağıdır. Hintyağını burnu tıkayarak içmelidir. Ba-zan da koyu kahve ile veya bira köpüğü ile beraber alınır. Hint-yağımn üstüne konyak, bira, portakal suyu da konabilir. Hassas insanlara Hintyağı jelatin kapsüller içinde verilir. En mühim mesele yemek rejimini tayindir.
Müzmin Barsak Nezlesi : Ekseriya had nezleden olur. Bazan da tifo gibi barsak hastalıklarının neticesidir. Hasta sık sık abdese çıkar, fakat had nezledeki kadar şiddetli değildir. Bazan kabız ve ishal birbirini takip eder.
Tedavisi : Tedavi hususunda en mühim tedbir rejimine riayet:-)tir. Şeker ve şekerli yemekler zararlıdır. Siyah ekmek, pasta veril:-)mez. Sebze iyice pişirilerek verilir. îçki olarak temiz su, kırmızı şa:-)rap, konyak verilir. Bira ve ağır şaraplar verilmemelidir. Tanen ih:-)tiva eden ilâçlar verilir.
Apandisit : Karnın sağ tarafında ince barsağın bitip kalın barsağm başladığı yerde, bir çıkmaz sokağa benzeyen küçük bir eklenti vardır ki bu kör barsaktır. Bu kör barsağa beş santimetrekadar uzunluğunda bir çıkıntı eklenir ki bu çıkıntıya (Apandisit) ve bunun iltihabına apandisit denir. Karının sağ alt tarafında anî olarak ağrılar zuhur eder, bulantı olur ve ateşde başlarsa had bir apandisit şüphesi hasıl olur. Hekim bu nahiyeyi yokladığı zaman bastığı yerde ağrı ve gerginlik olur. Bu perituvanın da iltihaba iştirak ettiğin gösterir. Bunlar apandisit için önemli belirtilerdir. Ama kadınlarda sağ yumurtalığın buraya yakın olduğunu ve yumurtalık iltihabının da buna benzer belirtiler vereceğini unutmamalı. Ne olursa olsun karnın sağ alt nahiyesinde ağrı ve bulantı duyan derhal hekime başvurmalıdır. Çünkü hastalığın süratle ilerleyerek iltihaplı yerin patlaması ve perituvan boşluğuna cerahat boşalması ihtimali vardır. Bu sebeple böyle şüpheli hallerde karnın üzerine sıcak bir şey tatbik etmekten çekinmeli müshil almamalı, şırınga yapmamalı.
Apandisitin ne suretle meydana geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Fakat yutulan kıl veya çekirdeklerin sebep olduğu bugün kabul edilmektedir. Bu nahiyede mikroplara karşı bir direnme vardır. Bu direnç azalırsa iltihap baş gösterir.
Had apandisit şiddetli arazlarla seyretmekle beraber hastayı daha kolay hekime götürdüğü için bilhassa büyük şehirlerde tehlikesi büyük değildir. Çünkü derhal ameliyat yapmak ve hastayı kurtarmak mümkündür. Hastalık müzminleşirse tehlike daha büyür. Çünkü yavaş yavaş kör barsak çıkıntısının içi cerahatla dolar. Ve beklenmedik bir gün de patlar. Apandisit çok defa mide veya barsak rahatsızlığı belirtileri verdiği için teşhiste geç kalınmak mümkündür. Bir kimse bir defa bir apandisit krizi geçirdiyse aynı belirtilerin tekrarı halinde çok uyanık olmak lâzımdır. Amerika’da bazı sigorta şirketleri apandisiti çıkarılmış olanları daha ucuza sigorta etmektedir.
Kabız (Peklik) : Bir medeniyet hastalığı sayılır. Hayvanlarda ve iptidaî kavimlerde pek rastlanmaz. Kabzın sebebi nadiren kaim barsak teşekkülünün bozukluğundan ileri gelir. Fakat çok defa barsağm iyi vazife görememesinden doğar. Kalın barsakta bir spazm olabilir ki gaita maddelerinin dışarı çıkmasını zorlaştırır. Bunun aksi de olabilir. Yâni kaim barsak çok gevşerse o da kabız yapabilir. Birincisine spastik, ikincisine atonik kabız derler. Gaitanın dışarı atılmasında karın cidarının basıncı Önemlidir. Bu cidarMevzii anesaaai ya uyuşturucu maddeyi deriye muhatı gışaya sürerek, püskürterek, yahut chloretil gibi bir maddeyle dondura:-)rak ve nihayet novokain zerk ederek (infiltrasyon) yapılır.
Nakil anesaaaisinin özel bir şekli lumbal anesaaaidir. Yani uyuşturucu maddeyi bel kemiği kanalına zerketmektir. Bu suretle omur iliğe giren duygu sinirleri gayrihassas hale getirilmiş olur. Bu usul yalnız ameliyatlar için değil, bazı sinir ağrılarını durdurmak için de kullanılmaya başlanmıştır.
Nihayet ağrıyan uzuvların sinirlerini bloke etmek için de kan-glionlara tatbik edilmektedir.
Umumî anesaaaiye narkoz ismi verilir. Bayıltıcı madde tenef:-)füs ettirilir. Hasta önce rauş denen sarhoşluk devrine girer. Söy:-)lenir, hareketler yapmak ister, sonra bayılma devri başlar. Bu devirde hasta artık bir şey hissetmez, kasları gevşer. Bundan ötesi tehlikelidir, kalp ve solunum durmasına sebep olabilir. Bu hududu aşmamak, fakat hastanın uyanmasına da sebep olmamak narkozcunun maharetine bağlıdır.
Son zamanlarda narkoz tekniği çok ilerlemiş ve bu saha tıbben özel bir ihtisas dalı olmuştur.
Verit içine yapılan ve teskin edici ve hafif uyuşturucu (kemi-tal gurubu) bir zerkle hasta daha odasında hazırlanır. Curare denen, Amerikan yerlilerinin oklarını zehirlemek için kullandıkları bir madde insana zerk edilirse kasları gevşetmek suretiyle operatörün işini kolaylaştırır. Bundan başka son yıllarda boğaza sokulan tüple bayıltıcı maddeyi vermek ve hastanın solunum ve dolaşımını sıkı bir kontrol altında tutarak ameliyatları yapmak usulü umumileşmektedir.
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alımıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.