Jmail ile E-mail gönderme örnek kodlama

Jmail kullanmak isteyenler için örnek kodlamayı aşağıda bulabilirsiniz
aspmail.asp adında bir dosyaya aşağıdaki kodları girebilirsiniz.
<% On Error Resume Next Set smtp = Server.CreateObject("JMail.Message" ) For Each veri In Request.Form ' Formdan verileri alıyoruz... gmesaj = gmesaj & veri & ": " & Request.Form(veri) & "

Next
smtp.ContentType = “text/html”
smtp.CharSet = “ISO-8859-9”
smtp.AddRecipient “[email protected]” ‘ alıcı email..
smtp.from = “[email protected]” ‘ gönderen email..
smtp.fromname = “Siteden Gelen” ‘ form ismi….
smtp.MailServerUserName = “[email protected]” ‘ user..
smtp.MailServerPassWord = “sifreniz” ‘ userin sifresi
smtp.Subject = “Mail Başlığı”
smtp.body = gmesaj
smtp.Send(“207.150.170.150” ) ‘ ip
If err Then ‘ hata mesajını alalım Mail Gönderilmemişse..
Response.Write err.Description & “
Mesajınız Gönderilmedi..”
Else ‘ Mail Gönderilmiş ise
Response.Write(“” )
End If
Set smtp = Nothing ‘ bitirelim..
%>
mesaj.htm adında bir dosyaya aşağıdaki kodları girebilirsiniz.


Dilek Kutusu


Dilek
Kutusu (Öneri , ?ikayet , Görüş Ve Ystekleriniz
)

Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.