İngilizce Zamanlar 3 – The Simple Past Tense- Geçmiş zaman(di'li), Cümle yapısı, olumsuz, konu ile ilgili soru cümleleri , Kullanım yerleri, kullanım şekilleri

İngilizce Zamanlar 3 Simple Past Tense – Geçmiş Zaman (-dili)
Geçmişte yaşanmış ve şu an sona ermiş olayları anlatmak için kullanılan zaman kalıbıdır. Türkçe’de fiile –di eki getirilerek yapıldığı için di’li geçmiş zaman olarak ta adlandırılır.
İngilizce de farklı türde past(geçmiş) zamanlar vardır. Simple Past(basit geçmiş) zaman temel geçmiş zaman kalıbıdır.
Bu zamanda Fiilin ikinci hali kullanılır. İngilizce de fiiller düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) fiiller olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillerin ikinci hali temel fiile –ed eki getirilerek yapılır fakat düzensiz fiillerde bu kural geçerli değildir. Düzensiz fillerin ikinci halinin öğrenilmesi gerekir.
Simple Past Tense – Geçmiş Zaman Genel Olumlu(positive) cümle yapısı:
Özne(subject) + Fiilin 2. hali (Verb 2) + (others)
We walked to the wood.
Biz ormana yürüdük.
I talked there last week.
Ben geçen hafta orada konuştum.
He told the true.
O , doğruyu söyledi.
I met my uncle.
Ben amcam ile görüştüm.
They put the flowers to vase.
Onlar çiçekleri vazoya koydular.
Simple Past Tense – Geçmiş Zaman Genel Olumsuz(negative) cümle yapısı:
Olumsuz cümle yapısında fiilden önce did not getirilir. Fiil birinci hale dönüşür.
Did not yerine kısaltılmış hali didn’t kullanılabilir.
We did not walk to the wood.
Biz ormana yürümedik.
I didn’t talk there last week.
Ben geçen hafta orada konuşmadım.
He didn’t tell the true.
O , doğruyu söylemedi.
I didn’t met my uncle.
Ben amcam ile görüşmedim.
They did not put the flowers to vase.
Onlar çiçekleri vazoya koymadılar.
Simple Past Tense – Geçmiş Zaman soru cümle yapısı
Soru cümlelerinde did yardımcı fiili cümle başına getirilir. Fiil ise birinci hale döner.
Did you write your name?
Siz adınızı yazdınız mı?
Did he learn the questions?
O soruları öğrendi mi?
Did they walk in the garden?
Onlar bahçede yürüdü ler mi?
Simple Past Tense – Geçmiş Zaman olumsuz soru cümle yapısı
Olumsuz Soru cümlelerinde did yardımcı fiilinden sonra not getirilir. Fiil ise birinci hale döner.
Did not you write your name?
Siz adınızı yazdmadınız mı?
Did not he learn the questions?
O soruları öğrenmedi mi?
Did not they walk in the garden?
Onlar bahçede yürüdümediler mi?
Simple Past Tense – Geçmiş Zamanın kullanıldığı yerler, kullanım şekiller, örnekler
1) Geçmişte yapılmış, bitmiş, tamamlanmış olayları ifade eder.
I bought these things.
Ben , bu şeyleri satın aldım.
I caught those birds.
Ben şunlar kuşları yakaladım.
I chose these fruits.
Ben , bu meyvaları seçtim.
2) Geçmişte birbirini izleyen olayları hikaye etmede kullanılır
3) Geçmişte belli bir süre içerisinde devam etmiş olayları,eylemleri anlatmak için kullanılır
4) Geçmişteki alışkanlıkları ifade eder

7 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.