Gerçek Anlam , Temel Anlam konu anlatım

Gerçek Anlam (Temel Anlam) (Anlatım 1)
Gerçek Anlam (Temel Anlam)
Bir kelimenin herkes tarafından bilinen ilk ve temel anlamına denir.Bir kelime söylendiğinde ilk anda herkes tarafından aynı şey anlaşılıyorsa bu o kelimenin gerçek anlamıdır.
Çekmek kelimesinden söz edildiğinde ilk anda bir şeyi kendine doğru veya başka yöne doğru hareket ettirmek anlaşılıyorsa bu, kelimenin gerçek anlamıdır.
Gerçek Anlam Örnek Cümle:
Suya büyükçe bir taş attı. Cümlesinde atmak kelimesi bir cismi bir yöne doğru fırlatmak gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
Gerçek Anlam (Temel Anlam) (Anlatım 2)
1. GERÇEK ANLAM
Her sözcük, bir kavramı karşılamak üzere doğ­muştur. Sözcüğün bu ilk anlamına temel anlam ya da kon ulus anlamı denir. Temel anlam, sözcüğün, tek başına söylendiğinde, herkeste çağrıştırdığı an­lamıdır. Ancak zamanla sözcüklerin yeni anlamlar kazandığı görülür. İşte, sözcüklerin temel anlamı ile sonradan kazandığı ama ilk anlamla az çok ilişkili olan anlamlarına gerçek anlam denir.
Örneğin “ağız” sözcüğünün tek başına söylen­diğinde bizde ilk uyandırdığı anlamı: “iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan boşluk”tur. Ancak, ağız sözcüğü, zamanla aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, değişik anlamlar kazanmıştır:
1. Kapların veya içi boş şeylerin açık yanı (bar­dağın ağzı, mağaranın ağzı)
2. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer (çay ağzı)
3. Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı (liman ağzı, körfez ağzı)
4. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak (yol ağzı)
5. Kesici aletlerin keskin yanı (bıçağın ağzı)
Dikkat edilirse “ağız” sözcüğünün sonradan ka­zandığı bu anlamları, temel anlamıyla yakından ilgili­dir, işte “ağız” sözcüğünün ilk anlamıyla sonradan kazandığı, ancak ilk anlamı ile ilişkili olan bu anlam­ları onun gerçek anlamıdır.
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.