BİTKİLER VE ÜREME İLE İLGİLİ TEST SORULARI,FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI,FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SORU BANKASI

BİTKİLER VE ÜREME İLE İLGİLİ TEST SORULARI (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)
 
1- I. Mantar            II. Eğrelti otu            III. Öglena                 IV. Terliksi hayvan (Paramesyum)
Yukarıda verilen canlılardan hangileri  fotosentez  yapamaz ?
A. I-II              B. III- IV              C. II-III                 D. I-IV
 
2- I. Tıp            II. Tarım                    III. Hayvancılık             IV. Adli tıp
Yukarıda verilenlerden hangileri biyoteknolojinin uygulama alanlarıdır ?
A. I-II                 B. III-IV               C. I-II-IV                  D. I-II-III-IV
 
3-          I-   5 C ‘ lu  şeker
             II-  Fosfat
             III- Organik  baz
Yukarıdakilerden hangileri DNA  ve  RNA  arasında  farlılık göstermez ?
A. Yalnız I                B . Yalnız II           C. I- III                 D. II-III
 
4-            I – YY   yy            II – YY   Yy                III –  Yy   Yy
Yukarıda verilenlerden hangisinde karakterlerin gizli kalması olayı görülmez ?
A. Yalnız  I                B. Yalnız   III            C. I – II         D. II – IIII
 
5-Eşey  hücresinde  10  kromozom  bulunan  bir  canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur ?
A. 10                    B. 20                       C. 40                       D. 5
 
6- Aşağıdaki hastalıkların hangisinin artışında , sigara diğerlerine göre daha az etkilidir ?
A. Akciğer  kanseri           B. Gırtlak  kanseri               C. Nefes borusu kanseri          D. Karaciğer kanseri
 
7- 1800  nükleotitten oluşan bir DNA  molekülünde  300  adet  timin bulunduğuna göre toplam  hidrojen bağı sayısı kaçtır ?
A. 2450                    B.2400                  C. 2350                      D. 2300
 
8- I. Fetüs            II. Yumurtalık                  III. Döl  yatağı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanın dişi bireyinde bulunan üreme organlarındandır ?
A. Yalnız I             B. Yalnız    II               C. II – III     D. I-III
 
9- Beş haftalık fetüste aşağıdakilerden hangisi görülmez ?
A. Tırnakları oluşur          B. Kalbi oluşur           C. Bir cm. boyuna ulaşır           D. Kol  ve başı vardır
 
10- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin metefaz safhasında oluşur ?
A. Kardeş kromatitler farklı kutuplara gider.    B. İğ iplikleri kaybolur
C. Kromatitler hücrenin ekvator bölümünde dizilir         D.  Çekirdek  zarı yeniden  oluşur   
 
CEVAPLAR: 
1-D  2-D  3-B  4-B  5-B  6-D  7-B  8-C  9-A  10-C
 
Kaynak: www.odevkonusu.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.