hukuk KPSS/1-AB-PS/2006 4

14. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi hâkimin davaya bakamayacağı hallerden
biri değildir?
A) Mağdur ile aralarında kayyımlık ilişkisi olması
B) Mağdur ile aralarında evlat edinme ilişkisi olması
C) Mağdur ile aralarında nişanlılık ilişkisi olması
D) Mağdurun vekilliğini yapmış olması
E) Aynı davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olması
15. Aşağıdakilerden hangisi ile kamu davası açılmış
olur?
A) İddianamenin düzenlenmesiyle
B) İddianamenin mahkemeye verilmesiyle
C) İddianamenin kabulüyle
D) Mahkemenin duruşma gününü belirlemesiyle
E) İddianamenin sanığa tebliğiyle
16. Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinemez?
A) Şüphelinin nişanlısı
B) Şüphelinin eski eşi
C) Şüphelinin evlatlığı
D) Şüphelinin babası
E) Şüphelinin iş ortağı
17. Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda örtülü boşluk
varsa mümkündür.
B) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda açık boşluk
varsa mümkündür.
C) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda kural içi boşluk
varsa mümkündür.
D) Kanun koyucu bir konuda kasıtlı sustuğu takdirde,
hâkim susulan durumu doldurur.
E) Kanun metni ihtiyaca cevap vermiyorsa kanunda
boşluk vardır ve hâkim bu boşluğu doldurur.
18. Aşağıdakilerden hangisi bir zararın ortaya çıkmasıyla
ilgili hukuka uygunluk sebeplerinden biri
değildir?
A) Zarar görenin, kişiye ilişkin olmayan zararlarda
rızası
B) Üstün nitelikteki bir özel menfaatin varlığı
C) Üstün nitelikteki bir kamu menfaatinin varlığı
D) Zarar görenin kusuru
E) Kanunun verdiği yetkiye dayanan bir davranışın
yol açtığı bir zararın varlığı
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.