İngilizce Ders – 3 ( İngilizce Cümle Yapıları 2-Çoğul, Olumsuz, Where )

ÇOĞUL YAPMA
İngilizcede isimleri çoğul yapmak için genel olarak sonlarına s eklenir. Bu s Türkçedeki «ler, lar» eklerinin yerini tutar.
This bu these bunlar
That şu those şunlar
It o they onlar
are kelimesi de is fiil ekinin çoğul şeklidir.
Çoğul cümle
These are horses.
Those are girls.
These are windows.
They are students.
What ile çoğul soru cümlesi
What are those?
What are these?
What are they?
Olumsuz çoğul cümle
These are not boats.
Those are not students.
These are not doors.
They are not apples.
Çoğul soru cümlesi
Are these teachers?
Are they boats?
Are they boys?
Are those trees?
Çoğul halde bulunan isimlerin sonunda s bulunduğu için bunlarla isim tamlaması yapılırken ‘s ilave edilmez, sadece ‘ konulur.
The teacher’s room Öğretmenin odası
The teachers’ room Öğretmenlerin odası
The boy’s bags Çocuğun çantaları
The boys’ bags Çocukların çantaları
The doctors’ boks. Doktorların kitapları
My sisters’room. Kız kardeşlerimin odası
Your brothers’ house. Biraderlerinizin evi.
The girls’ names Kızların isimleri
The girls’ bags are in your room.
Kızların çantaları, sizin odanızdadır.
His teachers’ cars aren’t new.
Onun öğretmenlerinin otomobilleri yeni değildir.
The nurses’ hatsa are white.
Hemşirelerin şapkaları beyazdır.
The doctors’ cars are in front of the school.
Doktorların otomobilleri okulun önündedir.
The soldiers’ horses are black
Askerlerin atları siyahtır.
Çoğulda İstisnalar
İngilizce de sayıca çok aza olan bazı isimler vardır ki bunların çoğulu s ilavesiyle yapılmaz, kelimede değişiklik olur.
Man adam men adamlar
Woman kadın women kadınlar
Child çocuk children çocuklar
WHERE SORU KELİMESİ
WHERE kelimesi «nerede» anlamındadır.
Where ile is kelimeleri birleştirilerek (Where’s) bir kısaltma yapılabilir.
Where is this?
(Bu nerededir?)
Where are these?
(Bunlar nerededir?)
Where is the book?
Where are the books?
Where is the chair?
Where are the girls?
Where is the orange?
Where …… from?
Bir şahsın nereli olduğunu sormak için where ….. from kalıbı kullanılır.
Where are you from? Nerelisin?
Where is he from? O nerelidir?
I am from Ankara. Ankaralıyım.
Where kelimesi bağlaç olarak kullanıldığında – ki orada – anlamını verir.
Örnek :
This is the park where we play football.
Park budur ki orada futbol oynarız. (Futbol oynadığımız park budur.)
A bedroom is place where we sleep.
Yatak odası bir yerdir ki orada uyuruz. (Yatak odası uyuduğumuz bir yerdir.)
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.