Açıköğretim 3. sınıf Türk vergi sistemi dersi önemli notları

1. sürekli faeliyet sonucunda elde edilen gelir- kaynak teorisi
2. sürekli olmayan işler sonucunda elde edilen gelir- net artış teorisi
3. dar mükellef mülki tam mükellef şahsilik geçerli
4.tahakkuk-ticarı kazanç , zirai kazanç, menkul sermaye iradı
5.tahsil- serbest meslek kazancı,ücretler g.m.sermaye iradı, diğer kazançlar
6. sermaye ve teşebbüs faktörü- ticari, zirai. serbest meslek kazancı elde edilir
7 .şahıs şirket ortakları- kollektif şirket ortakları. adi komandit şirket ortakları
8.sermaye şirketi ortakları- anonim şirket ortakları, limidet şirket ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ortakları
9.adi şirket ortakları var. tüzel kişiliği yok. adi şirket ortakları ticari kazanç kabul edilir gelir vergisine tabi tutulur. zirai faaliyete kazancı ona göre vergilendirilir.
10.kollektif şirket ortakları- gelir vergisi mükellefidir. kazancı ticari kazançtır şirketleri gelir ve kurumlar vergisi ödemez
11.adi komandit şirketlerde komandite ortağın geliri ticari kazanç, komandite ortağın geliri menkul sermaye iradı. gelirleri ticari kazanç gelir ve kurumlar vergisi ödemezler
12.anonim şirketlerde kurumlar vergisi mükellefi ortakların payları menkul sermaye iradı
13.sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket-komandite ortagın üzerinden kurumlar vergisi ödenir. komanditer ortağın payı menkul sermaye iradı, komandite ortagın payı ticari kazanç.
14.zirai faaliyetle ugraşsabile geliri ticari kazanç olan adi komandit şirk. komandite ortağı
15.kollektif şirket ortaklarının kazancı ne olursa olsun ticari kazanç sayılır
16. gerçek aktiften borç çıkarılınca –özsermaye bulunur 30–(5+1+2) =22
17. vergi bilançosu hazırlanırken sermaye dikkate alınmaz
18. adi komandit şirketin komanditer ortağı ve adi şirket ortakları basit usulde vergilendirilir
19. kara %12, hava %5, deniz % 15 oranları
20. ticari sınai ve zirai faaliyetler sonucu yatırım indiriminden faydalanılır
21. basit usulde ticari kazancı mükellef tespit eder
22. bilanço usulünün dışındaki yatırım indiri. yararlanmaz örn/ 2sınf tücar
23. ticari kazanc=dsö-dbö
24. vergiye tabi kazanç=(dsös – dbös)+(çekilen)-(eklenen)+(yapılac.eklemeler)
25. mevcut mal değerinin tespiti – envanteri ifade eder
26. ticari kazançta-ihracat istis,yatırım indir,esnaf muaf göz önünd. tutulur
27. yarıcının geliri – gayrimenkul sermaye iradıdır
28. zirai kazanç usuller arasın.geçiş ertesi yılın başından başlar
29. biletle girilen yerde dar mükel.saf kazancı belediye resimlerini düştükten sonra kalan tutarın yarısı safi kazançtır
30. işyerini ev olarak kullanan kişi kira giderinin tamamın indirir.ısıtma aydınlatma giderlerininde yarısını
31. vergi matrahı= kazanç- giderler
32. vergi tevkifatı hayvansal%2 zirai “%4(0,04) borsaya kayıtlı yarısı stopaj
33. serbest meslak erbabı yatırım indiriminden yararlanamaz
34. telif hakınd %17 oranında vergilendirilir
35. emsal kira bedeli %5
36. gayr.serm.iradı götürü gider usulü %75 i safi kazanç olarak yazılır
37. safi demiyorsa %25 i uygulanır.
38. tarhiyat türleri-beyan,basit usul,ikamelen,resse,idarece
39. gerçek usule tabi zirai,ticari,serbestmes,mart ve temmuzda 2 eşit tak.ödenir.
40. asgari ücrete bağlı olanlar- şubat ağustos 2taksit
41. geliri gayrimenkul ser.iradı olanlar mart temmuz 2 eşit taksit
42. basit usule tabi olanlar şubat – haziran 2 eşit taksit
43. taksit süresi geçmiş vergi 1 ay içinde ödenir
44. vergi levhası her yılın mayıs ayı sonuna kadar tastikleri zorunlu
45. talih oyunları beyanname ertesi ayın 20sine kadar verilir ödenir
46. münferit beyyaname 15 gün içinde vergiler ödenir.
47. şirket genel kurulları hesap dön.takip eden 3 ay içinde
48. bağış ve yardımda indirilecek oran%5 olağan üstü bölge %10
49. devir bayannamesi,birleşme devir,birleşme tarihinden 15 gün içinde
50. tasfiyede,infisahta ticaret siciline kayıt tarihi başlanğıç tarihidir
51. tasfiye bayannamesi ertesi yılın nisan ayı 15i akşamı
52. birleşmede tasfiye hükümleri uygulanır
53. kurumlar vergisi sabit oranlı %33 tür
54. kurumlar vergisi nisan ayında ödeinr
55. özel hesap dönemi olanlar kapanan dönemin 4.ayın 15 akşamına kadar
56. özel beyyaname gelirin iktisap edilmesinden itibaren 15 gün içinde
57. muhtasar beyanname ertesi ayın 20si akşamına kadar verilir
58. ölüm türkiyede mirascı yurt dışında bayanname 6 ay içinde
59. ölüm almanya da mirasçıları almanyada beyanname 4 ay
60. ölüm türkiyede mirasçılar türkiyede beyanname 4 ay
61. ölüm fransada mirasçı almanyada beyanname 8 ay
62. gaiplik de veraset vergisi beyannamesi 1 ay içind verilir
63. veraset vergsi toplam 6 taksit,3yılda 2 eşit taksitle ödenir
64. veraset vergisi mayıs ve kasım aylarında ödenir
65. türkiyede miras payı vergisi uygulanır
66. sağ kalan eş alt soyla birlikte ¼ oranında miras alır
67. verasette değerleme günü malların hukuken edinildiği gün
68. motorlu taşıtlar vergisi ocak ve temmuz aylarında ödenir
69. 1.tarife araçlar motor ve silindir hacmine göre
70. 2.tarife araçlar yaş ve ağırlıklarına göre
71. 3.tarife araçlar yaş ve motor beygir güçlerine göre
72. 4.tarife araçlar yaş ve azami kalkış ağırlıklarına göre
73. tescil ilk 6ayın başında başlar 5.3.2005te trafiğe çıkan araç 1.01.2005 6 aylık vergi öder
74. geçici muafiyet 5 yıl süreli ¼ oranındadır
75. kendi arazisini orman yapan 50 yıl muaftır
76. bataklığı tarıma elverişli yapan ve doğal afete uğrayanlar 10 yıl muf
77. turizim teşvik 5 yıl
78. meskenler için bina vergi oranı binde 1,işyeri için bina vergi oranı binde 2
79. arsalarda binde 3,arazide binde 1,oturlması yasaklanan,kıstlanan onda bir
80. %25 emlak vergi oranı istisna varsa düşülecek yoksa aynen yaz
81. emlak vergisi1taksit- mart nisan mayıs ayında 2.taksit kasım ayında ödenir
82. 4 yılda bir taktir işlemleri yapılır
83. meskeni işyerine dönüştüren 3 ay içinde bütçe yılı gözününe alınır
84. bina ve arazinin vergi değeri rayiç bedelidir
85. belediye sınırları içindeki yerde binde 2 uygulanır
86. arsa vergi oranı binde 3,belediye sınırlarında binde 6
87. yeniden değerleme oranı yarısı oranında arttırılarak yapılır
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.