Ege ve Roma Uygarlıkları

GİRİT MEDENİYETİ
– Ege medeniyetinin temelli olmuştur.
– MÖ 3 binde küçük devletler kurulduğu bilinmektedir.
– MÖ 2 binde siyasi ve kültürel gelişme göstermiştir.
– Adada en önemli saray Knosos sarayıdır.
– Girit ile Mısır arasında ticaret gelişmiştir.
– Girit’te iki yazı kullanılmış(A okunamamış, B okunmuş)
– MÖ 2000 yılının ortalarında bu uygarlık yıkılmıştır.
– Öldükten sonra hayata inanıyorlardı.
MİKEN(AKA) MEDENİYETİ
– MÖ 2000-1200 yılları arasında Yunanistan’dan egemen olan siyasi topluluğun adıdır.
– Girit’ten etkilenmişlerdir.
– Milken şatosunda Miken uygarlığının özelliğini görmek mümkündür.
– Dorlar MÖ 1200 Akadlara son verdiler.
– İlk boğaz savaşı, Mikenlerle Truvalılar arasında olmuştur(Truva Savaşı).
YUNAN(GREK) MEDENİYETİ
– MÖ 1200′lerde Yunanistan’a gelen Dorlar, şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler.
– Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta, Atina, Korint, Teba vs gibi şehirlerdir.
– Şehir devletlerinin başında krallar, bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi.
– MÖ 7 ve 6 yy. Aristokratlar (asiller), kralı devirerek idareyi ele geçirdiler(Asiller yönetimi).
– Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar ilk halde birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı. Böylece Tiranlıklar oluştu. Yeni kanunlar yapıldı. Halk bir takım haklar elde etti.
– Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar.
– Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu.
– Tiranlıklar ilk defa İyonya’da görülmüştür.
– Ortasınıf (tüccar, sanayici, gemici, sanatkarlar)àticari hayatın canlanması ile meydana geldi.
– Yunanistan da şehir devleti (polisinin) amacı halkın (yurttaşın) mutluluğunu sağlamaktır.
– İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir.
– Isparta da 3 sınıf :Ispartalılar, Periyekler (dağlardaki Akalar), İlotlar (boyunduruk altındaki halk)
– Atina: üç sınıf- Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler), köleler vardı
– Isparta’yı yaşlılar meclisi, Atina’yı ise Arhonlar (9 kişiden oluşur) yönetiyordu.
– MÖ önce 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında maratonda Yunanlılar Persleri bozguna uğrattı.
– Atina Isparta rekabeti 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu. Isparta üstün geldi.
– İskender’in Yunanistan’ı ele geçirmesiyle İskender medeniyeti başladı.
İSKENDER İMPARATORLUĞU(MÖ 7.yy-323)
– II. Filip Helen birliğini kurdu. Ölünce yerine oğlu İskender geçti.
– Büyük İskender Biğa Çayı ve Dörtyol yakınlarında Persleri iki defa yendi.
– MÖ 332-331′de Suriye ve Filistin’i ele geçirdi. Mısıra girdi. İskenderiye şehrini kurdu.
– MÖ 331′de Pers ordusunu 3.kez yendi. Hindistan’a kadar ilerledi.
– Ordusundaki isteksizlik nedeniyle, Arabistan yapacağı sefere hazırlık için Babile döndü. Ancak hastalanarak öldü(323).
– İskender’in ölümüyle İmparatorluk dağıldı. Yeni devletler kuruldu:
– Mısır’da: – Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30)
– Trakya ve Batı Anadolu’dan Hindistan’a kadar: -Selevkoslar Krallığı(321-64)
– Makedonya da: – Antigonitler Krallığı: Milli bir devlettir.(MÖ 279-16)
– Selevkos’un ölümü üzerine Anadolu’da yerel krallıklar kuruldu:
– Bitinya KrallığıàKuzey Batı Anadolu’da.
– Pontus KrallığıàKaratenizin güney kıyılarında.
– Kapadokya Krallığı: Orta Anadolu’da.
– Bergama Krallığı: Bergama merkez olmak üzere Millet ve Efes’te (Batı Anadolu)
Bergama ve Bitinya Krallıkları: Yunan uygarlığının
Pontus Devleti: Doğu uygarlığının temsilcisi oldu.
– Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu (Zeus Tapınağı, Asklepedio Sağlık Merkezi, 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu)
– Bergama’nın kendi adıyla anılan Parşömen kağıdı icad edilerek ihraç edildi.
– İskender İmparatorluğu zamanında: İskenderiye, Rodos, Bergama, Efes, Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular.
– Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu:
– İskenderiye de Bilimler Akademisi kuruldu.
– Dünyanın çevresi doğru hesaplandı.
– Arşimed: Dünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü.
– Tıpta ileri gidildi. Kalp, kan ve damar arsındaki ilişki tespit edildi.
– İskenderiyeli coğrafyacı Eratostanes: Dünyanın çevresini hesapladı.
– Batlamyus: Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi.
– Helenistik uygarlık: İslam uygarlığını etkilemiştir.
ROMA UYGARLIĞI
– Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir.
– MÖ 3.yy’da İtalya’da siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu.
– Roma şehri, efsaneye göre MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur. Böylece krallık devri başlamıştır. MÖ 508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır.
– Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı.
– Romalılar, Kartaca’yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde, Kartacalılar, filleriyle birlikte İtalya’ya girdiler. Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika’yı ele geçirdiler. (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur:
– MÖ 264-241 / 218-201 / 149-146 )
– Sırasıyla İspanya, Yunanistan, Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı.
– Sezar’ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı(MÖ.27)
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

Önceki İçerikIslahat Fermanı
Sonraki İçerikMezopotamya Uygarlıkları
PAYLAŞ
CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.