Bikeşik formülleri

Çocukluktan başlayarak yaşamımızda diğer insanlarla kurduğumuz iletişimle çevremizdeki maddelerin isimlerini de öğrenmeye başlarız.Bizlere çeşitli görevler verildiği zaman diğer insanlarla olan iletişimimiz artar. Bu iletişim sırasında konuşmayı ve kullandığımız dili geliştirmeye devam ederiz. Okula başlamamızla birlikte konuşma dilinden farklı olarak diğer dilleri öğrenmeye başlarız. Örneğin; yazı dili, matematik dili, bilgisayar dili gibi. Bu dillerin kullanımı bizler için her geçen yıl biraz daha zorlaşmaktadır. İnsanlar bu dillerin kullanımını kolaylaştırmak için bazı yöntemler geliştirmiştir. Bunlardan biri de yazı dilinde kullanılan kısaltmalardır. Örneğin; Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine TBMM, Türk lirası yerine TL bunlardan bazılarıdır. Bilim adamları da elementleri ifade ederken bazı elementler için çeşitli dillerdeki(Latince, yunanca, vb…) adlarının, bazıları için bulundukları yer yada bulan kişinin adlarının kısaltmalarını kullanırlar.
 Örneğin; potasyum metali “K’’ şeklinde gösterlir. Potasyum metalinin Latince ismi kalium’dur . Doğada bulunan bütün elementlerin isimlerinin kısaltmaları her element için sembol haline gelmiştir. Her bir elementin kendisine ait bir sembolü vardır. Doğada bugün bilinen 11 milyona yakın bileşik vardır. Bütün bileşiklerin belirli bir formülü vardır. Bilim adamları bileşiklerin sayısının çok fazla olması nedeniyle bileşikleri sınıflandırmışlardır.Örneğin; hayvanlar denildiği zaman aklımıza milyonlarca hayvan gelir. Bütün bu hayvanların birlikte incelenmesi çok zor olduğu için, araştırmacılar hayvanları benzer özelliklerinden yola çıkarak sürüngenler, balıklar, kuşlar, kurbağalar, memeliler gibi sınıflara ayırmışlardır.Böylece araştırmacılar da bölünerek kuşları, sürüngenleri, memelileri incelemeye başlamıştır. Bu sınıflandırmalar araştırmacılara büyük zaman kazançları ve incelediği canlılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır. Kimyacılar da bileşikleri organik bileşikler ve inorganik bileşikler olarak ilk önce iki sınıfa ayırmışlardır. Organik bileşikler kovalent bağlı, yapısında karbon( C ) bulunduran büyük moleküllü bileşiklerdir. Karbon elementi hidrojen hariç diğer elementlere göre çok çeşitli bileşikler yapar. Karbon elementi büyük moleküllü bileşiklerin yanı sıra küçük moleküllü bileşikler de yapar. Bu küçük moleküllü bileşikler ve diğer bütün bileşikler inorganik bileşikler sınıfına girer. Örneğin şeker( C6H12O6),kolonyalarda kullanılan etil alkol(C2H5OH) büyük moleküllü organik bileşiklerdir. Karbon dioksit(CO2), karbon monooksit(CO), karbon sülfür(CS2), su(H2O),amonyak(NH3),sodyum klorür(NaCl) gibi bileşikler inorganik bileşiklerdir. Organik bileşiklerle ilgili ayrıntılı bilgileri 3. sınıfta öğreneceksiniz.
İNORGANİK BİLEŞİKLER
İnorganik bileşikler de ilk önce kendi içinde iki sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan biri iki elementten oluşan bileşikler diğeri ise üç veya daha fazla elementten oluşan bileşiklerdir. 1) İki Elementten Oluşan Bileşikler a) Metallerin ametallerle oluşturduğu bileşikler b) Ametallerin ametallerle oluşturduğu bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. Elementlerin bileşik oluşturması kimyasal bir olaydır. Metaller ametallerle bileşik oluştururken elektron alış verişi gerçekleşir. Elementler elektron alış verişini neden yapar? Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Atom çekirdek ve çekirdeğin çevresindeki enerji katmanlarında bulunan negatif yüklü(-) elektronlardan oluşur. Atom çekirdeğinin içerisinde protonlar ve nötronlar bulunur. Protonlar pozitif yüklü(+), nötronlar yüksüzdür. Çekirdeğin çevresinde dolanan negatif yüklü elektronlar pozitif yüklü protonlar tarafından çekilir. Bir atomun iç katmanında bulunan elektronlar atom çekirdeğine daha yakın olduklarından çekirdek tarafından kuvvetle çekilirler. En dış katmandaki elektronlar ise, iç katmandaki elektronlara göre daha zayıf kuvvetle çekilir.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.