I. DÖNEM LİSE 1.SINIFLAR FİZİK ORTAK SINAV SORULARI

 
1- Maddenin şekil almış haline ne ad verilir?
A)Cisim       B) Kütle         C) Ağırlık     D)Kuvvet      E)Hacim
2- I. Hacim      II.Kütle   III. Özkütle
Hangisi yada hangileri maddenin ortak özelliklerindendir?
A)Yalnız I    B)Yalnız II    C)I ve II  D)Yalnız III   E)I,II ve III
3- I.Özkütle    II.genleşme katsayısı   III. Kaynama Noktası
Hangisi yada hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir?
A)Yalnız I   B)Yalnız II   C)Yalnız III   D)I ve II     E)I,II ve III
4- Yarıçapı 4cm,yüksekliği 6 cm olan silindirin hacmi kaç cm3 tür? (pi sayısı :3)
A)188            B)288          C)300           D)388            E)400
5-Hangisi uzunluk birimidir?
A) kg            B) joule        C) Newton       D)Metre      E) kalori
6-Ağırlığı 250 N olan sobanın kütlesi kaç kg dır?(g=10N/kg)
A)25                B)15            C)10              D)5              E)2
7- Aşağıdaki formüllerden hangisi ağırlık bulmamıza yarar?
A) V=4/3∏ r 3B)V=a3 C)  G=mg     D)V=a.b.c     E)d=m/V
8- Bir  dereceli kapta 30 cm3 kum varken üzerine 35 cm3 su dökülünce,su düzeyi 60 cm3 ölçülüyor.Kum tanecikleri arasındaki hava kaç cm3 tür.?
A)25             B)20             C)15           D)10               E)5
9- Bir dereceli kapta 25 cm3 kuru kum varken üzerine 30 cm3 su dökülünce, su düzeyi 50 cm3 okunuyor.Buna göre kuru kumun gerçek hacmi kaç cm3 tür?
A)10            B)20             C)25           D)30               E)35
10-Yarıçapı 3cm olan küre şeklindeki bir bardağın hacmi kaç cm3 tür?(Pi sayısı 3 alınacak)
A)102         B)104           C)106         D)108              E)110
11-Kenar uzunlukları 3cm,4cm ve 5cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin hacmi kaç cm3 tür?
A)60           B)70             C) 80          D)90               E)100
12-Dereceli bir kaba bir miktar su konuluyor ve içine şekli düzgün olmayan bir taş bırakılıyor.Bu taşın hacmini bulabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?
A)Taşın kütlesi  B) Kabın  hacmi  C)Suyun  ilk hacmi
D)Suyun kütlesi E)Kabın kütlesi
13-
Şekildeki terazinin dengesi sol kefedeki balon patlatıldığı       zaman bozulmaktadır.Bu     deneyi    yapan     bir   öğrenci aşağıdaki   sonuçlardan hangisine ulaşır?
A)Gazlar sıkıştırılamazlar B)Gazlar şekilsizdir
C)Gazların hacmi vardır   D) Gazlar bulundukları kabı doldurur
E)Gazların kütlesi vardır
14-
Şekildeki terazi
dengededir.  Buna göre
taş                          100 g    150 g kefedeki taşın kütlesi
kaç gramdır?
A)150          B)250         C)50       D)100           E)200
15-Bir eşit kollu terazide sağ kefeye kütlesi 22 g olan bir cisim konuluyor. Sol kefeye de 30 g  lık kütle konulup  sağ koldaki binici 4. bölmeye getirilince terazi dengeye geliyor.Terazi kaç grama duyarlıdır?
A) 6                B) 5              C) 4           D) 3                E) 2
Kütle-hacim grafiği verilen maddelerden  X cisminin özkütle sinin Y cisminin özkütle sine oranı (dx /dy) kaçtır? 
 
16-
m(g)
X
Y
30
0                               V(cm3)
5         15
A)  2                B)  3              C)  4             D)  5            E)  6
17-Kenar uzunlukları 6cm,8cm,12 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuya bir kenar uzunluğu 2cm olan küp şeklindeki şekerlerden kaç tane sığar?
A) 576            B) 144           C)  96           D) 72           E) 48
18-Bir kenar uzunluğu 6cm olan küp şeklindeki bir kutunun kütlesi 432 gramdır.Bu kutunun yapıldığı cismin öz kütlesi kaç g/cm3 tür?
A) 2                B) 3               C) 4              D) 5             E) 6
19-Kütlesi 120 g olan bir cisim su dolu kaba atılıyor. 30 g  su taştığına göre cismin öz kütlesi kaç g/cm3 tür?
A) 2               B) 3               C) 4               D) 5            E) 6
20- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I.             Kütle ortama göre değişmez
II.            Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür
II.            Özkütle ayırt edici bir özelliktir
A)Yalnız I                   B)I ve II                C)Yalnız  III
D)I,II ve III                 E) I ve III
CEVAPLAMA TABLOSU
Her soru için bir seçenek işaretleyiniz
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

1 YORUM

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.