Cisimlerin sıvı içerisindeki denge şartlarının incelenmesi

CİSİMLERİN SIVI İÇERİSİNDEKİ DENGE ŞARTLARINI İNCELEMEK
DENEYİN AMACI: Sıvıların kaldırma kuvvetini gözlemek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Şişirilmiş bir topu suyun dibine doğru batırmakta niçin zorlanırız?
2-Suya atılan bir taş neden dibe batar? Tartışınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.cam balon
2.lastik tıpa(deliksiz)
3.su dolu bir kap
DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Cam balonun ağzını deliksiz lastik tıpa ile kapatınız.
2-Hazırladığınız düzeneği suyun içine daldırmaya çalışınız.
DENEYİN SONUCU:
Suya daldırmak istediğiniz cam balona aşağıdan yukarıya doğru, karşı bir kuvvet etki eder. Bu kuvvet balonu yukarı doğru itmeye çalışır. Bu kuvvete suyun kaldırma kuvveti denir.
TEORİK BİLGİ:
Sıvılar (su) , içerisine bırakılan bir cisme aşağıdan yukarıya doğru (yerçekimi kuvvetine zıt yönde) bir kuvvet uygular. Sıvıların cisimlere aşağıdan yukarıya doğru uyguladıkları bu kuvvete “sıvıların kaldırma kuvveti (İtme kuvveti) “ denir.
CİSİMLERİN SIVI İÇERİSİNDEKİ DENGE ŞARTLARI:
G:Cismin ağırlığı dc:Cismin yoğunluğu
Fk:Sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti ds:Sıvının yoğunluğu
G < Fk ise; cisim yüzer.
d c < ds
G = Fk ise; cisim sıvı
d c = ds içinde bırakıldığı
yerde askıda kalır.
G > Fk ise; cisim dibe
d c > ds dibe batar.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.