İngilizce Sayılar – Numbers

• sıfır – zero
• bir – one
• iki – two
• üç – three
• dört – four
• beş – five
• altı – six
• yedi – seven
• sekiz – eight
• dokuz – nine
• on – ten
• on bir – eleven
• on iki – twelve
• on üç – thirteen
• on dört – fourteen
• on beş – fifteen
• on altı – sixteen
• on yedi – seventeen
• on sekiz – eighteen
• on dokuz – nineteen
• yirmi – twenty
• yirmi bir – twenty one
• otuz – thirty
• kırk – forty
• elli – fifty
• altmış – sixty
• yetmiş – seventy
• seksen – eighty
• doksan – ninety
• yüz – one hundred
• bin – one thousand
• bir milyon – one million
1,000,000,000 = one billion
1,000,000,000,000 = one trillion
1,000,000,000,000,000 = one quadrillion
1,000,000,000,000,000,000 = one quintillion
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.