Bakırın elektrolitik rafinasyonunu

Anod : Ateşle rafine edilmiş bakır
Katod : Titan levhalar üzerine elde edilen ince elektrolitik Cu levhaları ( Yaprak Bakır)
Elektorliz Sırasında Oluşan Reaksiyonlar;
Anod`da Cuo(k) àCu+2 +2e- ( u = 0,34 v)
Cuo(k) àCu+2 ( u = 0,52 v)
Cu+ àCu+1 +e- ( u = 0,16 v)
Katod`da Cu+2 +2e-à Cuo ( Metalik olarak redüklernir)
Ateşte rafine edidilmiş bakır (%98-99Cu) herbiri 200-300 Kg olan anodlar şeklinde dökülür
Anodlar %85leri çözünene kadar banyoda kalırlar
Empürütelerden Fe, Zn, Ni, As anodic olarark oksitlenerek çözeltiye geçer. Pb, Sn, Bi, anodic olarark çözünürler ve çözeltiye geçer, ancak katod potansiyeli bunları redükleyicek seviyede olmadığından çökerler ve anod çamurunda birikirler
Anodik olarark çözümlandirilemeyen Au, Ag ve Pt gibi elementler anotdan ayrılıp banyo dibine iner ve anod çamurunda birikirler
Ortalama olarak: Au, Ag, Se, Te, Pb %98 ile Sb%60 anod çamuruna geçer.(Anot çamuru soymetallerden oluşmaktadır) Ni-%95, As-%75, Sb %40 Çözeltiye geçer
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.