9. sınıf dil ve anlatım yazılı soruları ve cevapları, lise 1 dil ve anlatım dersi 1. dönem 1. yazılı sınavı soruları ve cevapları

Önemli Not: Haber başlığının üstündeki Teknolojiweb.Net Facebookta Beğen butonuna tıklayarak 9. sınıf dil ve anlatım yazılı soruları ve cevapları hakkında tüm detayları  facebook sayfanızdan ilk siz takip edin. Yapmanız gereken tek şey haber başlığının üstündeki teknolojiweb.net facebookta beğen butonuna basmak.. Teşekkürler
A) Aşağıdaki  noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (25 puan)
1) Bir moda dergisinde yer alan elbise ve takı fotoğrafları dildışı göstergelerden………………………..
2) ………………..anlam alışverişidir.
3) Karahanlı dönemi eserleri şunlardır?……………………………………………………………………………………………………..
4) Destansı hikayelerden oluşan “Dede Korkut Kitabı” ……………………………………..ile yazılmıştır.
5) 15. yy. sonlarından 20.yy. başlarına kadar Anadolu, Kırım, Irak, Suriye, Adalar, Rumeli ve Kuzey Afrika’da kullanılan Türk yazı diline……………………………………………..adı verilir.
 
B) Aşağıdaki testleri cevaplayın? (10 puan)
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır?A) Bursa’da birçok akrabam var.B) Duvarda ki resmi kim yaptı?C) Emeklilik ikramiyesiyle evden sonra arabada almışlar.D) Her gece periler uyur odamda.E) Karanlık avluda döner bir çıkrık 
2)   Gelmiş geçmişle gelecek iç içe
Bu darağacı keser dalı ömrü uzasın diye
Bu bir kültür hazinesidir
Çilesiz çabasız elbet gelmez dile
Bu dörtlükte, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi         B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü daralması      D) Kaynaştırma       E) Ulama
 
 
C)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)
1) (     ) İletişim türlerinden birisi arabayla iletişimdir.
2) (     ) Ateş ve öksürük hastalığın göstergesidir.
3) (     )Çekimli fiiller cümlede yüklem göreviyle kullanılır.” Cümlesi  dil ötesi işleviyle kullanılmıştır.
4) (     )Fransızca Latince’den doğan dillerden birisi değildir.
5) (     ) Boğumlama kusurlarından birisi tutukluktur.
 
D)Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)
 
Ööörencilerimiz           yazı dili
Kitap                            konuşma dili
Sooora                        argo
Özbekçe                      ağız
Konya dili                     şive
 
E)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız?  (45 puan)
1) “Postacının bize ulaştırdığı bir mektup örneği” üzerinde iletişimin ögelerini gösteriniz.
2) Kökeni bakımından diller kaç gruba ayrılır? Türkçe hangi dil grubuna girmektedir?
3) Bir telefon görüşmesinde muhatabına “Sana sesleniyorum, orada mısın? Bak beni dinle?” gibi iletiler gönderiyor ve “Dostum, hey kardeş!” gibi hitap cümleleri kullanıyorsa dili daha çok hangi işlevde kullanır?
 
4) “yiyecek, kaybettim,aklımdan,yaktı,sıcacık” kelimelerinde görülen ses olaylarını açıklayınız.
 
5) Şivenin tanımını yaparak, iki tane örnek veriniz.
6) Aşağıdaki kelimelerin büyük ve küçük sesli uyumuna uyup uymadıklarını gösteriniz.
                               BÜU                         K Ü U    
yürüyordu              uymaz                     uymaz                                   
göstermelik
ayakkabı
gelincik
anlattıklarımın
geliyor
 
7)Tabloda verilen kelimelerde yazım yanlışı yapılmıştır. Kelimelerin doğru şeklini ve yanlış yazılış sebebini tabloya yazınız.
Yanlış yazılmış kelimeler
 Kelimelerin doğru yazımı
 Yanlış yazılış sebebi
 
 
 
—- 
A) Aşağıdaki  noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (25 puan)
1) Bir moda dergisinde yer alan elbise ve takı fotoğrafları dildışı göstergelerden görsel gösterge (ikon)dur.
2) İLETİŞİM anlam alışverişidir.
3) Karahanlı dönemi eserleri:KUTADGU BİLİG, DİVANI LÜGATİ’T-TÜRK, ATABETÜ’L-HAKAYIK, DİVAN-I HİKMET.
4) Destansı hikayelerden oluşan “Dede Korkut Kitabı”  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ile yazılmıştır.
5) 15. yy. sonlarından 20.yy. başlarına kadar Anadolu, Kırım, Irak, Suriye, Adalar, Rumeli ve Kuzey Afrika’da kullanılan Türk yazı diline OSMANLI TÜRKÇESİ adı verilir.
 
 
B) Aşağıdaki testleri cevaplayın? (10 puan)
1) Doğru cevap D şıkkıdır.
2) Doğru cevap C şıkkıdır.
 
 
C)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)
1) ( Y ) İletişim türlerinden birisi arabayla iletişimdir.
2) ( D )Ateş ve öksürük hastalığın göstergesidir.
3) ( D ) Çekimli fiiller cümlede yüklem göreviyle kullanılır.” cümlesi dil ötesi işleviyle kullanılmıştır.
4) ( Y ) Fransızca Latince’den doğan dillerden birisi değildir.
5) ( D )Boğumlama kusurlarından birisi tutukluktur.
 
D)Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)
 
Ööörencilerimiz   →        konuşma dili
Kitap                     →        yazı dili
Sooora                 →        konuşma dili
Özbekçe          →         şive
Konya dili       →          ağıc
 
E)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız?  (45 puan)
1) “Postacının bize ulaştırdığı bir mektup örneği” üzerinde iletişimin ögelerini gösteriniz.
    
     Gönderici  →             ileti →                    alıcı →              kanal
           ↓                          ↓                            ↓                      ↓
 Mektubu yazan             Mektup                            Biz                   Posta        
 
 
2) Kökeni bakımından diller kaç gruba ayrılır? Türkçe hangi dil grubuna girmektedir? (10 puan)
Kökeni bakımından Hint-Avrupa, Sami-Hami, Çin-Tibet,Bantu, Ural-Altay dil ailesi gruplarına ayrılır. Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna girer.
 
3) Kanalı Kontrol işlevinde.
4)  yiyecek (y-e-yecek) →    ünlü daralması
     kaybettim (kay-ı-p ettim) →   hece düşmesi, sessez yumuşaması, ünsüz benzeşmesi
     aklımdan (ak-ı-lımdan) →    hece düşmesi
     yaktı (yakt(d) ı) →    ünsüz benzeşmesi
     sıcacık (sıcak(k) cık) →    ünsüz düşmesi
5) Şive: Bir dilin bilinen tarihi gelişimi içinde ses ve biçim ayrılıkları göstermiş koluna ‘şive’ denir.
Örnek: Azeri Türkçesi, ,Kazak Türkçesi  .
 
6)                             BÜU                             K Ü U    
yürüyordu                  uymaz                       uymaz                                             
göstermelik              uyar                           uymaz                             
ayakkabı                  uyar                            uyar                             
gelincik                    uyar                            uyar                             
anlattıklarımın         uyar                            uyar                             
geliyor                     uymaz                         uymaz                             
 
7)Tabloda verilen kelimelerde yazım yanlışı yapılmıştır. Kelimelerin doğru şeklini ve yanlış yazılış sebebini tabloya yazınız.
Yanlış yazılmış kelimeler
 Kelimelerin doğru yazımı
 Yanlış yazılış sebebi
 
biliyoruzki
 biliyoruz ki
 Bağlaç olan ki ayrı yazılır.
 
yirmibir
 yirmi bir
 Sayılar daima ayrı yazılır.
 
üst teğmen
 üstteğmen
 Üst sözüyle yapılan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
 
hasta hane
 hastahane
 
Kaynak: izni ile alınmıştır

9 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.