HÜCRE CANLILAR CİSİM İLE İLGİLİ TEST SORULARI,FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI,Biyoloji Test soruları,kimya test soruları,fizik test soruları

HÜCRE, CANLILAR, CİSİM İLE İLGİLİ TEST SORULARI (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)
 
1-) I. Hücre içi madde iletimi yapma
     II. Kalıtsal madde taşıma
     III.Enerji üretme
     IV.Sitoplazma içindeki en büyük yapıdır
   Yukarıdaki özelliklerden hangisi veya hangileri hücre çekirdeğine aittir?
A) Yalnız II               B) II,III               C) II,IV              D) I,II,IV
 
2-)Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organellerle ilgili olarak hangi seçenekte verilen bilgiler doğrudur?
                                  Hayvan hücresi        Bitki hücresi
A) Sentrozom                   yok                           var
B) Plastit                           yok                           var
C) Mitokondri                   var                            yok
D) Hücre duvarı                var                            yok
 
3-)Hücre içinde oksijenli solunumu hangi organel yapar?
A) Stoma               B) Mitokondri                C) Kloroplast                   D) Kromoplast
 
4-)X   ;Mikroplara karşı vücudu koruma
    Y  ; Hücrelere oksijen taşıma
    Z  ; Kanın pıhtılaşmasını sağlama
Yukarıda görevleri belirtilmiş kana ait yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
                X                        Y                        Z
  A) Akyuvar               Alyuvar               Kan pulcukları  
  B)Kan pulcukları      Alyuvar                Akyuvar
  C) Akyuvar               Kan pulcukları     Alyuvar
  D) Alyuvar                Akyuvar               Kan pulcukları
 
5-) I. Yutak                        
     II. Akciğer
     III.Nefes borusu
     IV. Burun
 Solunum olayında havanın izlediği yol  aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) IV ,II, I, III                  B) III, II, IV, I                      C) II, III, I, IV           D) IV, I, III, II
 
6-) Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Salyangoz                  B) Östaki borusu              C) Yarım daire kanalları             D) Oval pencere
 
7-)Yüklü iki cisim arasındaki elektriksel kuvvet nasıl artırılır?
 A) Cisimlerin arasındaki uzaklık arttırılır               B) Cisimlerin yükleri arttırılır
 C) Cisimlerin yükleri azaltılır                                  C) Cisimlerin yükleri  ve  aralarındaki uzaklık azaltılır   
 
😎 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
    A)Aynı yükler birbirini çeker                                                 B)(+)ve (-) olmak üzere iki cins elektrik yükü vardır
    C)Durgun elektrik sürtünme sonucu oluşur                D)Elektriklenmiş cisimler hafif cisimleri çeker
 
9-)Biri (+) yüklü ,diğeri nötr iki küre birbirine dokundurulduğunda kürelerin son yük durumu nasıl olur?
 A) Her ikisi de nötr olur
 B) Yükleri değişmez
 C) Her ikisi de (+) yüklü olur
 D) Biri (-) diğeri (+) yüklü olur
 
10-)Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) İletkenin cinsine
B) İletkenin kesit alanına
C) İletkenin boyuna
D) İletkenin iki ucu arasındaki gerilime
 
Cevaplar
 
1-C, 2-B , 3-B ,  4-A ,5-D , 6-C , 7-B  , 8-A  , 9-C , 10-D
 
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.