Kredi kartlarında müthiş karar

Mahkemeden emsal olabilecek müthiş bir karar çıktı. Tüketici mahkemesi bankaların kart sahiplerinden altığı yıllık bedellerin iadesine karar verdi. Ankara 7’nci Tüketici Mahkemesi, bankaların kredi kartı sahiplerinden aldığı yıllık üyelik bedellerine ilişkin emsal olabilecek bir karara imza attı.

HEM DE 10 SENELİK
Mahkeme, kredi kartı kullanıcısının geriye dönük 10 yıllık üyelik bedelini yasal faizi ile birlikte talep edebileceğine karar verdi. Kararın Yargıtayca onanması durumunda bankalar, dava açan tüketicilere geriye dönük 10 yıllık üyelik ücretlerini yasal faiziyle birlikte ödeme durumuyla karşı karşıya kalacak.
HAKEME GİTTİ
Aytekin Sakarya adlı kredi kartı sahibi, Çankaya Kaymakamlığı 2’nci Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurarak, kredi kartı aidat bedellerinin yasal faiziyle iadesini talep etti. Hakem Heyeti Başkanlığı, 2008 yılına ait aidat bedelinin iptal edilerek tüketiciye iade edilmesine, geriye dönük diğer aidat ücretlerinin iadesi istemini ise ödemeden itibaren bir yıl içerinde talep edilmediği gerekçesiyle reddine karar verdi. Sakarya, 2008 yılından önceki yıllara ait kesintilerin ödenmesi için Hakem Heyeti Başkanlığı kararının iptali istemiyle dava açtı.
ZAMANAŞIMI 10 YIL
Kredi kartı sözleşmesindeki üyelik ücreti alınmasına ilişkin hükmün, tek taraflı alındığı ve “haksız şart” niteliğinde olduğu vurgulanan kararda, şöyle denildi: “Buna dayanarak alınan son yılın ücreti dışında bugüne kadar alınan ücretlerin de zamanaşımı süresi içersinde olmak kaydıyla, kart hamili tarafından her zaman talep edilmesi mümkündür. Taraflar arasında sözleşme mevcuttur. Kural olarak taraflar arasında akdi ilişki bulunması halinde yasal nedeni olmaksızın yapılan ödemeler Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde her zaman geri istenebilir. Bu halde sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan bir yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaz. Davalı bankanın faaliyet alanı değerlendirildiğinde, haksız surette alınan yıllık aidat bedellerinin hesaba girdiği andan itibaren banka tarafından nemalandırılmaktadır. Bundan gelir elde edildiği kuşkusuzdur. ‘Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak menfaat elde edemez’ ilkesi gözetildiğinde, bankanın yasal dayanağı olmaksızın aidat üyelik ücretlerini hesabına girdiği andan itibaren avans faizi ile birlikte iade etmesi hakkaniyet ve adalete uygun olur.”
AVANS FAİZİNİ DE ÖDEYİN
Kararda, davalı bankanın davacıdan 2002’den itibaren yıllık üyelik aidatı kesintisi yaptığı, 2007 yılına kadar yapılan kesinti miktarının 147 TL olduğu, işlemiş avans faizinin de 123.28 TL olduğu kaydedildi. Hakim, bu nedenlerle Hakem Heyeti kararının kısmen iptaline, kredi kartı üyelik bedeli olarak davacı tarafından ödenen 147 TL asıl alacak ve 123.28 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 270.28 TL’nin davalı bankadan tahsiline karar verdi.
Kaynak: www.internethaber.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.