9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI

9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR
ADI= SINIFI=
SOYADI= NO=
“Savrulur aklım başımdan, sen esersin her fasıl
Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl
Perdedir söz, ruhumun esrarı sensin, sen asıl
Aşığım, bilsem nası sevdim, nasıl sevdim, nasıl…”
1. Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen nedir? Bir cümle ile açıklayınız. (5 puan)
2. Yukarıdaki dörtlüğü uyak düzeni, kafiye ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)
3. Yukarıdaki dörtlükte kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız. (10 puan)
4. Yukarıdaki dörtlük, konularına göre şiir türlerinden hangisine girer? Nedenini açıklayınız. (5 puan)
5. Aşağıdaki iki şiiri zihniyet ve şekil bakımından karşılaştırınız. (20 puan)
İLAHİ GAZEL
Mert dayanır namert kaçar Sun sagarı saki bana mestane disünler
Meydan gümbür gümbürlenir Uslanmadı gitti gör o divane disünler
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir Peymanesini her kişi doldurmada bunda
Şimden gerü bu meclise mey-hane disünler
( sagar: kadeh saki: içki dağıtan divane: başıboş peymane: kadeh)
6. Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre gösteriniz. (5 puan)
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”
7. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları doldurunuz. (20 puan)
Edebi metinler; …………………. ve …………………olmak üzere iki şekilde ifade edilir.
Biçim, anlatım ve noktalama özelliklerinin bir araya getirilmesiyle oluşan yazı bütününe……………………denir.
Ünlü harflerin mısralarda kullanılarak uyum oluşturulmasına…………………………denir.
Bir kelimenin veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı içinde anlam ve değer kazanmasına …………………denir.
Bir olayın sebebinin başka bir sebebe bağlanmasına ……………………………………………..denir.
…………………….ölçüsü, …………………………………edebiyatımıza geçmiş bir ölçüdür.
……………………ölçüsünde mısra içinde durulan yerlere…………………………..denir.
“Türkülerde, dualarda benim mübarek dilim
Hala benim güzelliğim Üsküp’te eskimeyen
Kubbelerde sütunlarda, benim emeğim
Evlad-ı Fatihan mezarlarında
Gördüm asırlarca dipdiri yatan benim.”
8. Yukarıdaki dizelerde kültür ve uygarlığımıza dair hangi izler bulunmaktadır? Maddeler halinde yazınız. (10 puan)
9. Sanat ve edebiyatın gerçeklikten nasıl faydalandığını maddeler halinde yazınız. (10 puan)
10. Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? (5 puan)
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.