İngilizce Ders 13 (Sıfatların Karşılaştırılması (daha),As … as (kadar),So … as (kadar … değildir))

Sıfatların Karşılaştırılması (daha)
Türkçe cümlelerde sıfatların başına getirdiğimiz –daha- kelimesi ve isimlerden ikincisine ilave ettiğimiz -…den- eki ile kıyaslama yapılır.
Daha küçük
Bu elma şu elmadan daha küçüktür.
Türkçe deki –daha- kelimesinin işini İngilizce de (tek veya iki heceli) sıfatlara ilave edilen (…er) eki görür.
Small küçük
Smaller daha küçük
Big büyük
Bigger daha büyük
Short kısa
Shorter daha kısa

Türkçe deki -…den- takısının karşılığı ise İngilizce de than kelimesidir ve ikinci isimden önce gelir.
… than this apple bu elmadan …
… than your hat senin şapkandan …
That apple is smaller than this apple. Şu elma bu elmadan daha küçüktür.
The red pencil is shorter than the blue pencil. Kırmızı kalem mavi kalemden daha kısadır.
Bazı sıfatlara …er ilave edilirken sonlarındaki sessiz harfler çift yazılır.
Big bigger
Hot hotter
Bunlar tek ve kısa heceli olduklarından …er ilave edilirken sonlarındaki sessiz harfler çift olarak yazılmaktadır.
Sonu y ile biten sıfatların çoğuna …er ilave edilirken bu y, kalkar yerine i konulur.
Happy happier
Lazy lazier
Dirty dirtier
Our friends are happier than your friends. Bizim arkadaşlarımız sizin arkadaşlarınızdan daha mutludur.
Aynı sıfata bağlı isimler ikiden fazla ise bunlardan bir veya birkaç tanesi o sıfatla EN FAZLA ilgili olabilir. Bu durum Türkçe de sıfatların önüne –en- kelimesi getirilmek ve isim de çoğul hale sokulup sonuna –ın- iki konulmak suretiyle ifade edilir.
Çocukların en büyüğü
İngilizce de ikinci isimden önce getirilen of kelimesi Türkçe deki –in- ekinin işini görmektedir.
Türkçe deki –en- anlamını vermek için tek heceli veya kısa iki heceli olan sıfatların sonuna (…est) eklenir. İkiden fazla heceli veya çift heceli olup da hecelerinden bir tanesi uzun sesli olan sıfatlarda ise bu sıfatların önüne most konulur.
My pencil is shorter than yours. Benim kalemim seninkinden daha kısadır.
The most famous of the stars yıldızların en meşhuru
Ayşe is the smallest of the pupils. Ayşe öğrencilerin en küçüğüdür.
… est eki almış veya önüne most gelmiş sıfatlar mülkiyet sıfatlarıyla kullanılırsa önlerindeki the kalkar.
Hatice is their most careful maid. Hatice onların en dikkatli hizmetçileridir.
As … as (kadar)
Türkçe de bir sıfatın iki isim için eşit derece de oluşu –kadar- kelimesiyle belirtilir. Türkçe de, -kadar- ile ifade ettiğimiz bu sözler şöyle yapılır.
Bu elma şu elma kadar küçüktür.
Sizin mutfağınız onlarınki kadar temizdir.
Bu çeşit kıyaslamalar İngilizce de sıfatın iki as kelimesi arasına konulmasıyla yapılır.
As küçük
As small as kadar küçük
This apple is as small as that apple. Bu elma şu elma kadar küçüktür.
Selma is as lazy as your sister. Selam senin kızkardeşin kadar tembeldir.
So … as (kadar … değildir)
As … as şeklindeki cümlelerin olumsuz olmaları halinde genel olarak ilk as yerine so konulur.
Your story isn’t so interesting as theirs. Senin hikayen onlarınki kadar enteresan değildir.
The chair isn’t so high as the table. Sandalye masa kadar yüksek değildir.
Bu çeşit cümlelerin soru olmaları halinde yine sıfat iki as arasına konulur.
Is your house as big as ours? Sizin eviniz bizimki kadar büyük müdür?
Are you as hungry as Ahmet? Ahmet kadar aç mısın?
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.