8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA 2009-2010

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. DNA’nın her canlıda farklı bilgiler taşımasının sebebi  nedir?
    A) Çekirdekte bulunması        
     B) Fosfatın dizilişi
     C) Organik bazların dizilişi    
     D) Sekerin dizilişi
 
2. Eşey hücresinde 8 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur?
    A) 4       B) 8         C) 16          D) 32
3.Aşağıda verilenlerden hangisi tilkininkine benzer bir örnek değildir?
Bukalemun ortama göre renk değiştirmesi
Düzenli olarak spor yapanların kaslarının gelişmesi
Kartal, gibi etle beslenen hayvanların gagaları sivri ve kıvrıktır
Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması
4.Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz bağlanırsa siyah tüy çıkarır. Bu tüyler tekrar kazınır fakat bir daha buz koyulmaz ise tavşan, gene beyaz tüy çıkarır. Bu olay aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Modifikasyon                      B) Mutasyon   
C) Adaptasyon                        D) Doğal seçilim
5. %50 Uzun %50 kısa oranında bezelyelerin oluşması için çaprazlanan bezelyelerin genotipi nasıl olmalıdır?
A)  Uu x Uu                B) UU x uu
C)  UU x Uu                D) Uu x uu
6. Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremeye örnek verilemez?
   A) Amipin bölünmesi                
    B) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi
C)  Hidranın tomurcuklanması    
    D) Hamurun mayalanması   
7. Baz sırası AAGGCT olan bir DNA ipliğinin kopyasının baz sırası nasıldır?
    A )   TTCCGA              B )    GGCCGA             
C )    UUCCGA            D )    GCCCTA
8. Aşağıdakilerden hangisi insanda kalıtsal değildir?
A) Hemofili                    B) Göz rengi
C) Hipermetropluk         D) Altıparmaklılık
9. Aşağıda verilen, hangi yapıda oluşabilecek mutasyon kalıtsal özelliğe sahiptir?
   A) Beyin                       B) Testis
   C) Karaciğer                 D) Kas
10.Genotipleri  Bb ve Bb  şeklinde olan iki bire çaprazlandığında
oluşacak yeni döllerin yüzde kaçının genotipi BB olur?
    A) %25            B) %50                 C) %75         D) %100  
B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D’ , yanlış olanların başına ‘Y’ yazınız.
1.(……….)-Doğal seçilim Darwin’in ileri sürdüğü fikirlerden biridir.
2.(……….)-Cinsiyetin belirlenmesinde babadan gelen kromozomlar etkilidir.
3.(……….)- Mitoz bölünmede parça değişimi görülür.
4.(……….)- Yüzen bir cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir.
5.(……….)- DNA’nın en küçük  yapı birimi nükleotidlerdir.
6.(……….)- Baskın karakter küçük harfle, çekinik karakter büyük harfle yazılır.
7.(……….)- Orak hücreli anemi  hastalığı kanın  pıhtılaşmamasıdır.
 8.(……….)- Lamarck, bezelyelerle ilgili araştırma yapan bilim insanıdır.
 9.(…….…)- Kısaltılmış yazılımı DNA olarak adlandırılan Deoksiribonükleik asit tekli sarmal yapıdadır.
 10.(……….)-Kulak kıllılığı Y kromozomu üzerinde taşınır.
C.Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz
1. Kutup ayılarının beyaz renkli olması …………………………….
2. Dişi arılardan iyi beslenenin kraliçe arı olması diğerlerinin işçi arılar olmaları ……………………………………………………
3. Kedi  türündeki çeşitlilik ………………………………………….
4. Çuha çiçeğinin renginin sıcaklığa göre değişmesi ……………….
5. Kanser hücresinin oluşması ………………………………………
6. Develerin hörgüçlerinde yağ depolamaları ………………………
7. Beyaz kelebeklerin çevre şartları değişince ölmesi siyah kelebeklerin yaşamını sürdürmesi ……………………………………………….
8. Güneşte kalan insanların ten renginin bronzlaşması …………….
9. Kaktüsün iğne yapraklı olması ……………………………………
10. Hemofili hastalığının oluşması …………………………………….
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.