Elektrik Akımı Nedir?

Elektrik Akımı Nedir?
İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen elektrik yükü (elektron) miktarına akım denir. Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar. Ancak eskiden akımın artı (+) yüklü oyuklar tarafından taşındığı sanıldığından, bugün de eski (klâsik) teorem kabul edilmektedir.
Başka bir deyişle, bir pilde akım, artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru gider deriz. Ancak gerçekte akım eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru akar.
 
Şekil 1: Artı (+) ve eksi (-) yüklerin iletken içindeki hareketi Şekil 2: Elektrik akımının iletkenden geçişinin basit olarak gösterilişi
Şekil 1’de iletken içindeki artı (+) ve eksi (-) yüklü parçacıkların hareket yönleri gösterilmiştir.
Şekil 2’de ise pilin eksi (-) ucundan çıkan elektronların pilin artı (+) ucuna doğru hareketi görülmektedir.
Elektrik devresinden geçen akım “I” ile gösterilir ve ampermetreyle ölçülür. Akımın birimi amper (A), denklemi, I = U/R [A] şeklindedir.
 
Şekil 3: Ampermetrenin devreye bağlanışı
Şekil 3’de DC üreteciyle beslenen alıcının çektiği akımın analog tip ampermetreyle ölçülmesine ilişkin bağlantı şeması verilmiştir.
Akımın ast katları
Pikoamper (pA), nanoamper (nA), mikroamper (mA), miliamper (mA)
Akımın üst katları
Kiloamper (kA), megaamper (MA), gigaamper (GA)
Not: Megaamper ve gigaamper uygulamada pek kullanılmamaktadır. Akımın ast ve üst katları biner biner büyür ve küçülür.
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.