9. sınıf dil anlatım 2. dönem sınav soruları, 9. sınıf dil anlatım 2. dönem sınav çalışma soruları

BATIKENT LİSESİ 9-M SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 2009–10 ÖĞRETİM YILI
1–1 CEVAP ANAHTARI            
1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?
Eyvah, babam geldi!                    HEYECANA BAĞLI İŞLEV
Lütfen sessiz olur musunuz?            ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ
Su yüz derecede kaynamaz.            GÖNDERGESEL İŞLEV
Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.     DİL ÖTESİ İŞLEV
Sesim geliyor mu?                     KANALI KONTROL İŞLEVİ
2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini faklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?
BU ÇUVAL ÇOK AĞIRMIŞ.
ÇOK AĞIR SÖZLER SÖYLEDİ.
KAPI AÇIK KALMIŞ.
AÇIK SÖZLÜ BİR ARKADAŞTI.
3. A- Jandarma: Türkçe kelimeler j ile başlamaz.
B- Saat: Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz.
C- Kalem: Türkçe kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar.”Kalem” uymuyor.
D- Wat: Türkçe kelimeler w ile başlamaz ve w Türkçe kelimelerde bulunmaz.
E- Rus: Türkçe kelimeler r ile başlamaz.
4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?
KÖKEN BAKIMINDAN: URAL ALTAY DİL AİLESİNİN ALTAY KOLUNDADIR.
YAPI BAKIMINDAN: SONDAN EKLEMELİ BİR DİLDİR.
5. A- Sabahçı: Ünsüz benzeşmesi
B- Sağlığımız: Sert ünsüz yumuşaması
C- Ağlıyorum: Ünlü daralması
D-Annesi: Kaynaştırma
E- Hissetmeli: Ünsüz çoğalması
6. Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir.
İletişim Türleri:
* Dille gerçekleştirilen iletişim
* Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
* Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim
* Simgelerle gerçekleştirilen iletişim
7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?
( D )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır.
( D )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.
( Y )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( Y )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.
( D ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.
8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?
Türkçenin ÇUVAŞÇA ile YAKUTÇA olmak üzere iki lehçesi vardır.
Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile KONUŞMA DİLİ denir.
Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına AĞIZ denir.
Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ŞİVE denir.
Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile ARGO denir.
9. Öğretmen:— Çocuklar konuyu anladınız mı?
Çocuklar:— Evet, anladık.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.
GÖNDERİCİ ÖĞRETMEN… İLETİ:”ÇOCUKLAR KONUYU ANLADINIZ MI?”
KANAL: ”SES”…ALICI: ÇOCUKLAR
DÖNÜT:”EVET ANLADIK”…BAĞLAM: SINIF
10. Sosyal gösterge: Bayramlaşma, yaşlıya yer verme…
Dil göstergesi: Moralini sağlam tut.
Doğal gösterge: Palto giymek, çiçeklerin açması
Cevapları
BATIKENT LİSESİ 9-M SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 2009–10 ÖĞRETİM YILI
1–1 SORULARIDIR.
1.Aşağıdaki cümlelerde dil, hangi işlevlerde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız?
Eyvah, babam geldi!                    ……………………………..
Lütfen sessiz olur musunuz?            ……………………………..
Su, yüz derecede kaynamaz.            ………………………………
Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.        ………………………………
Sesim geliyor mu?                    ………………………………
2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini farklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?
3.Aşağıdaki kelimeler Türkçe değildir. Bu kelimelerin neden Türkçe olmadıklarını ayrı ayrı yazınız.
A- Jandarma:
B- Saat:
C- Kalem:
D- Wat:
E- Rus:
4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?
5.Aşağıdaki kelimelerde geçen ses olaylarının isimlerini yazınız.
A- Sabahçı
B- Sağlığımız
C- Ağlıyorum
D-Annesi
E- Hissetmeli
6.İletişimin tanımını yaparak çeşitlerini yazınız.
7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?
(   )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır
(   )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.
(   )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
(   )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.
(    )Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.
8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?
Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır.
Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile………………………..denir.
Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına……………………………denir.
Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.
Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel  dile………………….denir.
9.
Öğretmen:
— Çocuklar konuyu anladınız mı?
Çocuklar:
— Evet, anladık.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.
10.Aşağıdaki göstergelere birer örnek veriniz.
Sosyal gösterge:
Dil göstergesi:
Doğal gösterge:
Not değerlendirmesi:1.-9. cevaplar 10’ar;10.cevap 3;imla ve noktalama 7 puandır.
Not: İmla kurallarına ve noktalama işaretlerine titizlikle uyulacaktır.
Ali Arıbaş
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Başarılar dilerim…
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.