Başarılı ve etkin öğrenmede Tekrarın Önemi nedir, tekrar için ne kadar süre gereklidir

Tekrarın Önemi.
Başarılı ve etkin öğrenmenin vazgeçilmez unsurlarından birisi de öğrenilen konuların gününde tekrar edilmesidir.
Tekrarsız yapılan soru çözümleri beklenen faydayı sağlamaktan uzaktır.
*Tekrar, öğrenme sonrası oluşan unutmanın önündeki en büyük engeldir. Öğrenme ve unutma arasındaki ilişki ile ilgili insanların genel kanaati, zaman geçtikçe öğrenilen bilgilerin daha hızlı unutulduğu yönündedir. Oysa, Psikolojide öğrenme üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, en fazla unutma ilk gün sonunda gerçekleşmektedir(%60-80 aralığında). Kısaca, öğrenilen bilginin yarıdan fazlası ertesi güne kadar öğrenen kişinin hafızasından çıkmaktadır. Öğrenmenin yapıldığı günün içinde yapılan tekrarlar, bu öğrenme kaybını azaltan en güçlü çalışmadır.
*Haftalık veya aylık değil, günlük tekrara önem verin. Birçok öğrenci, tekrarı maalesef bir zaman kaybı olarak görür. Tekrar etmek yerine soru çözmeyi tercih eder; ya da ‘nasılsa hafta sonu tekrar ederim’ mantığıyla günlük tekrarı ileri tarihlere atarlar. Halbuki, hafta sonuna veya ay sonlarına taşınan tekrarlar, elden çıkmış olan bilgilerin tekrar elde edilmesi için yapılan verimsiz çabalardır; öğrenene ciddi fayda sağlamayacaktır.
Günlük yapılan tekrarlar ise, o günkü çalışmaların zihinde tekrardan yaşatılmasıdır; öğretmenin verdiği bilgiler, yaptığı vurgular, önem verilen noktalar bu tekrarda tekrardan yaşanır. Böylece kalıcı bir öğrenmenin en önemli adımları atılmış olur.
*Tekrar için ne kadar süre gereklidir? 40-50 dakika aralığında işlenmiş bir dersin tekrarı, dersin yapısına göre, yaklaşık 5 ile10 dakika civarında olmalıdır.Tabii ki bu süre , dersin niteliğine, öğrencinin o dersi anlama düzeyine ve konunun içeriğine göre doğal olarak değişir.
Örneğin, 50 dakika anlatılmış bir Tarih dersinin tekrarı 5 dakika zaman alıyorsa, aynı sürede işlenmiş bir Matematik dersi 10 dakika alabilir. İşlem içeren dersler, doğal olarak sözel derslerden daha fazla süre alacaktır; ama tekrar süresi dersin süresinin yarısını ve daha fazlasını alıyorsa, o konuyla ilgili ders öğrenilmemiş anlamına gelir.
*Tekrar ederken nasıl bir yöntem kullanılmalıdır? Sözel derslerin tekrarında, edebi bir metni okur gibi tekrar etmek yeterlidir.
Özellikle, öğretmenin vurguladığı noktalar üzerinde düşünülmelidir.Sayısal derslerin tekrarında ise, dersin anlatıldığı atmosfer zihnen canlandırılmalı, vurgu yapılan noktalar hatırlanmalı, sebep-sonuç ilişkisinde öğretmenin anlattıkları hatırlanmaya çalışılmalı ve de sınıfta çözülen bazı soruların çözüm kısmı kapatılarak tekrar çözüm yapılmalıdır. Çözümde yapılan hatalar kontrol edilerek unutma düzeyi ölçülmelidir.
Kaynak: www.herdembilgi.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.