6. sınıf sosyal bilgiler yazılısı ve soruları,orta 1 sosyal bilgiler dersinin soruları

A-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
İthalat İhracat Truzim Nüfus yoğunluğu Ticaret Hizmet
1-Başka bir ülkeden mal almaya……………………..denir.
2-Kilometre kareye düşen insan sayısı……………………………….olarak tanımlanır.
3-Kar elde etmek amacıyla mal alıp satmaya……………………….denir.
4-Başka bir ülkeden mal almaya……………………………..denir.
5-Gelişmiş ülkelerde ………………………….sektörü gelişmiştir.
B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının yanına(D),yanlış olanlarının yanına(Y) koyunuz.
(…..)Türkiye’nin ithalatı ihracatından daha fazladır.
(…..)En çok ihracat yaptığımız ülkeler Avrupa kıtasındadır.
(…..)Dünyanın en kalabalık kıtası Afrika kıtasıdır.
(…..)Türkiye Asya ve Afrika kıtaları arasında köprü görevi görür.
(…..)Ülkemizin Nüfus yoğunlu en fazla olan bölgesi Ege Bölgesidir.
1-Ülkemiz dışarıya en çok hangi ürünleri satmaktadır?
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………
2-Ülkemiz dışarıdan en çok hangi ürünleri almaktadır?
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………..
3-Hem sattığımız hem de dışarıdan aldığımız ortak ürünler nelerdir?
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……….
E-Komşularımızı yönlerine göre yazınız.
TüRKİYE
F-Aşağıdaki soruları üzerine işaretleyiniz.
1-Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi ülkemizde daha yaygındır?
A-OtomotivB-Petro-kimyaC-GıdaD-Elektrik-eloktronik
2-İhracatımızın en fazla olduğu ülke Almanya’dır.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A-İkliminin farklılığı B-Nufusunun yoğunluğu C-Türkiye’ye duyulan sevgi D-Almanya’da Türk nüfusunun fazlalığı
3-Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?
A-Gürcistan B-Azerbeycan C-Türkmenistan D-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
4-Ülkemizin Avrupa’ya açılan en önemli sınır kapısı hangisidir?
A-Sarp B-İpsala C-Kapıkule D-Habur
5-Aşağıdaki ekonomik kaynaklardan hangisinde Ülkemizin dışa bağımlılığı daha fazladır?
A-Petrol-doğalgaz B-Gıda-Tekstil C-Cam-Çimento D-Kağıt-mobilya
6-Aşağıdakilerden hangi Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri değildir?
A-UNESCO B-İLO C-TİKA D-UNICEF
7-Aşağıdakilerden hangisi askeri amaçla kurulmuş bir savunma örgütüdür?
A-NATO B-BM C-FAO D-WHO
8-Ülkemizin Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak istemesinin en önemli nedeni nedir?
A-Madalya Kazanmak B-Ülkemizin tanıtımını yapmak C-Sporun gelişmesini sağlamak D-Farklı kültürlerle tanışmak
9-Türkiye’de meydana gelen 17 Ağustos depreminde,pek çok ülkeden yardım ekipleri gelmiştir.Yunanistan ve Pakistan depremlerinde de Türkiye yardım ekipleri göndermiştir.Bu durum hangisi için örnek oluşturur?
A-Toplumsal kalkınma B-Uluslar arası dayanışma C-Kültürel gelişme D-Evrensel kültür
10-Dünya’da çocuklara armağan edilmiş tek bayramın nedir?
Kaynak: www.herdembilgi.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.