İngilizce Make kelimesiyle birleşik ifadeler ve anlamları, ingilizce make kelimesiyle deyimler ve anlamları, ingilizce make anlamları

make
yap
make a bid nedir
çaba harca
make a claim to ne demektir
istekte bulun
make a cluck anlamı nedir
gıdıkla
make a compromise türkçesi nedir
uzlaş
make a concession türkçe anlamı nedir
ayrıcalık ver
make a concoction ne anlama gelir
tertip et
make a copy of türkçe karşılığı nedir
kopyala
make a declaration manası nedir
ilan et
make a design of türkçe ne demektir
dizayn et
make a detour
dolambaçlı yoldan git
make a disclaimer about
feragat et
make a division
bölümle
make a dot
nokta koy
make a face
suratını buruştur
make a film of
filme al
make a formal report
resmi rapor hazırla
make a gap
boşluk yarat
make a gurgling sound
çağıltı sesi çıkar
make a hiccup
hıçkır
make a high pitched cry
çok tiz sesle bağır
make a hissing sound
ıslık çal
make a honking sound
korna sesi çıkar
make a mistake
hata yap
make a motion
hareket et
make a murmuring sound
mırıldan
make a payment
ödeme yap
make a present of
takdim et
make a promise of
vadet
make a record of
kaydet
make a sharp sound
keskin ses çıkar
make a sound
ses çıkar
make a survey of
araştır
make a victim of
kurban et
make a vow
yemin et
make accessible
ulaşılabilir hale getir
make active
faal hale getir
make allowances for
izin ver
make an analogy
benzerlik kur
make an appointment
randevu al
make an attempt at
teşebbüs et
make an effort
çabala
make an inversion
tersine çevir
make an offer
teklifte bulun
make angry
sinirlendir
make anxious
endişelendir
make available
bulunur hale getir
make available to
sağla
make barking sounds
havla
make barricades
barikat kur
make believe
gibi davran
make big
büyüt
make bitter
acılaştır
make black
siyahlaştır
make blind
kör et
make bloated
şişkinleştir
make bloody
kanlı hale getir
make blunt
körelt
make blurry
bulanık hale getir
make brighter
daha parlak hale getir
make brittle
gevrek hale getir
make broader
daha geniş hale getir
make calm
sakinleştir
make central
merkezileştir
make certain
kesinleştir
make change
değişiklik yap
make clean
temizle
make clear
açıklaştır
make coarse
kabalaştır
make commercial
ticarileştir
make compensations for
telafi et
make concessions to
taviz ver
make confused
şaşırt
make contact
temas kur
make content
hoşnut kıl
make cooler
serinleştir
make correspond
uyum sağla
make dark
karart
make darker
daha karanlık hale getir
make deaf
sağırlaştır
make defective
kusurlu hale getir
make defenseless
müdafaasız hale getir
make democratic
demokratikleştir
make dense
yoğunlaştır
make denser
daha yoğun hale getir
make dim
donuklaştır
make dirty
kirlet
make disconnected
ayır
make discontented
hoşnutsuzlaştır
make disjoint
ayır
make dissimilar
farklılaştır
make dots
nokta koy
make drunk
sarhoş et
make dry
kurut
make dull
anlayışsızlaştır
make dull in appearance
görünüşte anlayışsızlaştır
make easier
kolaylaştır
make elegant
nazikleştir
make empty
boşalt
make enter
giriş yap
make equal
eşitle
make even
düzleştir
make evident
açığa kavuştur
make explicit
açığa kavuştur
make false
hata yap
make familiar
yakınlaştır
make fast
hızlandır
make feeble
kuvvetsizleştir
make fertile
verimlileştir
make fiercer
şiddetlendir
make filthy
pislet
make fit
uygun hale getir
make fit for cultivation
tarıma uygun hale getir
make fit for domestic life
ev hayatı için uygun hale getir
make fixed
sabitleştir
make flat
düzleştir
make flatter
daha düz hale getir
make fluid
akışkanlaştır
make flustered
şaşırt
make formal
resmileştir
make formless
şekilsizleştir
make free
serbest bırak
make free from bacteria
bakterisiz hale getir
make free from contamination
lekesiz hale getir
make free from infection
hastalıklardan arındır
make french in appearance
görünüşte fransızlaştır
make fresh
tazeleştir
make friends with
arkadaşlık kur
make fruitful
verimlileştir
make full
doldur
make fun
eğlen
make glad
memnun et
make gloomy
sıkıcı hale getir
make glorious
mükemmelleştir
make good
iyileştir
make good use of
iyi kullan
make grow
yetiştir
make hard
sertleştir
make hard to see
görülmesi zor hale getir
make harder
daha sert hale getir
make harmonious
ahenkli hale getir
make headway
ilerleme kaydet
make high
yükselt
make higher
daha yükselt
make hollow
boşalt
make homogeneous
homojenleştir
make hot
ısıt
make humble
mütevazileştir
make humid
nemlendir
make ill
hasta et
make imperceptible
görülemez hale getir
make imperfect
boz
make impersonal
kişisel olmayan bir hale getir
make improvements to
geliştir
make impure
kirlet
make indistinct
belirsizleştir
make ineffective
etkisiz hale getir
make infertile
çoraklaştır
make insensitive
duygusuzlaştır
make insignificant
önemsizleştir
make intransitive
geçişsiz hale getir
make invalid
geçersiz hale getir
make irritated
kızdır
make known
bilinir hale getir
make larger
büyüt
make legal
meşrulaştır
make less rigid
yumuşat
make less strong
kuvvetsizleştir
make lighter
hafifleştir
make linear
doğrusal hale getir
make liquid
akışkan hale getir
make lively
canlı hale getir
make long
uzunlaştır
make loose
gevşet
make love
aşk yap
make lusterless
donuklaştır
make mad
deli et
make magnetic
manyetikleştir
make mechanical
mekanikleştir
make mellow
olgunlaştır
make military
askerileştir
make modest
sadeleştir
make money
para kazan
make monotonous
monotonlaştır
make more even
daha düz hale getir
make move
hareket et
make neutral
tarafsızlaştır
make new
yenile
make normal
normal hale getir
make of
v.yap:n.yapma
make off
sıvış
make official
resmileştir
make opaque
donuklaştır
make peace
barış
make pellucid
şeffaflaştır
make perfect
mükemmelleştir
make poor
fakirleştir
make possible
mümkün kıl
make powerless
güçsüzleştir
make pregnant
verimlileştir
make prepared
hazır hale getir
make productive
verimli hale getir
make progress
ilerleme kaydet
make public
halka açık hale getir
make pure
saflaştır
make radioactive
radyoaktifleştir
make random
gelişigüzel yap
make ready
hazır hale getir
make reference to
başvur
make regular
düzenli hale getir
make relaxed
gevşet
make rich
zenginleştir
make right
doğru yap
make rigid
katılaştır
make ripe
olgunlaştır
make rough
kabalaştır
make round
yuvarlaklaştır
make sad
hüzün ver
make safe
güvenli hale getir
make satisfied
tatmin et
make saturated
doyur
make secure
güvenli hale getir
make sense
anlaşıl
make sense of
anla
make sensitive
hassaslaştır
make sharp
keskinleştir
make shorter
kısalt
make sick
hasta et
make similar
benzer hale getir
make simpler
basitleştir
make skewed
eğrilt
make slimy
çamurlu hale getir
make small
küçült
make smeared
lekele
make smooth
düzleştir
make social
toplumsallaştır
make socialist
sosyalistleştir
make soft
yumuşat
make soiled
kirlet
make solid
katılaştır
make sore
hassaslaştır
make standard
standardlaştır
make steady
sabitleştir
make stiff
katılaştır
make straight
düzleştir
make stylish
şıklaştır
make submissive
uysallaştır
make subservient
işe yarar hale getir
make suitable
uygun hale getir
make sure
emin ol
make sure of
emin ol
make susceptible
hassaslaştır
make swollen
şişkin hale getir
make systematic
sistemli hale getir
make tense
gerginleştir
make thick
kalınlaştır
make thin
incelt
make tight
sıkılaştır
make to look antique
antika görünümlü yap
make tough
sertleştir
make ugly
çirkinleştir
make unavailable
işe yaramaz hale getir
make unclean
kirlet
make undone
tamamlanmamış hale getir
make unfit
yetersiz hale getir
make unhappy
mutsuzlaştır
make unstable
sağlam olmayan bir hale getir
make unwilling
isteksizleştir
make up of
destekle
make up time
düzeltme süresi
make urban
kentleştir
make use of
kullan
make used
kullanılmış hale getir
make vague
belirsizleştir
make vibrant sounds
titrek ses çıkar
make vibrate
titret
make void
boşalt
make vulnerable
hassaslaştır
make warm
ılıklaştır
make weak
kuvvetsizleştir
make wet
nemlendir
make willing
istekli hale getir
make worse
kötüleştir
make younger
gençleştir
make youthful
gençleştir
make#available
bulunur hale getir
make#better
iyileştir
make#impractible
elverişsiz yap
make#out
anla
make#over
devret
make#up
topla
makeup
makyaj
making
n.yapım:v.yap:prep.yaparak
Kaynak: www.tekblogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.