6.SINIF FEN BİLGİSİ SORULARI

1- Hücre zarının özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A. Madde değişiminde seçici geçirgendir.
B. Zamanla büyüyebilir.
C.Yapısında bol miktarda protein bulunur.
D. Çalışmasında enzim kullanmaz.
2- Hücrede ribozomların görev yapmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar ?
A. Enerji üretimi durur.
B. Artık maddeler atılamaz.
C. Hücre büyüyüp gelişemez.
D. Hücre zarı geçirgenliğini yitirir.
3. Bilinçli ve dengeli kas faaliyetinde aşağıdakilerden hangisi görev yapmaz ?
A. Beyin B. Beyincik C. Yarım daire kanalları D. Omurilik soğanı
4. I. Saydam tabaka II. Arka oda III. Göz merceği IV. Ön oda
Işık retina üzerine düşünceye kadar sırayla hangi yapılarda kırılmaya uğrar ?
A. IV-II-III-I B. II-IV-I-III C. III-IV-I-II D. I-IV-III-II
5- Aşağıdakilerden hangisinin yapısında titrek tüylü epitel doku bulunur ?
A. Yutak B. Burun C. Soluk burusu D. Akciğerler
6- Aşağıdakilerden hangisi A proteini ve Rh proteini taşıyan gruba kan verebilir ?
A. BRh(-) B. ABRh(+) C. ABRh(-) D. ORh(+)
7- Aşağıdakilerden hangisi kan yoluyla bulaşır ?
A. Hepatit C B.Kızamık C. Kabakulak D. Su çiçeği
8- Artı (+) yüklü bir elektroskoba , eksi (-) yüklü bir cisim yaklaştırılırsa , elektroskobun yaprakları nasıl etkilenir ?
A. Yapraklar açılır B. Yapraklar tamamen kapanır C. Değişmez D. Yapraklar bir miktar
kapanır.
9- Çekirdeğin kütlesi Güneşin kütlesinin üç katından fazlaysa ne olur ?
A. Nötron yıldızı oluşur. B. Kara delik oluşur C. Süpernova patlaması olur D. Beyaz cüce
oluşur.
10- Aşağıdakilerden hangisi sağırlığa neden olur ?
A. Kulak zarının yırtılması B. Kulak kepçesinin kopması
C. İşitme sinirlerinin fonksiyonunu yitirmesi D. Yarım daire kanallarının görev
Yapmaması
 
CEVAPLAR : 1-D 2-C 3-D 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-B 10-C
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Mert

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.