THE INFINITIVE AND – ing FORMS – Mastar – İngilizce – ingilizcede mastarlar – ourselves – themselves – Mastar nedir,mastarın anlamı nasıl yazılır,türkçe mastar,ingilizcede mastarla,mastar yapısı,fiilin mastar hali nasıl olur

THE INFINITIVE AND – ing FORMS / MASTAR
1- INFINITIVE ( Mastar )
Fiilin mastar hali infinitive’dir. Fiil önüne to alır.
a- Belirli fiilllerden sonra infinitivite ( infinitive after certain verbs )
Bazı belirli fiillerden sonra sadece infinitive kullanılır.
to agree  anlaşmak  to promise söz vermek
to arrange  düzenlemek  to hope ümit etmek
to decide  karar vermek  to offer teklif etmek
to plan  planlamak to prepare hazırlamak
to refuse  reddetmek  to seem gözükmek
to volunter gönüllü olmak  to manage başarmak
Örnekler ( examples ) :
Marry agrred to sell her car.
I decided not to see him any more.
She refused to make a speech.
I hope to see you soon.
Marry offered to help with the dishes.
Helen promised to come early.
He managed to finish the job on time.
They plan to leave the house tonight.
Tom doesn’t seem to understand me.
b- Bazı belirli fiillerden sonra -ing veya infinitive kullanılabilir
to allow  izin vermek  to advise  tavsiye etmek
to dislike  sevmemek  to neglect ihmal etmek
to hate  nefret etmek  to prefer  tercih etmek
to intend  niyet etmek  to remember hatırlamak
to like  sevmek  to start  başlamak
can’t stand  katlanamamak  can’t bear  dayanamamak
to begin  başlamak  to continue  devam etmek
Örnekler ( examples ) :
to begin
She began to talk loudly.
She began talking loudly.
to continue
I will continue to take private lessons.
I will countinue taking private lessons.
2- -ing (Gerund )
Bir Gerun fiilin sonuna – ing eklenerek türetilir.Fiil isimleştirilmiş olur ve isim gibi görev yapar.Cümlede özne ya da nesne olarak kullanılabilir.
Örnek ( example ) :
to walk yürümek
walking yürüyüş , yürüme
Özne olarak kullanımı : Walking is a good exercise.
Nesne olarak kullanımı : I like walking.
a- Belirli fiillerden sonra – ing ( gerund ). 8 Gerund after certain verbs )
to admit  itiraf etmek  to finish  bitirmek 
to appreciate  takdir etmek to imagine hayal etmek
to remeber  hatırlamak to avoid  sakınmak
to keep  tutmak  to resent  kızmak
to consider  dikkate almak  to miss  özelmek
to delay  geciktirmek to postpone ertelemek
to deny inkar etmek  to practise uygulamak
to stop  durmak to discuss  tartışmak
to quite  bırakmak to suggest  fikir vermek , önermek
to enjoy  hoşlanmak to recall hatırlamak 
Örnekler ( examples ) :
The girl admitted stealing the money.
I consider living in the country.
He denied cheating on the exam.
I miss walking in the garden.
b- – ing alan belirli deyimler ( some certain expressions taking – ing )
to give up vazgeçmek , bırakmak 
to be opposed to karşı olmak
to look forward to dört gözle beklemek , iple çekmek
to be interested in  ilgi duymak
to go on  devam etmek
to keep on devam etmek
to be afraid of  birşeyden korkmak
to be bad / good at bir şeyde kötü / iyi olmak
Örnekler ( examples ) :
We are looking forward to seeing you.
She is afraid of hurting Bob’s feelings.
Ellen always keep on telling the same story.
I am interested in buying a car.
I am good at learning English.
 
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.