10. sınıf milli güvenlik dersi konuları, lise 2 milli güvenlik dersi müfredatı tüm konu başlıkları

BİRİNCİ BÖLÜM
MİLLİ GÜVENLİK VE MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİMİZ
BİRİNCİ KONU
MİLLİ GÜVENLİĞİN TANIMI
1. Milli Güvenlik Nedir ?                                              
2  Milli Güvenliğin Tespitinden Sorumlu Organlar              
     a. Bakanlar Kurulu                                                
     b. Milli Güvenlik Kurulu (MGK)                                  
OKUMA METNİ 1 : Askerlikle İlgili Tanımlar                      
İKİNCİ KONU
MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİMİZ
1  Milli Strateji Nedir ?                                              
2  Milli Stratejinin Unsurları Nelerdir?                            
    a. Milli Güç                                                          
    b. Milli Hedef                                                      
    c. Milli Menfaatlerimiz                                            
İKİNCİ BÖLÜM
MİLLİ GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN TEŞKİLATLAR
ÜÇÜNCÜ KONU
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN (TSK) KURULUŞ VE TEŞKİLATI
1. Devletler Silahlı Kuvvetlerine Neden İhtiyaç Duyarlar?  
2. Milli Güvenlik Stratejimizde TSK’nın yeri ve Önemi
3. TSK’nin Kuruluşu ve Görevleri
4. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının Görevleri
5. Jandarma Genel Komutanlığının Görevleri
6. Sahil Güvenlik Komutanlığının Görevleri
7. TSK’nin Özel Yasaları
    a. Silahlı Kuvvetler Özel Yasalara Neden İhtiyaç Duyarlar ?
    b. TSK’nin Özel Yasaları.
8. TSK’nin Ülkemizdeki Görev ve İşlevleri
    a. Koruma ve Kollama Görevi
    b. Huzur ve Güvenliği Sağlama Görevleri
    c. Doğal Afetlerde Halka Yardım
    ç. Okuma Yazma Kursları
    d. Sağlık Hizmetleri
    e. Ülkeyi Tanıma ve Tanıtma
    f. Savunma Sanayii
    g. Meslek Kazandırma İşlevi
    ğ. Diğer Faaliyetler
OKUMA METNİ 2 : Tsk Personel Nasıl Yetiştirilir?
OKUMA METNİ 3 : Sözleşmeli Sb./Astsb. Alımı ve Muracat Etme Koşulları
OKUMA METNİ 4 : Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kullanılan Rütbe ve İşaretler
DÖRDÜNCÜ KONU
EMNİYET TEŞKİLATI
1. Genel
2. Polisin Tanımı ve Görevleri
3. Emniyet Teşkilatında Branşlar
OKUMA METNİ 5 : Polis Eğitim Kurumları, Rütbe ve Kıyafetler
BEŞİNCİ KONU
SEFERBERLİK
1. Barış,Seferberlik veSavaş İhlali
2. Seferberlik
   a. Tanımı
   b. Önemi
   c. Türleri
3 Seferberlik ilanı ve uygulamanın Başlatılması
OKUMA METNİ 6: Asker,Millet ve Askerlik Anlayışı
OKUMA METNİ 7: Vatan
ALTINCI KONU
SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI
1. Sivil Savunma Kavramının Doğuşu
2. Sivil Savunmanın Tanımı
3. Sivil Savunma Teşkilatı
4. Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün Görevleri
5. Doğal Afetler ve Doğal Afetlerde Vatandaşın  Sorumluluğu
   a. Doğal Afet Nedir?
   b. Başlıca Doğal Afetler
   c. Doğal Afetlerde Vatandaş Sorumluluğu
6. NBC Silahları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK
YEDİNCİ KONU
ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
1. Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir?
2. Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluştuğu Ortam
3. Atatürk İlkeleri
OKUMA METNİ 8 : Atatürk’e Göre Türk Askeri
SEKİZİNCİ KONU
MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK
1. Milli Birlik ve Beraberlik
   a. Milli Birliğin Önemi
   b. Atatürk’ün Milli Birlik ve Beraberlik Anlayışı
   c. Milli Birliğe Önem Verilmeyişinin Sonuçları
2. Vatandaşın Sahip Olması Gerekene Temel Değerler ve Üstüne Düşen Görevler
OKUMA METNİ 9   : Türk Bayrağı ve Kanunu
OKUMA METNİ 10 :  Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Tarihteki 16 Büyük Türk Devleti
OKUMA METNİ 11 :  İstiklal Madalyası ve Özellikleri
OKUMA METNİ 12 :  İstiklal Marşı’nın Kabulu ve Bestelenmesi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE’NİN KONUMU VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER
ÇEVRE ÜLKELER VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
DOKUZUNCU KONU
TÜRKİYE’NİN KONUMU VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER
1. Türkiye’nin Konumu
   a. Jeopolitik Konum
   b. Jeostratejik Konum
2. Türkiye’ye Yönelik Tehditler
3. Devletimize Yönelik Tehditlere Karşı Vatandaşlara Düşen Görevler
ONUNCU KONU
ÇEVRE ÜLKELERLE İLİŞKİLER
1. Genel
2. Yunanistan
3.Rusya Federasyonu
4.Gürcistan
5.Ermenistan
6.İran
7.Irak
8.Suriye
9.Bulgaristan
10.İsrail
11.Ukrayna
12.Romanya
13.Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
14. Sonuç
ONBİRİNCİ KONU
ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
1. Uluslararası Kuruluşların Önemi
2. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler
   a. Birleşimiş Milletler (BM)
   b. Avrupa Birliği (AB)
   c. Kuzey Antlantik Andlaşma Teşkilatı (NATO)
   ç. Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (ECO)
   d. Karadeniz Ekonomik İş Birliği (KEİB)
   e. İslam Konferansı Örgütü (İKO)
   f. Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

2 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.