9. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI

9. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI:şünü hiç unutmam.” Tümcesi dilin hangi işlevinde kullanılmıştır? ıcıyı harekete geçirme C) Göndericilik D) Dil ötesi E) Kanalı kontrolının konuşma dilindeki farklılığı açıklayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?Şive C) Kültür dili D) Ağız E) Argoşin doğuşu II.Bahçe duvarının boyanması
III.Yollar
Yukar
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
4. A
Gönderici —–
Dönüt
Ba
A) Mesaj B) Kanal C) Kaynak D) Yaz
5. Türkçe köken bak
Yukar
A) (I)Ural-Altay (II)Çekimli B) (I) Hint-Avrupa (II)Eklemeli C)(I)Hami-Sami (II)Tek heceli D) (I) Ural-Altay (II) Eklemeli E) (I)Çin-Tibet (II) Eklemeli
6. Kül Tigin yaz
A) Göktürk Dönemi B) Uygur Dönemi C) Eski Anadolu Türkçesi Dönemi
D) Osmanl
7. “Ak
A) Ak
8. A
A)Alçac
B)Evin biricik k
C)Okulda uçucu maddelerle deney yapt
D)Sanatç
E)Bu roman, yazar
9. Zehri ilaç yerine sundular uslan diye
S

Bu dizelerde a
A) Ünlü dü
ın taş döşenmesi IV. Yemeğin masada yenmesi V. Uçakla geziye çikilmasiıdakilerden hangisi doğal göstergedir?şağıdaki tabloda iletişim ögelerinden hangisi eksiktir? İleti —- ( ? ) —-Alıcı ğlamı E) Sözımından (I) diller grubundan, yapı bakımından ise (II) diller grubundandır.ıdaki tümcede numaralı yerlere hangisi getirilmelidir? ıtı Türkçeı Türkçesi Dönemi E) Çagdas Türkçe Dönemişam yemeğinin tadı hala aklımdadır.” Tümcesinde vurgu hangi sözcüktedir?şam B) Yemeğinin C) Tadı D) Hala E) Aklımdadır.şağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü türemesi”ne bir örnek vardır?ık bir ağacın dibinde yemek yiyorlardı.ızı olmak onu korkutuyordu.ık.ı, denemelerinde kendi dünyasını yansıtmış.ın ölümünden kısa süre önce yayımlandı.ırtımı uçuruma verdiler yaslan diye Şaşi gözüm kendini büyüttü aslan diye şlerimde her gece yedi bir çakal benişağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? şmesi B)Kaynaştırma C) Ünlü daralması D) Ünsüz Sertleşmesi E) Ünsüz yumuşaması
10. A
A) A
B) Buraya kadar gelip te bize u
C) Bugün 15.45
D) Ahmet Usta size de gelmedi mi?
E) O
11. A
A)20 Ekim 1995’den beri bu i
B)
C)Siz insanlara ilk ögüdüm, sürekli heyecan duyman
D)Ayd
E)Türkler Anadolu’ya gelmeden önce de büyük bir medeniyete sahipti
şağıdaki tümcelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?ğustos sonuna kadar buradan ayrılmayacağım.ğramamak olur mu?ğlunu da kaybedince yapa yalnız kalmıştı.şağıdaki seçeneklerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?şyerinde çalisiyorum.İnsanın kendine yaptığı kötülüğü, kimse yapamaz.ızdır.ınlıkevler Ticaret Lisesi’nden bu yıl mezun oldum…
12. Gerçi tiyatro ( ) krizi atlat
Yukar
A) (;) (;) (.) B) (,) (;) (…) C) (,) (.) (.) D) (!) (;) (!) E) (,) (.) (!)
13. Ah () insan k
Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, s
A) (.) (:) (…) (,) B) (!)(.)(…)(;) C) (!) (.) (.) (,) D) (;) (.) (:) (,) E) (!) (.) (.) (;)
14.
ıp yeniden dolu salonlara açıyor perdesini ( ) ama bu kez bir başka krizle karşi karşiya ( )ıdaki tümcede ( ) içine hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?ısmı böyledir () Başkalarının deneyimlerine güvenmez () Halbuki denenmiş şeyler () her zaman daha güvenlidir.ırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A)Kap
B)Yazlar
C)istedi
D)Ada halk
E)Arabay
15. “
A) Aç
B) Benim k ak zambak dü
C) Gözlerimin ya
D) Ben yarime gül demem.
E) Ben yarimi unutmam, unutsa da o beni.
16. A
ıdan çikti, bize doğru geliyor.ı kasaba halkı yaylaya çikardi.ğim kitapları bir an önce getir.ı geçimini hayvanc saılıklağlıyor.ı sen sürsen de ben biraz uyusam.şağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır?ıl mor menek bahar erişemşti.ısmetimeştü.şları mermere aksa deler.şağıdakilerden hangisi dilin toplum hayatındaki yeri ve önemini göstermez?
A) Dil birli
ğinin, toplumu oluşturan temel özelliklerden biri olması
B) Bir toplumun dilinin; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içe geçmesi
C) Dilin, toplumun bireyleri aras
D) Dilin, toplum hayat
ında ortak duygu ve düşünceler meydana getirmesiında değişmeyen kurallar bütünü olması
E) Dilin, toplumun manevi ve kültürel de
17.A
A) Türkçe B) Habe
18. Bat
A)Türkçülük Hareketi B) Bat
19. A
A) Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz.
B) Türkçe sözcüklerde “f,h,j” sesleri bulunmaz.
C) Türkçe sözcüklerin ba
D) Türkçe sözcüklerde uzun ünlü bulunmaz.
E) Türkçe sözcüklerde düzlük
20. A
A) p B) z C)
ğerlerini muhafaza etmesişağıdaki dillerden hangisi tek heceli dillerdendir?şçe C) Urduca D) Hırvatça E) Tibetçe ı Türkçesinin III. Dönemi olan “Türkiye Türkçesi Dönemi” Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Genç Kalemler dergisinde başlattıkları hangi hareket ile başlamıştır.ılılaşma Hareketi C) İslamlaşma Hareketi D) Yeni Lisan Hareketi E) Millileşme Hareketişağıdakilerden hangisi Türkçeğildir?şinda “c,ğ,l,m,p,r,ş” sesleri bulunmaz.ık uyumu bulunmaz.şağıdaki seslerden hangisi süreksiz sert ünsüzlerdendir?ş D) f E) m
(A)
1.”Annemin o güzel gülü
A) Heyecan bildirme B) Al
2.Rizeliyle Ankaral
A) Lehçe B)
3.I.Güne
’nin hangi dönemine ait bir eserdir?’de Ürgüp’e hareket edilecek.–m” eki a’nin ses özelliklerinden de– yuvarlakl
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.