ELEMENT SOLUNUM VÜCUDUMUZ BESİNLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI,FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI,Biyoloji Test soruları,kimya test soruları,fizik test soruları

ELEMENT, SOLUNUM, VÜCUDUMUZ, BESİNLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)
 
1-Aşağıda    verilen   elementlerden   hangileri ,bütün  organik   bileşiklerin   yapısında   ortak   bulunur?
    I. Karbon
     II.Oksijen
     III.Azot
    IV.Hidrojen
A)I-II              B)III-IV              C)I-III-IV                 D)I-II-IV
 
2-   I.Oksijen                          
      II.Karbon   dioksit             A) II-IV     B) I-III     C) I-IV     D) II-III       
      III.Besin
      IV.Su
    Yukarıdakilerden     hangileri    fotosentez     sonucu     meydana   gelmez.?
 
3-Aşağıdaki   ürünlerden   hangisinin   üretiminde   fermantasyonun  etkisi  yoktur?
 
A)Sirke              B)Alkol          C)Salça          D)Peynir
 
4-Aşağadakilerden    hangisi    ATP  nin   yapısında   bulunmaz?
A)Adenin       B)Deoksiriboz         C) Riboz                 D)Fosfat
 
5) Aşağıdakilerden      hangisinde,   solunum     doğrudan   etkili   değildir?
A) Oksijenin   alımasında             B)Enerji   elde   edilmesinde
C) Vücüt    ısısının   sağlanmasında     D) Zararlı  sıvı  artıkların   atılmasında
 
6)  I. Karbon         II. Fosfor           III.Hidrojen     IV.Azot        V. Oksijen
Yukarıda   verilen   elementlerden   hangileri   karbonhidrat, yağ   veproteinler   için  ortaktır?
A)I-II-IV          B) II-III-V           C)I-IV-V        D) I-III-V
 
7) Aşağıdakilerden     hangisi   yağlar  ve  proteinler  için      ortak  değildir?
A)Hücre  zarından  geçebilir.         B)Hücre  zarının  yapısında  bulunur
C)Enerji  kaynağı   olarak  kullanılabilir.     D) Çok  atomlu   moleküllerdir.
 
8) Vücudunuzda   kanama  ya  da  yaralanma  olduğu   zaman   kanın   pıhtılaşması   için   hangi    vitamin  rol   oynar?
A)  A  vitamini        B)  B vitamini      C) D  vitamini       D)  K  vitamini
 
9) Aşağıdakilerden    hangisi ,suyun  vücuttaki   görevlerinden   biri   değildir?
             A)Vücut     sıcaklığının   artmasını   sağlar.      B)sindirimde  kullanılır.
             C) Besinlerin  taşınmasında   görevlidir.           D)Besinlerin   emiliminde  etkilidir.
 
10) Besin  olarak  aldığımız  maddelerden ;
              I. Kalsiyum ,kemiklerin   yapısında   bulunur
              II.Potasyum , vücutta  su   miktarının   düzenlenmesinde   rol  oynar.
             III.Demir ,hemoglabin   yapısında  bulunur.
İfadelerinden    hangileridoğrudur?
A)Yalnız  I           B) I-III        C)  II-III        D) I-I-III
 
CEVAP ANAHTARI
1-D     2-A    3-B     4 –B     5-C      6-D      7-  A   8-D   9-A    10-D
 
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.