Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler – Enzim nedir

Enzimler
Katalizör:Reaksiyon sonucu değişmeden çıkan maddelere denir.
Enzim:Canlı sistemlerdeki biyolojik katalizörlerdir.
Aktivasyon enerjisi:Bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarıdır.
Enzimlerin Yapı ve Görevleri
Enzimler protein monekülleridir. Proteinlerin etkilendiği her olaydan enzimlerde etkilenir.
DNA’daki kalıtsal bilgiye göre sentezlenir.
Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir.
Her enzimin belirli bir şekli vardır
Enzimin etki ettiği madde enzime uygundur
Her enzim belirli bir substrata özgüdür
Enzimler tekrar tekrar kullanılabilirler
Yağları parçalayan enzime Lipoz
Preteini parçalayan enzime Proteaz
Karbonhidrat ları parçalayan enzimlere ise Amilaz denir.
Enzimler çok hızlı çalışırlar
Enzimler basit ve bileşik olarak ikiye ayrılırlar
Basit enzim Bileşik enzim
Protein Yardımcı kısım
Esas kısım Esas kısım
Apoenzim aktif değildir. Koenzim Kofaktör
(Vitamin) (Mineral veya
metal iyonlar)
Apoenzim:Enzimin proteinden oluşan kısmına denir.
Koenzim:Enzimi oluşturan yardımcı kısım vitaminden oluşmuşsa koenzim Kofaktör:Yardımcı kısım metal iyondan veya mineralden oluşmuşsa enzim kofaktördür.
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler
1-Ortamın Sıcaklığı:
Enzim için en uygun sıcaklık vücut sıcaklığıdır. Enzimler 0 derece ve 55 derece de etkin değildirler. 0 derecede yapısı bozulmaz ve çalışamaz. Yüksek sıcaklıklarda enzimin yapısı bozulur ve çalışamaz
2-Ortamın PH Özelliği:
Enzimler asidik ve bazik ortamlarda çalışamazlar. Nötr ortamda daha iyi çalışırlar.Ancak asidik ve bazik ortamlarda çalışan enzimde vardır.
Pepsin: Midede asidik ortamda çalışır.
Tripsin: İnce bağırsakta bazik ortamda çalışır.
Amiloz:Sadece bazik ortamda çalışır.
3-Enzim Yoğunluğu:Ortamda yeterli substrat varsa enzim yoğunluğu arttıkça tepkimenin hızıda artar.
4-Substrat Yoğunluğu:
5-Substrat Yüzeyi
6-Su
7-Diğer kimyasal maddelerin etkisi
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.