10. Sınıf Tarih 2.dönem 1.yazılı soruları 4 Grup, lise 2 tarih dersi yazılı soruları

10. Sınıf Tarih 2.dönem 1.yazılı soruları 4 Grup
ADI SOYADI : AAAA
SINIFI-NUMARASI : 10- D /
LİSE II TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
1-Sanayi Devrimi Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir ?Açıklayınız.
2- Yunanistan hangi antlaşma ile bağımsız olmuştur?
3- Mısır meselesini iç mesele olmaktan çıkartıp dış mesele olmasında etkili olan olay nedir?
4- Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının Avrupa’ya olan etkisinden kısaca söz ediniz
5- * Sırbistan,Romanya,Karadağ bağımsız oldu.
* Bulgaristan üçe ayrıldı
* Bosna-Hersek’in yönetimi geçici olarak Avusturya’ya geçti
* Osmanlı Devleti Doğu Anadolu’da Ermenilerin azınlık olarak yaşadıkları yerlerde ve Girit’te ıslahatlar yapmayı kabul etti.
Yukarıdaki antlaşma maddeleri hangi savaştan sonra imzalanmış hangi anlaşmanın
maddeleridir.
6-17.yy.’da görülen iç isyanların sebeplerinden 3 tanesini yazınız.
7-Kırım Savaşı sonunda hangi anlaşma imzalanmıştır?Bu anlaşmanın Osmanlı Devleti için olumlu yönlerini yazınız.
8- Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nın yürürlüğe girmemesinin sebebini yazınız.
9-Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri ile imzaladığı Sevres(Sevr) Antlaşması’nın maddelerine bakarak bu antlaşmanın Osmanlı Devleti için ne anlama geldiğini açıklayınız.
10- Aşağıdaki sözcükler hakkında bildiklerinizi bir iki cümle ile yazınız.
Reform Kanun-u Esasi İltizam Çimpe Kalesi
NOT :Her soru 10 puandır. BAŞARILAR DİLERİM
ADI SOYADI : BBBB SINIFI-NUMARASI : 10- D /
LİSE II TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
1-Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne olumlu etkileri var mıdır?Açıklayınız.
2- Ermeni meselesi ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?
3- Hangi antlaşma ile Boğazlar sorunu doğmuştur?
4- I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlılar tarafından düzenlenen Kanal Harekatı nereye düzenlenmiştir?Bu harekatın amacı nedir?
5- Sanayi İnkılabı ile I.Dünya savaşı arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
6- * Osmanlı Padişahı ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etti.
* Osmanlı Devleti’nin Anayasal düzene geçişinin ilk aşamasını oluşturdu.
* Kazanılan hakların bir halk hareketi ile değil ,padişahın isteği ile verildi.
Yukarıda özellikleri verilen 19.yüzyılın önemli siyasi olayın adını ve hangi padişah zamanında
olduğunu yazınız.
7-Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile hangi devlet savaşmıştır?Bu savaş sonunda hangi anlaşma imzalanmıştır?
8- Osmanlı tarihinde imzalandığı halde uygulanmayan ilk antlaşma hangisidir?
9-Osmanlı Devleti , Selanik, Yanya ve Girit’i hangi siyasi olay sonucunda ve hangi anlaşma ile hangi devlete bırakmıştır?
10-Aşağıdaki sözcükler hakkında bildiklerinizi bir iki cümle ile yazınız.
Anzaklar İnebahtı Lale Devri Osmanlıcılık
NOT :Her soru 10 puandır. BAŞARILAR DİLERİM
Üsttekiler Süper lise TM bölümü soruları
 
Bunlar da 10. Sınıf Fen bölümüne sorduğum sorular
ADI SOYADI : AAAA
SINIFI-NUMARASI : 10- A /
LİSE II TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
1-Sanayi Devrimi Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir ?Açıklayınız.
2- Yunanistan hangi antlaşma ile bağımsız olmuştur?
3- Mısır meselesinin nasıl ortaya çıktığını yazınız.
4- Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının Avrupa’ya olan etkisinden kısaca söz ediniz.
5- * Sırbistan,Romanya,Karadağ bağımsız oldu.
* Bulgaristan üçe ayrıldı
* Bosna-Hersek’in yönetimi geçici olarak Avusturya’ya geçti
* Osmanlı Devleti Doğu Anadolu’da Ermenilerin azınlık olarak yaşadıkları yerlerde ve Girit’te ıslahatlar yapmayı kabul etti.
Yukarıdaki antlaşma maddeleri hangi savaştan sonra imzalanmış hangi anlaşmanın maddeleridir?
6-17.yy.’da görülen iç isyanların sebeplerinden 2 tanesini yazınız.
7- I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlılar tarafından düzenlenen Kanal Harekatı nereye düzenlenmiştir?
8- Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nın yürürlüğe girmemesinin sebebini yazınız.
9-Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile imzaladığı ateşkes antlaşmasının adını yazınız. Bu antlaşmanın “Doğu Anadolu’da Vilayat- ı Sitte (Altı il) olarak adlandırılan illerde bir karışıklık çıkarsa bu illeri işgal edebileceklerini” ifade eden 24. maddesinin asıl amacı ne olabilir?Yazınız.
10- Aşağıdaki sözcükler hakkında bildiklerinizi bir iki cümle ile yazınız.
Reform Kanun-u Esasi Ridaniye Savaşı Tehcir Kanunu
NOT :Her soru 10 puandır. BAŞARILAR DİLERİM
ADI SOYADI : BBBB
SINIFI-NUMARASI : 10- A /
LİSE II TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
1-Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne olumlu etkileri var mıdır?Açıklayınız.
2- Ermeni meselesi ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?
3- Hangi antlaşma ile Boğazlar sorunu doğmuştur?
4- Coğrafi keşiflerin sebeplerinden 2 tanesini yazınız.
5- Sanayi İnkılabı ile I.Dünya savaşı arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
6- * Osmanlı Padişahı ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etti.
* Osmanlı Devleti’nin Anayasal düzene geçişinin ilk aşamasını oluşturdu.
* Kazanılan haklar bir halk hareketi ile değil ,padişahın isteği ile verildi.
Yukarıda özellikleri verilen 19.yüzyılın önemli siyasi olayın adını ve tarihini yazınız.
7-Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile hangi devlet savaşmıştır?Bu savaş sonunda hangi anlaşma imzalanmıştır?
8- Fetret Devri hangi siyasi olaydan sonra başlar ?Bu dönemi kim sona erdirmiştir?Önemini yazınız.
9-Osmanlı Devleti , Selanik, Yanya ve Girit’i hangi siyasi olay sonucunda ve hangi anlaşma ile Yunanistan’a bırakmıştır?
10-Aşağıdaki sözcükler hakkında bildiklerinizi bir iki cümle ile yazınız.
Merkantilizm Ümit Burnu Kayı Osmanlıcılık
NOT :Her soru 10 puandır. BAŞARILAR DİLERİM
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

3 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.