Kültürleme, Kültürlenme ve Kültürleşme

Kültürleme, Kültürlenme ve Kültürleşme
Kültürleme: Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesidir. Kültürleme, eğitimden daha geniş bir anlam içerir. Eğitim, kültürlemenin bilinçli, amaçlı veya istendik şartlandırmalarını içermektedir. Oysa kültürleme bilinçsiz, yaygın, kendiliğinden,
rastgele, bireysel öğrenmeleri ve şartlandırmaları da kapsar. Çocuğun ya da gencin, büyüklerinin olumlu ya da olumsuz davranışlarını model alarak kendiliğinden davranması bir kültürlemedir.
Kültürlenme: Kültürler arasında etkileşim sonucunda, gerçekleşir ya da farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve bir etkileşim sürecine girmesiyle başlar. Bir bireyin ya da grubun kendi kültüründe bulunmayan yepyeni bir birleşime varmasıyla kültürlenme gerçekleşir. Köyden büyük kente göç eden bir bireyin, kendi bölgesine özgü kültürel ögeleri ve kentte karşılaştığı yeni
kültürel ögeleri kendinde birleştirmesiyle kültürlenme ortaya çıkar.
Kültürleşme: Bir kültürün başka bir kültürden birtakım unsurlar
almasıdır. Kültürleme insanlığın kendi kültüründen öğrendiklerinin tümü olduğu hâlde; kültürleşme insanın başka toplumlardan öğrendikleri veya bir toplumundiğerinden aldığı, ögeler ve farklı toplumların karşılıklı olarak birbirinden etkilenmesidir.
Kültürleşme, bir kültürün zorlamasına dayalı olarak gerçekleşmez. Toplumsal,ekonomik, düşünsel gelişmeler yoluyla olur. Kültürleşme ile her iki kültür ögesi dedeğişime uğrar.
Kültürel yayılma: Belli bir toplumda kültürün maddî ve manevî
ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır. Geçmiş yıllarda misyonerler, tüccarlar, kâşişer, göçmenler aracılığıyla gerçekleşen kültürel yayılma, günümüzde
kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşmektedir. Bu durum kültürel yozlaşmaya neden olabilir.
Kültürel değişme:insanın doğal ve toplumsal çevresini denetimi altına almasını sağlayan kültürel ögelerin zaman içerisinde ve uygun koşullarda dönüşümü anlamına gelir. Teknolojik alandaki ilerlemeler maddî kültürel ögelerin, geleneklerdeki değişmeler manevî kültürel ögelerin değişimine örnek gösterilebilir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.