Basit ingilizce hikaye ve türkçe çevirisi, Kolay ingilizce hikayeler, 1. seviye ingilizce hikaye ve türkçe çevirisi, THE POOR FISHERMAN english stories

THE POOR FISHERMAN
Once there was a man and his wife.
They had no house.
They lived in the fields.
And they slept at the foot of a tree.
The man caught fish.
He was a fisherman.
The man was happy.
He said ” why do men live in houses”.
“This tree is my house”.
“We have no house”.
“We have no bed”.
The fields are my bed.
But his wife was not happy.
She said ”why did I marry a poor fisherman”.
We have no house.
We have no bed.
One day .
The fisherman went to the sea to catch the fish.
He put his net to the water.
Then he sat on a stone.
The sun was hot.
And he fell asleep.
When he awoke
He took his net.
There was one fish in the net.
It was large and golden.
“a beatiful fish”.
He was very happy
He said”my wife will be glad”.
“When she sees this beatiful fish”.
Then the fish spoke.
He said “good man “.
Do not kill me.
Put me back to the sea.
The fisherman said “Can you speak?”.
I didn’t see a fish that could speak.
The fish said ” Good Man”.
“Put me back to the sea”.
“I do not eat a fish that can speak”.
Then he threw the fish into the sea.
The fisherman went back to his wife that night.
He had no fish.
So they had no food.
He said to his wife.
” I caught one fish”.
But the fish spoke.
So I threw him back into the water.
I can not kill a fish .
Because it can speak.
The Fisherman’s wife said.
It is a wizard.
It was not a fish.
But some wizard can become a fish.
The fisherman said.
“I do not know”.
“if it was a wizard”.
“The fish did not tell” said the fisherman.
The fisherman’s wife said.
“Did you ask him for anything”.
“I did not ask him for anything” said the man.
“Why do we live in the fields”.
“You must want a hut”.
next day.
the fisherman went back to the sea.
He stood on the stone .
and he called.
“Man of the sea”.
“Come to me”.
Then the fish put his head out of the water.
and it asked.
“What do you want?”.
The fisherman said”I do not want anything”.
But my wife wants to live in a hut.
“Go back to your wife ” said the fish.
You will find her in a hut.
The fisherman went back to his tree.
He saw a hut.
It was a new hut.
It was very pretty hut.
It had two pretty windows and.
It had one blue door.
There was a pretty garden at the back.
There was pretty flowers.
There were hens.
He went into the hut.
There was one room.
The sunlight was coming in through the window.
And the room was full of light.
His wife was sitting at the table.
“You must be happy now” said the fisherman.
“It is a pretty hut” said his wife.
For some days
The fisherman’s wife was happy.
The fisherman came home one night.
His wife said to him.
“I am not happy in this little hut”.
The hens run in my room.
We must live in a good house.
Go now to the fish.
Want a house.
The fisherman went to the sea.
He stood on the stone.
and he called.
“Man of the Sea”.
“Come to me”.
The fish put his head out of the water.
and it asked.
“What do you want”.
The fisherman said “I do not want anything”.
“but my wife wants a house”.
“Go back to your wife” said the fish.
“You will find her in a house”.
The fisherman went back to his hut.
He saw a house.
It was a very pretty house.
The house was made of stone.
There were roses at the side of the door.
There was a pretty garden.
The house had two doors.
There were six windows at the front.
There were six windows at the back.
The fisherman found his wife inside the house.
He said “ you have a beatiful house”.
“and you must be happy” .
She said “The outside of the house is pretty”.
But the rooms are not very large.
For some days
The fisherman’s wife was happy.
Then she said .
“We live in a pretty house”.
But you are fisherman.
and I am a fisherman’s wife.
No one comes to see us.
No one speaks to me in the street.
“What do you want?” asked the fisherman.
“I want you to be a king”.
then I shall be a queen.
We shall live in a big house.
We shall get what we want.
The rooms will be full of servants.
They will do what we ask.
The fisherman said “I do not want to be a king”.
I want to be a fisherman .
and I want to live in the fields.
“But I want to be a queen” said his wife.
The fisherman went to the sea.
He stood on a stone and said.
“Man of the Sea”.
“Come to me”.
Then the fish put his head out of the water and said.
“what do you want now”.
The fisherman said “I do not want anything”.
“But my wife wants you to make her a queen”.
The fish said ”I will make her a queen”.
“Go back”.
“You will find her a queen”.
The fisherman went back
He found a big house.
there were servants at the door.
Two servants took him ito a large room.
his wife was sitting there.
She had the clothes of a queen.
“you must be happy now” said the fisherman.
“You are a queen”.
“You have this big house”.
“You have a lot of servants”.
For some days she was happy.
there was sunlight.
She went into the garden.
And the servants are in red coats.
Then the rain came.
It rained for many days.
and there was no sunlight.
She could not go into the garden.
Then the fisherman’s wife said.
“I am a queen”.
“I do not want this rain”.
“I want the sun”.
She said to the fisherman.
“Go and ask the fish to make me Queen of the Sun”.
The fisherman went to the sea.
He stood on the stone and said.
“Man of the Sea,come to me”.
Then the fish put his head out of the water and said.
“What do you want now?”.
“SPEAK”.
The fisherman said “My wife wants you to make her Queen of the Sun”.
The fish said “Your wife will not be happy”.
“You will go back to the fields”.
“and You will sleep at the foot of a tree”.
The fisherman went back .
The big house and the garden were not there.
His wife was sitting at the foot of a tree.
There was no rain.
There was sunlight.
There were flowers in the fields.
She said “It is good to be away from all servants”.
“Look at the sun shining in the sky”.
“I am happy now”.
——————————————————–
Türkçe Çevirisi
FAKİR BALIKÇI
Vaktiyle bir adam ve karısı vardı.
İçinde oturacak evleri yoktu.
Tarlalarda yaşıyorlardı.
ve bir ağacın dibinde uyuyorlardı.
Adam balık tutardı.
O(E) bir balıkçıydı.
Adam mutluydu.
Balıkçı diyordu.
İnsanlar niçin evlerde yaşarlar.
Bu ağaç benim evimdir.
Niçin yatakta uyurlar.
Tarlalar benim yatağımdır.
Fakat karısı mutlu değildi.
Niçin fakir bir balıkçıyla evlendim.
“Evimiz yok,yatağımız yok” diyordu.
Bir gün balıkçı balık tutmak için denize gitti.
Ağını suya koydu.
Sonra bir taşın üstüne oturdu.
Güneş sıcaktı.
ve uykuya daldı.
Uyandığı vakit o(e) ağını aldı.
ağda bir balık vardı.
o büyük ve altındandı.
güzel bir balık.
Çok mutluydu.
Bu güzel balığı görünce.
karım memnun olacak.
O zaman balık konuştu.
“İyi Adam,”.
“beni öldürme”.
“Beni tekrar denizin içine koy” dedi.
Balıkçı ” Sen konuşabilir misin?”.
“Konuşabilen bir balık görmedim” dedi.
Balık, “İyi adam,beni tekrar denizin içine koy” dedi.
Balıkçı “Konuşabilen bir balığı yemem,” dedi.
“Git”.
“Konuşabilen bir balığı öldüremem” .
Sonra balığı tekrar denizin içine attı.
Balıkçı o gece karısına döndü.
Balığı yoktu.
Bu yüzden yiyecek yemekleri yoktu.
Karısına , “Bir balık tuttum,fakat balık konuştu”.
“Bu yüzden onu tekrar suyun içine attım”.
“Konuşabilen bir balığı öldüremedim” dedi.
Balıkçının karısı “Konuşabilen bir balık sihirbazdır”.
“O balık değildi”.
“O bir sihirbazdı” dedi.
Balıkçı “Onun bir sihirbaz olup olmadığını bilmiyorum” dedi.
“Balık bir sihirbaz olduğunu söylemedi”.
Adamın karısı “O bir sihirbazdı” dedi.
“Ondan birşey istedin mi?”.
Adam “Ondan bir şey istemedim” dedi.
Adamın karısı “Niçin tarlalarda yaşıyoruz? “dedi.
“Ondan(E) bir kulübe istemelisin”.
Ertesi gün , balıkçı tekrar denize gitti.
Taşın üstünde durdu ve bağırdı.
“Denizin adamı , bana gel “.
O zaman balık başını sudan dışarı çıkardı.
ve ona sordu “Ne istiyorsun”.
Balıkçı ” Ben hiçbir şey istemiyorum” dedi .
“fakat karım bir kulübede oturmak istiyor” dedi.
Balık “Karına dön” dedi.
“Onu(k) bir kulübede bulacaksın”.
Balıkçı ağacına döndü.
Ağaca yakın bir kulübe gördü.
O yeni bir kulübeydi.
Çok güzel bir kulübeydi.
İki güzel pencersi ve güzel bir kapısı vardı.
Arkada güzel çiçeklerle dolu güzel bir bahçe vardı.
Kulübeye yakın tavuklarla dolu küçük bir tarla vardı.
Kulübenin içine girdi.
Bir oda vardı.
Pencereden güneş ışığı giriyordu.
ve oda ışık doluydu.
Karısı masada oturuyordu.
Balıkçı “Şimdi mutlu olmalısın” dedi.
Karısı, Güzel bir kulübe ,” dedi.
Birkaç gün için balıkçının karısı mutluydu.
Sonra bir gece balıkçı eve geldi.
Karısı ona .
“Bu küçük kulübede mutlu değilim”.
“Tavuklar odamda koşuyorlar”.
“Güzel bir evde yaşamalıyız”.
“Derhal balığa git ve bir ev iste” dedi.
Balıkçı denize gitti.
Taşın üstünde durdu ve bağırdı.
“Denizin adamı,bana gel”.
Balık başını sudan çıkardı ve sordu.
“Ne istiyorsun”.
Balıkçı, “Ben bir şey istemiyorum”.
“Fakat karım bir ev istiyor”.
Balık “Karına dön” dedi.
“Onu bir evin içinde bulacaksın”.
Balıkçı kulübesine döndü.
Kulübenin olduğu yerde bir ev gördü.
Taştan yapılmış çok güzel bir evdi.
Kapının yanında güller vardı.
Evin yanında güzel bir bahçe vardı.
Bahçe kırmızı ve mavi çiçeklerle doluydu.
Evin iki kapısı vardı.
önde bir ve yanda bir.
Önde altı pencere vardı,.
arkada altı.
Balıkçı karısını evin içinde buldu.
“Şimdi güzel bir evin var”.
“Mutlu olmalısın” dedi.
O(K) ,”Evin dışı güzel”.
“Fakat içerdeki odalar çok büyük değil” dedi.
Birkaç gün için balıkçının karısı mutluydu.
Sonra “Güzel bir evde yaşıyoruz”.
“Fakat sen bir balıkçısın”.
“ve ben bir balıkçının karısıyım”.
“Kimse bizi görmeye gelmiyor”.
“Sokakta kimse benimle konuşmuyor” dedi.
Balıkçı “Ne istiyorsun” diye sordu.
“Senin kral olmanı istiyorum”.
“O zaman ben kraliçe olacağım”.
“Büyük bir evde yaşayacağız” .
İstediğimizi elde edeceğiz.
Ne dersek yapacaklar.
Odalar uşaklarla dolu olacak.
Ne istersek yapacaklar.
Balıkçı , “Bir kıral olmak istemiyorum”.
“Bir balıkçı olmak ve tarlalarda yaşamak istiyorum”.
Karısı,”Fakat ben bir kraliçe olmak istiyorum” dedi.
Balıkçı denize gitti.
Taşın üzerine oturdu ve.
“Denizin adamı,bana gel”.
O zaman balık başını sudan dışarı çıkardı ve.
“Şimdi ne istiyorsun”.
Balıkçı , “Ben bir şey istemiyorum”.
“Fakat karım onu bir kraliçe yapmanı istiyor” dedi.
Balık,”Onu bir kraliçe yapacağım”.
“Geri dön”.
“Onu bir kraliçe olarak bulacaksın” dedi.
Balıkçı geri gitti.
Büyük bir ev buldu.
Kapıda uşaklar vardı.
İki uşak balıkçıyı evin içine götürdü.
ve başka iki uşak onu büyük bir odaya götürdü.
Karısı orada oturuyordu.
Bir kraliçenin elbiselerine sahipti.
Balıkçı ,”Şimdi mutlu olmalısın” dedi.
“Bir kraliçesin”.
“Bu büyük eve ve bütün bu uşaklara sahipsin.
Birkaç gün için mutluydu.
Güneş vardı.
Bahçeye gitti.
ve kırmızı ceketli uşaklar onunla gittiler.
Sonra yağmur yağdı.
Günlerce yağdı.
Güneş yoktu.
Bahçeye gidemedi.
O zaman balıkçının karısı,”Ben bir kraliçeyim”.
“bu yağmuru istemiyorum”.
“Güneşi istiyorum” dedi.
Balıkçıya,”Git,balıktan beni güneşin kraliçesi yapmasını iste”.
“O vakit istediğim zaman güneşe sahip olabilirim”Balıkçı denize gitti.
Taşın üstünde durdu ve.
“Denizin adamı ,bana gel” dedi.
O zaman balık başını sudan dışarı çıkardı ve.
“Şimdi ne istiyorsun”.
“Konuş!” dedi.
Balıkçı ,”Karım,onu Güneşin Kraliçesi yapmanı istiyor” dedi.
Balık ,”Karın mutlu olmayacak”.
“Tekrar tarlalara gideceksiniz”.
“ve bir ağacın dibinde uyuyacaksınız” dedi.
Balıkçı geriye döndü.
Büyük ev ve bahçeler orada değildi.
Karısı bir ağacın dibinde oturuyordu.
Yağmur yoktu.
Tarlalarda çiçekler ve güneş ışığı vardı.
O(K) “Bütün bu uşaklardan uzak olmak iyi”.
“Gökte parlayan güneşe bak”.
“Şimdi mutluyum” dedi.
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

3 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.