İngilizce Yolculuk, SEYAHAT (TRANSPORTATION,Travel) sırasında kullanılan ifade ve deyimler, Pratik Konuşma, Türkçe Teleffuzlarıyla Birlikte

SEYAHAT (TRANSPORTATION)
SEYAHAT
Ne ile seyahati tercih ediyorsunuz?
How would you like to travel?
Hav vuç yu layk tu trevıl?
Uçakla.
By plane.
Bay pleyn.
Charter uçuşla.
By charter flight.
Bay cartır fılayt.
Trenle.
By train.
Bay treyn.
Otobüsle.
By coach / bus.
Bay kovç/bas.
Karar verme-den önce bir karşılaştırma yapsam iyi olur.
I’d like to compere things before ma-king up my mind.
Ayd layk tu kım-per tings bifor meyking ap may maynd.
Ulaşım ve konaklama da dahil mi?
Transport and accommodation included?
Trenspırt end ekommedeyşın inkludıd?
Orada araba kiralayabilir miyim?
Can you rent a car there?
Cen yu rent e kar ter?
Havaalanına ulaşım da ücre-te dahil mi?
Is transport to the airport included?
İz trenspırt tu dı ayirport inkludıd?

Hayır, kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor.
No, you get there by your own means.
No, yu get der bay yor own mins.
Havaalanında ulaşım imkanları nasıl?
Is the airport well served?
İz dı ayirport vel sörvd?
Otobüs, tren, metro veya taksiyle gidebi-lirsiniz.
There is a bus service, two train / underground stations and taxis.
Der iz e bas sör-vis, tu treyn / an-dırgrond steyşıns end teksis.
Tahminen ne kadar tutar?
What’s the average fare?
Vats dı evırıç feyr?
Yaklaşık.. dolar
About …. dollars.
Ibavt … dalırs.
Öğrenci indirimi var mı?
Is there a student rate discount?
İz der e sütidınt reyt diskaunt?
Öğrenci kimliği yanınızdaysa elbette var.
Only, if you have your card with you.
Onli, if yu hev yor kard vit yu.
Hangi havayolu şirketi?
Which airline?
Viç ayirlayn?
Buyrun biletim ve bagajım.
Here is my ticket and my luggage.
Hiyır iz may tikıt end may lagıç.
Birlikte seyahat ediyoruz.
We are all tra-velling together.
Vi ar ol travıling tugedır.
Pasaport kontrolü nerede yapılıyor?
Where is passport control?
Ver iz pesport kıntrol?
Ayrıca para ödemem gerekiyor mu?
Do I have to pay a surcharge?
Du ay hev tu pey e sörcarç?
Sadece el çantam var.
I’m only carrying my hand luggage.
Aym onli kerıying may hend lagıç.
Uçak ne zaman kalkıyor?
What time do we board take off?
Vat taym du ve bord teyk off?
Uçağı kaçırdım.
I have missed my flight.
Ay hev misıd may fılayt.
Bir sonraki uçağa mutlaka binmeliyim, çok önemli görüş-melerim var.
I have to be on the next flight, I have commitments.
Ay hev tu bi on dı nekst fılayt ay hev cımmitmınts.
Fırtına yüzünden uçuş ertelendi.
The flight has been cancelled because of the storm.
Dı flayt hez bin kensıld bikoz ov dı storm.
Kötü hava koşulları yüzünden.
… due to adverse weather conditions.
… dü tu ıdvörs vedır kındiyşıns.
Buralarda bar var mı?
Is there a bar here?
İz der e bar hiir?
Kayıp eşya bürosu nerede?
Where’s the lost property office?
Ver iz dı lost properti ofis?
….uçağı geldi mi?
Has the flight from… arrived?
Hez dı flayt from ırrayvd?
Gümrük ne tarafta?
Where is the customs?
Ver iz dı kastıms?
Yanlışlık olmuş özür dilerim.
I made a mistake, sorry.
Ay meyd e misteyk, sori.
Sigara ve parfüm alacaktım.
I’d like to buy some cigarettes, and some perfume.
Ayd layk tu bay sam sigırets end sam parfüm.
Ne kadar ödüyorum?
How much do I owe you?
Hav mac du ay ow yu?
Sorun nedir?
What’s going on?
Vats going on?
Hava nasıl?
What’s weather like?
Vats vedır layk?
Çok naziksiniz.
You’re so polite.
Yor so pılayt.
Birlikte bir şey-ler içelim mi?
What about getting a drink together?
Vat ıbavt geting e drink tugedır?
Merdivenden / asansörden çıkın.
Take the stairs / lift.
Teyk dı sters/lift.
Bagajımı kaybettim.
I have lost my lug-gage.
Ay hev lost may lagıç.
Valizlerinizi tarif eder misiniz?
Describe your luggage please?
Deskırayb yor lugıç pliz?
Deri, üstten fermuarlı.
Leather, with zips on.
Ledır vit zips on.
Büyük sırt çantası.
It’s a large rucksack.
İts a larj rıksek.
Biraz yavaş konuşabilir misiniz sizi anlamıyorum.
Speak slowly. I don’t follow you.
Spik slovli. Ay dont folov yu.
Taksi durağı nerede?
Where is the taxi rank?
Ver iz dı teksi renk?
Bir taksi çağırabilir misiniz ?
Would you call a cab ?
Vuç yu kal e keb?
Çıkış nerede?
Where is the exit?
Ver iz dı egzist?
Ne kadar?
How much is it?
Hav maç iz it?
Yalnızca gidiş bileti alacaktım.
A single / one way ticket please.
E singıl / van vey tikıt pliiz.
İndirim kartım var.
I have a rail pass.
Ay hev e reyıl pes.
Nereye gidecektiniz ?
Where do you wish to go?
Ver du yu viş tu go?
Hangi trenle?
By which train?
Bay viç treyn?
Treniniz 8 nci perondan kalkacak.
Your train will be departing from platform 8.
Yor teyn vil bi dıparting from 8.
Kaç çocuk var?
How many children are there?
Hav meniy çildrın ar there?
2 büyük, 4 de çocuk var.
Two adults and four children.
Tuv edılts end for cıldrın.
Sayıları bilmi-yorum yazabilir misiniz?
I don’t understand figures could you write them down?
Ay dont andırs-tend fijurs kuç yu rayt dem davn?
Tren nereden kalkıyor?
Where does the train leave from?
Ver daz dı treyn liv from?
…garı, 7 nci perondan kalkıyor.
The train leaves from …station, platform 7.
Dı treyn livs from…, platfırm 7.
Umarım yetişiriz.
I hope we will be on time.
Ay hop vi vil bi on time.
Bekleme salonu
The waiting lounge
Dı veyting lonj.
Tuvalet
The restrooms.
Dı retrums.
Özür dilerim pardon.
Excuse me,pardon
İksiyuzmi. I’m sorry.
…..den geliyorum.
I’m coming from…
Aym kaming from….
Arabadan iner misiniz ?
Get out of the car?
Get avt ov dı kar?
Evraklarınız lütfen.
Your papers please.
Yor peypırs pliz.
Süresi dolmuş.
It’s no longer valid.
İts no longır velid.
Yaşınız tutmuyor.
You’re under age.
Yor andır eyç.
Ne kadar kalacaksınız?
How long do you intend to stay?
Hav long du yu intend to stey?
Bir hafta.
One week.
Van viyk.
Bir hafta sonu.
A weekend.
E wikend.
Bir ay.
One month.
Van month.
Birkaç gün.
A few days.
E fev deys.
Nerede kalacaksınız?
Where will you stay?
Ver vil yu stey?
Otelde.
At a hotel.
At e hotıl.
Seyahat ama-cınız nedir?
What’s the pur-pose of your visit?
Vats dı pörpıs ov yor visit?
İş.
Business.
Biznıs.
Tatil.
Holiday.
Halidey.
Arkadaş ziyareti.
Visiting friends.
Visiting firends.
Turizm.
Tourism.
Turism.
Eğitim.
Education.
Ecukeyşın.
Dilimizi konuşabiliyor musunuz ?
Can you speak our language?
Ken yu spik aur lengüç?
Biraz.
A little.
E lidıl.
Ne kadar paranız var?
How much money do you have?
Hav maç mani du yu hev?
Çantanızda ne var ?
What’s in the bag?
Vats in dı beg?
Bu kutunun içinde ne var ?
What’s in this box?
Vats in dis baks?
Bana ziyaret edebileceğim birkaç yer öne-rebilir misin?
Could you suggest any places of interest?
Kuç yu saccest eny pleysıs ov intırest ?
Harabeler.
The ruins.
Dı ruyins.
Saray.
The palace.
Dı pelıs.
Yer altı mezarı.
The catacombs.
Dı ketıkomps.
Şehir merkezi.
The town centre.
Dı tavn sentır.
Mezarlık.
The cemetery.
Dı semıtıri.
Kilise.
The church.
Dı çörç.
Sergi.
The exhibition.
Dı eksibiyşın.
Kale.
The fortress.
Dı fortrıs.
Alışveriş merkezi.
The department stores.
Dı departmınt stors.
Mağara
The cave.
Dı keyv.
Göl.
The lake.
Dı leyk.
Rıhtım.
The docks.
Dı doks.
Anıt.
The monument.
Dı monumınt.
Cami.
The mosque.
The moskü.
Müze.
The museum.
Dı müzüyum.
Park.
The park.
Dı perk.
Liman.
The port.
Dı port.
Meydan.
The square.
Dı suguer.
Tapınak
The temple
Dı tempıl.
Kabir.
The tomb.
Dı tomp.
Kule
The tower.
Dı tavır.
Neler yapmaktan hoşlanırsınız ?
What do you like doing?
Vat du yu layk duing?
…den hoşlanırım.
I’m interested in…
Aym intırestıd in..
Resim.
Painting.
Peynting.
Mimarlık.
Architecture.
Arkitekçır.
Sanatın her dalından.
Art as a whole.
Art ez e hol.
Tarih.
History.
Histori.
Coğrafya.
Geography
Coğrafi.
Doğa.
Nature.
Neycır.
İnsanlar.
People.
Piypıl.
Sosyoloji.
Sociological issues.
Soşılocikıl isuus.
Nüfus bilim.
Demography.
Demografi.
Politika.
Political issues.
Politikıl issuus.
Spor
Sports.
Sports.
El sanatları.
Hand crafts.
Hendkrafts.
Av.
Hunting.
Hanting.
Vahşi yaşam.
Wild life.
Vild layf.
Farklı kültürler.
Different cultures.
Difrınt kalcırs.
Bilim.
Sciences.
Sayns.
Geziler düzenliyor musunuz ?
Are there any excursions ?
Ar der eni eksorşıns ?
Turistlerin akın etmediği yerlere girmek istiyorum.
I want to get away from the tourist areas.
Ay vant tu ged ıvey from dı torist areyas.
Önerebilece-ğiniz 3 günlük turunuz var mı?
Could you advise us on a three day tour?
Kuç yu ıdvays as on e tri day tur?
Fotoğraf çekmek serbest mi?
Are cameras allowed?
Ar kımeras allovd?
Buranın en popüler disko-arı hangileri?
Which are the la-test trendy discos?
Viç ar dı leytıst trendi diskos?
Spor yapmak istiyorum hangi tesisler var?
I practise sports. What training facilities are there?
Ay prektıs sports. Vat treyning fesılitiis ar der?
Otobüsler gece de işliyor mu?
Do buses run all night?
Du basız ran ol nayt?
Bana bir araba kiralama şirketi önerebilirmisin?
Could you suggest rent a car company?
Kuç yu saccest e kar rentıl kampıni?
Plajlar buraya uzak mı?
Are the beaches far from here?
Ar dı bicız far from hiyır?
Otobüs durağı nerede?
Where is the bus stop?
Ver iz dı bas stap?
Otobüs şehir merkezinden geçiyor mu?
Is this the bus to the town centre?
İz dis dı bas tu dı tavn sentır?
Ne kadar ?
How much is it?
Hav maç iz it?
Nerede satılıyor ?
Where do you get them?
Ver du yu get dem?
…gitmem için hangi durakta inmem gerekiyor?
When do I get off for…?
Ven du ay get ov for…?
Üçüncü durakta ineceksiniz.
Get off at the third stop?
Get ov et dı törd stap.
İlk otobüs kaçta?
What time is the first bus?
Vat taym iz dı först bas?
Son otobüs kaçta?
And the last bus?
End dı lest bas?
Bu otobüs….. ‘dan geçiyor mu?
Is this the right bus to…?
İz dis dı rayt bas tu..?
İneceğim yerde bana haber ve-rebilirmisiniz?
Can you tell when I have to get off?
Ken yu tel ven ay hev tu get ov?
Şu adrese gideceğim.
This address is where I’m going
Dis ıdres iz ver aym going
Hemen dönerim.
I will be right back.
Ay vil bi rayt bek.
Biletiniz nerede?
Where is your ticket ?
Ver iz yor tikıt?
Atmışım.
I have thrown it away.
Ay hev trovn it ıvey.
Saklamam gerektiğini bilmiyordum.
I didn’t know I had to keep it.
Ay didınt nov ay hed tu keip it.
Ne oluyor?
What’s wrong?
Vats rong?
Neden duruyoruz?
Why is the stooping ?
Vay iz dı stoping?
Yanınıza otura-bilir miyim?
May I sit beside you?
Mey ay sit bisayd you?
Şurada yazan adrese gitmek istiyorum. Nerede inmem gerekir?
I’m going to this address; can you read it and tell me where to get off?
Aym going tu dis ıdres; ken yu riıd it end tel me ver tu get ov?
Güzergahı hari-tada göstere-bilir misiniz?
Can you show me the road on the map?
Ken yu şov me dı rod on dı mep?
Nerede bisiklet kiralanıyor ?
Where can bikes be hired?
Ver ken bi bayks bi hayırd?
Araba kirala-mak istiyorum.
I’d like a car.
Ayd layk e kar.
Küçük bir araba.
A small car.
E smol kar.
Ortalama bir araba.
A medium size.
E midiyum sayz.
Büyük bir araba.
A large car.
E larj kar.
Günlük tarife nedir ?
How much do you charge per days?
Hav maç du yu şarj pör dey?
Burayı imzalayın.
Sign here, please.
Sayn hiır pliyz.
..’e nasıl gidebilirim ?
Could you tell me the way to…?
Kuç yu tel mi dı vey tu…?
Şu harita üze-rinde nerede olduğumu gös-terebilirmisiniz?
Can you show me on this map where I am?
Ken yu şov mi on dis mep ver ay em?
…buraya ne ka-dar uzaklıkta?
How far is …from here?
Hav far iz… from hiyır?
Yanlış yoldasınız.
You are on the wrong road.
Yu ar on dı rong rovd.
Buralarda ucuza kalabileceğimiz bir yer var mı?
Can we find cheap accommodation around here?
Ken vi faynd çip ekkomodeyşın ıraund hiyır?
Dümdüz devam edin.
Go straight away.
Go sıtreyt ıvey.
Yokuşun sonunda solda.
Down there, on the left.
Davn de r, on dı left.
Sağda.
On the right.
On dı rayt.
Trafik ışıkla-rından sağa / sola dönün.
Turn left/ right at the traffic lights.
Törn left/rayt et dı trefik layts.
Pardon buraya park edebilir miyim?
Excuse me, can I park here?
Eksiyuz mi, ken ay park hiyır?
Arabamız bozuldu.
Our car has broken down.
Aur kar hez brokın davn.
Kaybolduk.
We are lost.
Vi ar lost.
Burada bekleyin yardım getireceğim.
Wait here, I will get some help.
Veyt hiyır, ay vil get sam help.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.