İngilizce SAĞLIK (Health) Terimleri ve Sağlıkla İlgili Cümleler

SAĞLIK (Health)
Başınızı kaldırın.
Raise your head
Rayz yor hed.
Başınızı eğin.
Bend forward
Bent forvırd.
Başınızı çevirin
Turn round
Törn ravnd.
Uzanın
Lie down
Lay davn.
Rahatlayın
Relax
Rıleks.
En yakın nöbetçi eczane nerede?
Where’s the drugstore?
Verz dı dragstor?
Nezleye / öksü-rüğe karşı bir şey istiyorum.
I’d like something for a cold / a cough.
Ayd layk samting for e kold / e kof.
Güneş çarpması.
Sunburn
Sanbörn.

Böcek sokması
Insect bites
İnsekt bayts.
Yol tutması
Travel sickness
Trevıl siknıs.
Hazımsızlık
An upset stomach
En apset stomek
Migren
A headache / a migraine
E hedeyk / e mireyn.
Ne zaman geleyim?
When should I come back?
Ven şud ay keym bek?
Ağrı kesici
A pain killer
E peyn kilır.
Hemen bir doktor lazım
Get a doctor, quick!
Get e daktır, kuvik.
Muayene saatleri nedir?
What are the opening hours?
Vat ar dı opıning havurs?
Doktor buraya gelip beni görebilir mi ?
Can the doctor come and see me here ?
Ken dı daktır keym end si mi hiyır ?
Tıbbi personel
Medical staff
Medikıl stef.
Sağlık ocağı
The health care centre.
Dı helt keyr sentır.
Hasta
The patient
Dı peşınt.
Ameliyat
The surgical operation
Dı sörcikıl apırey-şın.
Kendimi yorgun / hasta hissediyorum.
I feel weak / I feel dizzy / sick
Ay fiıl vik / fiıl dizi / sik.
Kustum
I threw up
Ay trüv ap.
Ateşim var
I have a fever
Ay hev e fivır.
Nereniz ağrıyor?
Where does it hurt?
Ver daz it hört?
Buram / şuram ağrıyor
I’m aching here/ there
Aym aşing hiıyr/ der.
Sırtım / başım / midem ağrıyor
I have a sore back / a headache / a stomach.
Ay hev e şor bek / e heydeyç / e stomek..
Burada ağrı var mı?
Does it hurt here?
Daz it hört hiyır?
Nasıl bir ağrı
What kind of pain?
Wat kaynd ov peyn?
Hafif / kötü
Dull / sharp
Dıvul/ şarp
Değişmeyen / artıp azalan
Constant / on and off
Kanstınt / on end ıv.
…. ye alerjim var
I have an allergy to…
Ay hev en alirci tu…
Hemofili hastasıyım
I am haemophiliac
Ay em hemofhilek
Ne zamandır ağrınız var
How long have yoU had this pain?
Hav long hev yu hed dis peyn?
Kısa zamandır / uzun zamandır
For a short / long while
For e şort / long vayl.
Sizi muayene edeceğim
I need to examine you.
Ay nid tu egzımayn yu.
Soyunun
Undress to your under wear
Andires tu yo r andırviyır.
Şuraya uzanın lütfen.
He down here, please
Hi davn hiyır., pliyz.
Ağzınızı açın
Open your mouth
Opın yor moth.
Derin nefes alın
Take a deep breath
Teyk e dip breth.
Öksürün lütfen
Cough, please
Cogh, pliyz.
Tansiyonunuzu ölçeceğim.
I’ll check your blood pressure
Ayl çek yor blud prejur.
Nabzınızı ölçeceğim.
I’ll take your heart beat
Ayl teyk yor hörth biıt.
Romatizma
Rheumatism
Rumetizm.
Apandisit
Appendicitis
Ipendısits
Sistit
Cystitis
Sıstits.
Gastrit
Gastritis
Gestrits.
Ülser
An ulcer
En ülsır.
Grip
Influenza
İnfluenza
…. iltihabı
Inflammation of…
Anflamedeyşın ov.
Sarılık
Jaundice
Juyndis.
Kızamık
The measles
Dı miıslıs.
Soğuk algınlığı
A cold
E kold.
Hafif bir enfeksiyon
A (minor) infection
E maynor infekşın.
Güneş çarpması
Sunstroke
Sanstrok.
Yüksek ateş
Hay fever
Hay fivır.
Ateşinizi ölçeceğim
I’ll take your temperature
Ayl teyk yor tempricır.
Kendimi iyi hissetmiyorum
I don’t feel well
Ay dont fiıl vel.
Hastayım
I’m sick
Aym sik.
Güneş çarpması
Sunburn
Sanbörn.
Kesik
A cut
E kat.
Yara
A wound
E vund.
Kramp
Jambs
Cemps.
Öksürük
A cough
E kogh.
Migren
A headache
E hiydiç
Astım
Asthma
Estım.
Hazımsızlık
An upset stomach
En apsekt stomek.
Boyun tutulması.
A stiff neck
E stif nek.
Tansiyon
High blood pressure
Hay blud prejur.
Çarpıntı
Palpitations
Palpıteyşın.
Bayıldı
He has fainted
Hi hez feyıntıd.
Kanaması var.
She’s bleeding
Şiyız blıiding.
Bir şey soktu.
I’ve been stung.
Ayv bin stank.
Ayak bileğim şişti.
My ankle is swollen
May ankıl iz svolın.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.