ingilizce dilbilgisi – Konu : Singular / Plural – Tekil / Çoğul

Bazı isimleri sayabiliriz, bazı isimleri ise sayamayız.Sayılabilen isimler tekil veya çoğul
olabilirler ama sayılamayan isimler daima tekildirler.
a) Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato ( es ) alarak , patatoes , tomatoes
b) Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox ( es ) alarak , boxes , foxes
c) Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class ( es ) alarak , glasses , classes
d) Sonu “ f , fe “ ile biten isimler shelf , knife ( ves ) alarak , shelves , knives
e) Sonu “ y “ ile biten isimler city ( ies ) alarak , cities , stories
f) Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler watch ( es ) alarak , watches , dishes
g) Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda
h) toy ( s ) alarak , toys , boys
i) Bunlar dışında kalanlar ( s ) alarak , books , pens alarak çoğul yapılır.
j) Bir kural eşliğinde formülize edilebilen herşey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye
adlandırılır.
Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çogul yapılabilen isim katogorileri gösterilmiştir.
Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı ezberlenmek zorunda
kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır. Aşağıda “ s ve türevleri “ ile çoğul
yapılamayan ayrı ayrı ezberlemek zorunda olduğumuz “düzensiz isimler “
yer almaktadır
man adam men adamlar
man kadın women kadınlar
person kişi people kişiler
foot ayak feet ayaklar
fish balık fish balıklar
louse bit lice bitler
mouse fare mice fareler
child çocuk children çocuklar
tooth diş teeth dişler
sheep koyun sheep koyunlar
ox öküz oxen öküzler
goose Kaz geese Kazlar
this bu these bunlar
that şu those şunlar
k) Çift olan herşey çoğul sayılır.
eyes gözler shorts şort
jeans kot pantalon shoes ayakkabı
scissors makas tights tayt
knicers kısa pantalon pajamas pijama
pants pantalon braces askı
glasses bardak binoculars dürbün
trousers pantalon spectacles gözlük
clippers kırpma aleti shears makas
tongs maşa pincers kerpeten
dungarees işçi pantalonu
l) “ d “ şıkkında sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin
düşüp yerlerine “ ves “ getirildiğini söylemiştik.Bu isimler aşağıdaki gibidir.
Calf buzağı calves buzağılar
Half yarım halves yarımlar
Wife kadın eş wives eşler
Self kendi selves kendileri
Knife bıçak knives bıçaklar
Leaf yaprak leaves yapraklar
Shelf raf shelves raflar
Thief hırsız thieves hırsızlar
Wolf kurt wolves kurtlar
Loaf somun loaves somunlar
Sheaf demet sheaves demetler
Yukarıdakiler dışında kalan isimler “ f ve fe “ ile bitmelerine rağmen sadece “ s “ alarak
çoğul yapılır
Safe kasa safes kasalar
Blief inanç bliefs inançlar
Roof çatı roofs çatılar
Chief başkan chiefs başkanlar
m) Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler.
oborigines yerli police polis
archives arşiv remains kalıntı
riches sevet savings tasarruf
cattle sığır surroundings çevre
clothes çamaşır thanks teşekkür
outdoors dışarısı manners terbiye
dregs tortu outskirts cıvar
eaves saçak victuals erzak
environs çevre goods mal
wages haftalık maaş
n) Türkçe’de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce’de sayılamayan isimler.
Advice öğüt business iş
Baggage bagaj entertainment gösteri
Bread ekmek furniture mobilya
Money para grief üzüntü
Cash nakit knowledge bilgi
Fun eğlence information bilgi
Homework ev ödevi mail posta
Work iş news haber
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.