FİİLİMSİLER – EYLEMSİLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI

FİİLİMSİLER – EYLEMSİLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)
 
1.            Gözlerimiz giderek yalnızlaşıyor
Fermanlı bir deliliğe karışır gibi
Gözlerimiz yıldızlara hücum ediyor
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)      Bağ – fiil
b)      Kurallı bileşik eylem
c)      Türemiş eylem
d)      Yardımcı bileşik eylem
e)      Çekimli birden çok eylem
 
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat – fiil kullanılmamıştır?
a)                  Gündüzün geceyle buluşan noktasında
Yaklaşıyor musikisi eteklerinin
b)                  Ey pembe akşamların kara sevdalıları
Güzelliklerine doyulmamış zamanlar
c)                  Bir bahar sabahının karanlığında ussuz
Gökte diz çökmüş, iki titrek ışıklı yıldız
d)                  Besteler, kıllarım vatan ırmaklarından
Sazlara sinmiş bir şarkıdır belki dönüşün
e)                  Gözlerin kararan yollarda üzgün
Ve bir zambak kadar beyazdır yüzün
 
3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
a)                  Yolunu şaşırmış meltemlerle gelen
Bir eski şarkı dolanır kıyılarımda
b)                  Sararmış dağ çiçeklerine ve hatıralara
Bir mavi yağmur gibi damlar
c)                  Ay gibi bir söz doğar içime yollarda
Işığında zamanlar sohbete durmuş
d)                  O beni bilmezse seyrederken uzaktan
Yaşamak üstüne türküler yakardı
e)                  Oysa susturulmuş bir orkestradır yüreğim
Bir boşansa akıllı kızın türküsünü söyler
 
4. -acak, -ecek” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek zaman çekim eki olarak kullanılmıştır?
a)      Defterinde yazacak yer kalmamıştı.
b)      Dikilecek kumaşları terziye götürdü.
c)      Köyde ekilecek birkaç tarla kalmıştı.
d)      Paket yarın gelecek, çocuklar.
 
5. Ad – eylemler de adlar gibi iyelik eki alabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır?
a)      Çalışmanın gerekliliğini hiç unutmayın.
b)      Müdürün konuşması bitince yarışma başladı.
c)      Araba kullanmayı babam öğretmişti.
d)      Bu görüşü benimseyenle hiç de az değil.
e)      Öğrencilere dayanışmanın önemin kavratılmalı.
 
6. Bir insanın konuşmasından ya da yazdıklarından eğitimi, dünya görüşü ve bilgi birikimi kolayca anlaşılabilir.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)      bileşik eylem
b)      belirteç
c)      ilgeç
d)      bağlaç
e)      belgisiz önad
 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok bileşik eylem vardır?
a)                   Kimi benim gibi erir derinden
Kimi senin  gibi çok mutlu olur.
b)                  Bahsetti derinden ona halim
Aşkın bu onulmaz yarasından
c)                  Soldu günden güne sessiz soldu
Dediler hep: “Kıza bir hal oldu.”
d)                  Bir öğreniversin aşkı
Ağacı o vakit seyredin
e)                  Dalıveriyoruz arada bir
Belli, bir şey var aramızda
 
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?
a)      Damlaya damlaya göl olur.
b)      Atılan ok geri dönmez.
c)      Ateş demekle ağız yanmaz.
d)      Deveden büyük fil var.
 
9. Aşağıdakilerin hangisinde isim – fiil vardır?
a)      Ekmek parası için çalışıyoruz.
b)      Dolmuş çok hızlı gidiyordu.
c)      Gülmek sana yakışıyor.
d)      Annem çok güzel dolma yapar.
 
10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi yoktur?
a)      Bir sürçen atın başı kesilmez.
b)      Aşk olmayınca meşk olmaz.
c)      Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp.
d)      Deliye her gün bayram.
 
CEVAPLAR:  1.b    2.c    3.c    4.d    5.b    6.c    7.d   8.d    9.c    10.d
Kaynak: izni ile yayınlanmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.