Edebiyat Öğretmenleri için YILLIK ÖDEV KONULARI

YILLIK ÖDEV KONULARI:
 9.sınıf Türk Edebiyatı:
·  Şiir antolojisi oluşturma
·  Bir metin üzerinde kelime türlerinin incelenmesi
·  Çevredeki tabelalarda yabancı kelimelerin tespit edilmesi ve fotoğraflanması
·  Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi
·  Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi
·  Şair ya da yazar biyografisi hazırlatma
·  “Medyada Edebiyat” arşivi hazırlatma
 ·  Yılın kitaplarını tanıtma
.  Görüntülü şiir sunumları hazırlama (İnternetten fotoğraflar indirerek, flash fava maker gibi programlar kullanarak)
 
.  Edebiyat sitesi yapma.
 
. Türkçenin güzelliğini anlatan bir site oluşturma.
 
. Şiir dinletisi yapma…
 
.  Atatürk ile ilgili şiir antolojisi hazırlama
 
. Atatürk ile ilgili yazıların derlenerek 125.yıl armağanı şeklinde düzenlenmesi.
 
.  Hikâye incelemesi
 
.  Edebi sanatların örneklerle birlikte sunulması.
 
.  Seçilen şairlerin şiirlerinde yapı incelemesi.
 
.  Farklı dönemlere ait şiir örneklerinde zihniyet incelenmesi.
 
.  Göstermeye bağlı edebi metinlerin incelenerek, tiyatro yazılması.
 
.  Anlatıma bağlı edebi metinlerin incelenerek, hikâye yazılması.
 
.  Gazete çevresinde oluşan edebî metinlerin incelenip(tablo, şema, slayt v.b gibi)sunumlarla örneklendirilmesi.
 
.  Geçmişten günümüze mektubun sosyal hayatımızdaki yeri ve teknolojik gelişmeler karşısındaki durumu
 
 
 
 
 
9.sınıf DİL ve ANLATIM:
.  Fotoğraflı otobiyografi çalışması.
 
.  Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili proje çalışması.
 
.  Atatürk’ün Türk diliyle ilgili görüşleri ve Atatürk döneminde Türk diliyle ilgili yapılan çalışmalar.
 
.  Verilen metinlerdeki ses olaylarını açıklayarak, sunum haline getirme.
 
.  Noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının şemalandırılması ve verilen örneklerle incelenmesi.
 
.  Çevremizdeki olumlu iletişim örneklerinin fotoğraflanması ve paragraflar şeklinde anlatılması.
 
.   Verilen metinlerdeki kelimelerin anlamlarına göre incelenmesi.
 
.  Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının şema, resim, slayt, yazı olarak gösterilmesi.
 
.  Seçilen bir hikâyedeki cümlelerin şekil bakımından incelenmesi
 
.  Seçilen örnek şiirlerde kelimelerin anlamlarının incelenmesi.
 
.  Vücudun organlarıyla ilgili deyimlerin bulunarak, gösterime uygun bir şekilde sunulması.(Oyuncak bebek üzerinde.)
 
.  Noktalama işaretlerinin gösterime uygun bir şekilde (ahşap, karton, kumaş, boya gibi malzemelerle) sunulması.
 
.  Herhangi bir konu etrafında “Benim Kitabım “çalışması yapılması.
 
10.sınıf Türk Edebiyatı:
·  İnternetteki edebiyat sitelerinin tespiti ve tanıtımı 
 
·  Gurbet temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
 
·  Mevlâna’da evrensel sevgi anlayışı ve semâ
 
·  Okunan bir romanda karakterlerin karşılaştırılması
 
·  Bestelenmiş beş şiirin tahlili(anlam ve biçim yönünden)
 
·  Atatürk’ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)
 
. Atatürk’ün edebiyatla ilgili görüşleri
 
·  Güncel Edebiyat dergilerinin tanıtımı.
 
. Türk edebiyatının dönemlerini sunumlar halinde hazırlama
 
.  Destan dönemiyle ilgili örnek dosyaların hazırlanması.(dosya, albüm, grafik)
 
.  Dede Korkut hikâyelerini incelenerek, sunum haline getirilmesi.
 
.  İslamî Dönemin ilk dil ve edebiyat ürünlerinin incelenmesi.
 
.  Göstermeye bağlı edebi ürünlerin sunum şeklinde hazırlanması
 10.sınıf DİL ve ANLATIM:.  Atatürk ile ilgili sunum hazırlama.
 . Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler.
 .  Farklı temalarda şiir antolojileri oluşturma.
 .  Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi(dosya halinde)
 .  Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi.
 .  Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.
 .  Verilecek şiirlerde isimlerin ve zamirlerin bulunması.
 .  Açıklayıcı tarzda yazılan metinlerdeki zarfların bulunması.
 .  Roman incelemesi.
 .  Bir temanın sınırlandırılarak, diyaloglar halinde bir metnin oluşturulması.
 .  Bir temanın sınırlandırılarak, öyküleyici bir anlatımla veya betimleyici bir anlatımla metinler oluşturulması.
 .  Türk edebiyatında mizahi anlatımla ilgili örneklerin bulunup, ünlem ve edatların gösterilmesi.
 ·  Atatürk’ün Türkçe ile ilgili görüşleri.
 ·  Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, ortak ve farklı yönlerin tespiti
 ·  Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar.
 ·  Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret’te İstanbul
 ·  Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar
 ·  Şiirlerin resimlendirilmesi
 ·  Ankara şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
 ·  İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi
 ·  Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
 ·  Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)
 ·  Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti
 ·  Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasının hazırlanması
 ·  Türkülerimizin hikâyeleri
 ·  Şiirlerin hikâyelendirilmesi
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.