Biyoloji dersi hücre konusu test soruları, Biyoloji hücre konusu test soruları, Hücre testi soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?
a.Hücreyi dış ortamdan ayırmak
b.Hücreye şekil vermek
c.Hücreyi dış etkilerden korumak
d.Hücre enerjisini elde etmek
2.Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eden bölüm hangisidir?
a.Hücre zarı
b.Sitoplazma
c.Çekirdek
d.Mitokondri
3. I.Hücre zarı II.Hücre Duvarı III.Mitokondri IV.Sentrozom
Yukarıdakilerden hangileri her hücrede ortak olarak bulunur?
a)Yalnız I b)I ve III
c)I-IV d)I-II-III
4. Çok hücreli bir organizmayı meydana getiren vücut
yapılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden
hangisi gibi olmalıdır?
a)Organ-doku-sistem-hücre
b)Organ-doku-hücre-sistem
c)Sistem-organ-doku-hücre
d)Organ-hücre-doku-organel
5.Hücre zarının seçici geçirgenliğini aşağıdakilerden
hangisi sağlar?
a)Organeller
b)Gözenek
c)Çekirdek
d)Sitoplazma
6. Bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi, hücrenin bitki hücresi olduğunu kesin olarak gösterir?
a)Hücre zarından madde alış verişi yapılması
b)Hücre solunumuyla enerji sentezi yapılması
c)Fotosentez yapılması
d)Hücre dışına bazı maddelerin salgılanması
7. Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak değildir?
a.Hücre zarı b. Stoplazma
c. Kloroplast d. Mitokondri
8. Hücre için aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?
a. Bazı hücrelerin çekirdekleri yoktur.
b. Soğan zarı hücresinin çekirdeği yoktur.
c. Bazı hücreler iki çekirdekli olabilir.
d. Ağız içi epitel doku hücresinin çekirdeği vardır
9. Hangisi kofulun görevidir?
a. Besin ve atık maddeleri depolamak
b. Hücre içi madde iletimini sağlamak.
c. Hücreye enerji sağlamak
d. Bitkilere yeşil renk vermek
10. Aşağıdakilerden hangisi bir hücrenin kesin olarak bitki hücresi olduğunu kanıtlamaz?
a. Kloroplast taşıması
b. Büyük ve az sayıda kofula sahip olması
c. Hücre duvarı bulundurması
d. Mitokondriye sahip olması
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

4 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.