Açıköğretim Fakültesi Tüm Bölümlere ve tüm sınıflara ait dersler listesi

Kamu yönetimi
Kamu yönetimi 1. Sınıf Dersleri
1001 Genel Muhasebe
1002 Genel İşletme
1003 Davranış Bilimlerine Giriş
1005 İktisada Giriş
1007 Genel Matematik
1099 Temel Bilgi Teknolojileri
1410 Hukuka Giriş
Kamu yönetimi 2. Sınıf Dersleri
2059 Muhasebe Uygulamaları
2061 Ticaret Hukuku
2062 Yönetim ve Organizasyon
2063 Kamu Maliyesi
2064 İstatistik
2250 İktisat Teorisi
2252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Kamu yönetimi 3. Sınıf Dersleri
3029 Türk Vergi Sistemi
3154 Devlet Bütçesi
3160 İdare Hukuku
3161 Anayasa Hukuku
3163 Sosyal Politika
3451 Türk Siyasal Hayatı
Yabancı Dil Dersleri
————————————————————–
3216/A (Alm) Almanca
3216/F (Fra) Fransızca
3216/İ (İng) İngilizce
Kamu yönetimi 4. Sınıf Dersleri
4177 Maliye Politikası
4180 Türkiye Ekonomisi
4188 Yerel Yönetimler
4189 Siyaset Bilimi
4191 Örgütsel Davranış
4193 İnsan Kaynakları Yönetimi
4232 Türk Dili
İşletme 1. Sınıf Dersleri
Genel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
Hukuka Giriş
İktisat’a Giriş
Genel Muhasebe
Genel Matematik
Temel Bilgi Teknolojik
İşletme 2. Sınıf Dersleri
Muhasebe Uygulamaları
Ticaret Hukuku
Kamu Maliyesi
İstatistik
Yönetim ve Organizasyon
İktisat Teorisi
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
İşletme 3. Sınıf Dersleri
Yönetim Bilgi Sistemi
Pazarlama Yönetimi
Finansal Yönetim
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Maliyet Muhasebesi
Türk Vergi Sistemi
Yabancı Dil
İşletme 4. Sınıf Dersleri
Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Girişimcilik
Uluslararası İşletmecilik
Sermaya Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Muhasebe Denklemi ve Mali Analiz
Türk Dili
İktisat bölümü dersleri
İktisat 1.Sınıf Dersleri :
Genel Muhasebe
İktisada Giriş
Genel İşletme
Hukuka Giriş
Genel Matematik
Davranış Bilimlerine Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri
İktisat 2. Sınıf Dersleri
Muhasebe Uygulamaları
İktisat Teorisi
Kamu Maliyesi
Ticaret Hukuku
Yönetim Ve Organizasyon
İstatistik
Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi
İktisat 3. Sınıf Dersleri
Para Teorisi ve Politikası
Uluslararası İktisat
Devlet Bütçesi
İdare Hukuku
Türk Vergi Sistemi
İş ve Sosyal Güv. Hukuku
Yabancı Dil (İng. Alm. Fra)
İktisat 4. Sınıf Dersleri
İktisat Tarihi
Türk Dili Ve Edebiyatı
Türkiye Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme
Maliye Politikası
Vergi Hukuku
Maliye Bölümü Dersleri
Maliye 1. Sınıf Dersleri
Genel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
İktisada Giriş
Genel Matematik
Genel Muhasebe
Hukuka Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri
Maliye 2. Sınıf Dersleri
Muhasebe Uygulamaları
Ticaret Hukuku
Kamu Maliyesi
İstatistik
Yönetim Organizasyon
İktisat Teorisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Maliye 3. Sınıf Dersleri
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kamu Ekonomisi
Türk Vergi Sistemi
Para Teorisi ve Politikası
İdare Hukuku
Devlet Bütçesi
Yabancı Dil
İngilizce
Almanca
Fransızca
Maliye 4. Sınıf Dersleri
Finansal Ekonomi
Uluslararası Mali İlişkiler
Türkiye Ekonomisi
Maliye Politikası
Yerel Yönetimler
Vergi Hukuku
Türk Dili
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Dersleri
Çalışma Ekonomisi 1. Sınıf Dersleri
Genel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
İktisada Giriş
Genel Matematik
Genel Muhasebe
Hukuka Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri
Çalışma Ekonomisi 2. Sınıf Dersleri
Muhasebe Uygulamaları
Ticaret Hukuku
Kamu Maliyesi
İstatistik
Yönetim Organizasyon
İktisat Teorisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Çalışma Ekonomisi 3. Sınıf Dersleri
Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Hukuku
Finansal Yönetim
İdare Hukuku
Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi
Yabancı Dilİngilizce
Almanca
Fransızca
Çalışma Ekonomisi 4. Sınıf Dersleri
Uluslararası Çalışma Normları
Türkiye Ekonomisi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Endüstri İlişkileri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Örgütsel Davranış
Türk Dili
İlahiyat 1. Sınıf Dersleri
Arasınav Üniteleri
İslâm Dininin Temel Kaynakları
01 – 10
İslâm Dini Esasları
01 – 10
İlk Dönem İslâm Tarihi
01 – 07
Yabancı Dil I (Arapça)
01 – 15
Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler
01 – 07
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
01 – 05
Temel Bilgi Teknolojileri
01 – 07
İlahiyat 2. Sınıf Dersleri
Arasınav Üniteleri
Yabancı Dil II (Arapça)
01 – 13
Ana Konularıyla Kur’ân
01 – 07
İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi
Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi
Bilgisayar
Yabancı Dil
– İngilizce
– Almanca
– Fransızca
İngilizce Öğretmenliği 2. Sınıf
Müzik Öğretimi
Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi
Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi
Konuşma ve Yazma Eğitimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Gelişim ve Öğrenme
İngilizce Öğretmenliği 3. Sınıf
Resim Öğretimi
Çocuk Edebiyatı
Okulöncesinde Bilgisayar Öğretimi
Anne-Baba Eğitimi
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Okulöncesinde Uygulama (*)
Özel Eğitim
Bireyi Tanıma Teknikleri
İngilizce Öğretmenliği 4. Sınıf
Özel Öğretim Yöntemleri
Çocukta Yaratıcılık ve Drama
Özel Eğitim
Çocuk Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları ve Rehberlik
Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Uygulaması
Seçmeli Ders (1)
– Öğretimin Bireyselleştirilmesi
– İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
– Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yeni Yaklaşımlar
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.