Burçların olumlu ve olumsuz yönleri, burçların iyi ve kötü huyları nelerdir, hangi burcun hangi yönü iyi, hangi yönü kötü, burçların karekteristik özellikleri nelerdir, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık,

KOÇ
Şifre: Etkinlik, atılganlık, kendine aşırı güven ve acelecilik.
Koç’ların olumlu huyları : Serüvenci atılımcı, cesur, çok enerjik, özgürlüğüne düşkün, yaklaşımlarında dolambaçsız.
Koç’ların olumsuz huyları encil , kendini ön planda tutan atılgan , çabuk sinirlenen, hicivci, kavgacı, kaba
BOĞA
Şifre : Varlıktan hoşlanma, değişmezlik, pratiklik,karalılık amaca bağlılık.
Boğa’ların olumlu huyları : Pratik , güvenilebilir, sabırlı, iş yaşamında uyumlu, dayanma gücü yüksek, değerbilir, lüksü ve iyi yiyecekleri sever, soğukkanlı, kararlı, iradeli,sıcak kalpli,sadık sevecen.
Boğa’ların olumsuz huyları : Haris, tembel, hoşgörüsüz, can sıkıcı, değişmez görüşlü,esneklikten yoksun, inatçı, kinci, obur.
İKİZLER
R Şifre : Konuşkanlık , yatkınlık, zeka
ikizlerin olumlu huyları : Uyumlu , her işe yatkım,entelektüel , mantıklı, çabuk kavrayan, canlı, konuşkan, eğlenceli, hareketli, yazı yazmaya ve yabancı dillere yetenekli, zamana uyan gençlik dolu
ikizlerin olumsuz huyları : Değişken,huzursuz, kurnaz, yersiz bir biçimde meraklı, kararsız iki yüzlü, sinirlerini kontrol edemeyen, dedikoducu, yüzeysel, diken üzerinde yaşayan.
YENGEÇ
Şifre : Koruyucu, duygusal, evcil, amaca bağlı, tuttuğunu koparan
Yengeç’in olumlu huyları : iyi kalpli, duyarlı, sevimli,hayal gücü ve analık ve babalık içgüdüsü güçlü, koruyucu, vatansever, önlemci,amacından şaşmaz, cin fikirli, becerikli, zeki, iyi bir yuva kurucu.
Yengeç’in olumsuz huyları : Aşırı duygusal,fazla heyecanlı,alıngan çabuk sinirlenen, değişken, somurtkan,kendi kendine acıyan, bağışlamaz, denesiz, dağınık, övgüye dadanamayan, zayıf bir karakteri gizleyen katı dış görünüşlü.
ASLAN
Şifre : yaratıcılık , etkileyicilik, güçlülük, yetke, canlılık.
Aslan’ın olumlu huyları : Yüce gönüllü, eli açık, yaratıcı, coşkun, heyecanlı, iyi bir örgütleyici, geniş düşünceli.
Aslan’ın olumsuz huyları : Dogmatik, kabadayı, kendini büyük gören, —–, hoşgörüsüz, sabit fikirli, kibirli, iktidar delisi.
BAŞAK
Şifre : eleştiricilik iceleyicilik, hizmet, yargılama,düzenlilik.
Başak’ların olumlu huyları : Ayırdedici, inceleyici,dürüst, düzeli, titiz ve dakik.
Başak’ların olumsuz huyları : Kuruntulu, ince eleyip sık dokuyan, geleneklere aşırı bağlı, zorluk çıkaran, önemsiz şeyler üzerinde fazlaca duran.
Başak burcunda doğan kişiler çalışkan ve pratik kişiler olup yaşamlarında en öneli şey iştir.
TERAZİ
Şifre : uyumluluk, birliktelik, denge,sevgi
Terazi’lerin olumlu huyları : büyüleyici, uyumlu geçimli, duygusal, diplomatik, ülkücü, zarif
Terazi’lerin olumsuz huyları : kararsız, kinci, havai, değişken, flörtçü, kolay etkilenebilen, safdil.
AKREP
Şifre : tutkulu, gayretli,becerikli,ağzı-sıkı
Akrep’lerin olumlu huyları : güçlü duygu,amaca bağlılık,sezgi gücü, anlayışlılık, ince fikirlilik,süreklilik,kararlıl ık.
Akrep’lerin olumsuz huyları : kıskançlık,gizlilik,kuşkuculuk ,inatçılık, başına buyrukluk.
YAY
Şifre : özgürlük aşkı, geniş fikirlilik, coşku, araştırmacılık.
Yay’ların olumlu huyları : İyimser, güler yüzlü, sokulgan, açık düşünceli, uyumlu, felsefe ve yargı yeteneği olan, özgürlük seven, dürüst, güvenilir.
Yay’ların olumsuz huyları : Abartıcı, huzursuz, aşrı uçlarda, dikkatsiz, fazla iyimser, sorumsuz, kaprisli, taşkın, patavatsız.
OĞLAK
Şifre : Hesapçılık, önlemcilik.
Oğlak’ların olumlu huyları : güvenilir, kararlı, tutkulu, özenli, düzenli, sabırlı, disiplinli.
Oğlak’ların olumsuz huyları : katı görünüşlü, çok kesin tavırlı, kötümser, tutucu, basit, cimri.
KOVA
Şifre : Bağımsız, insancıl
Kova’ların olumlu huyları : İnsancıl, bağımsız, arkadaş canlısı, iradeli, yaratıcı, devrimci ruhlu, bağlı, ülkücü
Kova’ların olumsuz huyları : Anlaşılmaz, dik kafalı, usulsüz, sabit görüşlü, huysuz, geleneklere karşı gelen.
BALIK
Şifre: hayalci, duyarlı
Balıkların olumlu huyları: Sevimli, duygusal, dünyevi olmayan, duyarlı, uyumlu, kolay etkilenen, iyi kalpli, merhametli, anlayışlı
Balıkların olumsuz huyları: dikkatsiz, gizliliği seven, kolayca altüst olan, yaşamın gündelik akışına ayak uyduramayan, zayıf iradeli, kararsız
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.