Histerik Nevroz Nedir, Tanımı, Özellikleri

Histerik Nevroz Nedir, Tanımı, Özellikleri
a.Korversiyon Histerisi: Histerik nevrozun konversiyon türünde (conversion hysteria) duyu ve devinim organlarında işlevsel bozukluklar görülür. Hasta hiçbir organik bozukluğu olmadığı halde birden bacaklarının tutmadığından, ellerini, kollarını oynatamadığından yakınır. Gündüz kolunu bacağını oynatamayan hasta uykudayken serbestçe oynatır. Duyu azalması, yitimi olabilir. Tüm bu belirtiler ruhsal nedenlerden ileri gelirler. Hastanın refleksleri sağlıklıdır. Örneğin, görmediğini söyleyen hastanın göz bebekleri ışığa tepki verir. Konversiyon histerisine özgü bir belirti de hastanın, hastalığına karşı takındığı umursamaz tutumdur. Günlerce yerinden kalkmaz, ama üzüntü ve kaygı duymaz.
Konversiyon histerisinin bir türü de tutarı (sara)’ya benzer kasılmalarla kendini gösterir. Hasta yere yatar, gerilir, çırpınır, sesler çıkarır, bir süre sonra ağlayarak açılır. Oysa gerçek bir sara nöbetinde hastada bilinç yitimi ve nöbet geçince de uyuklama vardır. Bir heyecan, kavga veya tartışma sırasında bayılma da bir konversiyon histerisidir. Kimi zaman histerik türde sürekli hıçkırık ve öksürük nöbetleri, kusmalar ve öğürmeler olabilir. Yalancı gobelik, histerik gülmeler, ağlamalar görülebilir.
b.Dissosiyatif Histerik Nevroz: Belli başlı bozukluk bilinç alanındadır. Kişinin bilinci bulanır. Hasta geçmişinden bir parça anımsayamaz. Kendinden geçip, taşkınlaşanlar olur. Kendilerine geldiklerinde ne yapıp ne söylediklerini hatırlamazlar. Bazıları belli bir süre kendi kişiliğinden çıkıp, başkasının kişiliğine bürünür.
Klasik psikanalize göre; histeriye yol açan nedenler bilinçdışında etkisini sürdüren cinsel çatışmalardır. Çözümlenememiş Oedipus Karmaşasıdır. Yasak cinsel eğilimlerin bilinç düzeyinde algılanmasını önlemek için benlik önce bastırmayı kullanır. Bu yetersiz kalınca, ortaya çıkan bunaltı dayanılmaz nitelikte olduğundan bunaltı bir organa bağlanır, işlevsel bir bozukluğa dönüştürülür.
Histerik belirtiler, dizginlenemeyen saldırganlık dürtülerinin sonucu olarak da gelişebilir. Örneğin, bir tartışma sırasında bağırıp, çağıran, sövmek isteyen ama üstbenliği buna izin vermeyen bir kişi bayılarak yada sesi çıkmayarak içine düştüğü çatışmadan kendini kurtarabilir.
Konversiyon histerisi ve genellikle tüm histeri türleri daha çok kadınlara özgü bir hastalık olarak bilinir; ancak erkeklerde de seyrek de olsa görülebilir. Histeri nöbetleri her düzeyde genç kız ve kadında gelişebilir, ancak büyük kentlerden çok kırsal kesimlerde daha çok rastlanır. Çocukluk çağında da ortaya çıkabilir, ama bir genç kızlık hastalığa sayılmalıdır.
Histeri belirtileri gösteren kız çocuk ve gençlerin, çoğu duyarlı, çekingen, ana-baba, büyüklerin buyruklarına uyan, duygu ve düşüncelerini dışa vuramayan, aile içinde özel bir yeri ve sorumluluğu olan çocuklardır.
Histerik kişilikte ise, saydığımız belirtiler görülmez. Örneğin, histerik kişi kendini kaybetmek yerine “üzerime varmayın şimdi bayılırım” der. Duygusal, çocuksu ve değişkendirler. Ruhsal durumları hızlı iniş-çıkışlar gösterir ve tepkileri abartılmıştır. Örneğin, gülmeleri de, ağlamaları da durumla orantısızdır. İlgi toplamak isterler, davranışları yapmacıktır, sahnede rol yapıyor gibidirler. Yalana ve uydurmaya çok yatkındırlar. Çabuk telkine kapılırlar. Canımlı cicimli konuşurlar, birden soğuyabilirler, ilişkileri de yüzeysel ve yapmacıktır. Bekledikleri ilgiyi bulamayınca çabuk düş kırıklığına uğrarlar, nazlı ve kaprislidirler. Erkeklere karşı ayartıcı davranırlar, sürekli beğenilmek ve övülmek isterler. Baskı altında yada zor durumlarda, gösterişli, dramatik intihar girişimleri sergilerler. Sahne ve sinema sanatçılarında sık rastlanan bir kişilik türüdür.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.