Lise 1 tarih (9- sinif tarih) soruları ve soru bankası Tarih ne demektir Tarih biliminin temel konusu nedir?

Önemli Not: Arkadaşlar Başlık üstündeki (Facebook’ta beğen) Sayfamızı facebookta beğenerek Lise 1 tarih (9- sinif tarih) soruları ve soru bankası ile ilgili tüm haberleri anında facebook sayfanızda görebilirsiniz.. Yapmanız gereken tek şey başlık üstündeki (Teknolojiweb.Net facebook’ta) beğen butonuna tıklayarak sayfamızı beğenmek.. Teşekkürler
TARİH – LİSE 1. SINIFLAR SORU BANKASI
1- Tarih ne demektir?
Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.
2- Tarihi hikayeden ayırarak bilimsellik kazandıran özellikleri nelerdir?
3- Tarih biliminin diğer bilimlerden farkını yazınız?
4- Tarih biliminin temel konusu nedir?
Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.
5- Tarih biliminin yöntemini açıklayınız?
3- Tarih biliminin tanımı yapılırken hangi özellikleri kesinlikle bulunmalıdır?
4- Tarihte kaynak ne demektir? I. ve II.elden kaynakları örneklerle açıklayın?
5- Tarihi kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?
6- Zamana kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?
7- Konuya kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?
8- Tarihi sınıflandırmanın temel amacı nedir?
9- Günümüzdeki Amasra ilçemizin eski adının “ Paflogonya” olduğunu bulan bir tarihçi hangi yardımcı bilim dalını kullanmıştır?
10- Bir tarihçi olarak araştırdığınız tarihi bir konuda eldeki kaynakları kullanmak için hangi yöntemleri kullanırdınız? Bu yöntemleri kullanım sırasına göre sıralayınız.
11- …………………bilim dalını tarihe yardımcı olması yönünden açıklayınız.
12- Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yrdcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.
13- Tarih devirleriyle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.
14- Takvim ne denektir? Tarihte ilk kez kimler kullanmışlardır?
15- Takvimlerde bir yıl olarak hangi sistemler kullanılır? Bunlar neye göre hesaplanır?
16- Tarihte yazıyı ilk kez kimler bulmuştur?Anadoluya yazıyı kimler getirmiştir?Bu yazılı belgeler nerede bulunmuştur?
17- Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız?
18- Güneş yılı esaslı takvim ile ay yılı esaslı takvim arasında iki temel farkı belirtiniz.
19- Miladi takvime göre 29 Ocak 2004 tarihi, Rumi takvime göre hangi tarihtir?
20- Hicri 857 Miladi hangi yıla tekabül etmektedir?Çıkan sonuç size neyi hatırlatıyor?
21- Rumi takvime göre ……..yılı, miladi takvime göre hangi yıldır?
22- Hicri……yılını, miladi takvime çeviriniz?
23- Hicri takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.
24- Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farkları yazınız.
25- Miladi……yılını, hicri takvime çeviriniz?
26- Miladi takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.
27- Miladi takvimin kullanılmasına ülkemizde niçin ihtiyaç duyulmuştur?
28- M.Ö.3500 yılında yazının bulunmasından günümüze kadar kaç yıl geçmiştir?
29- 18.yüzyılın 2.yarısı ile ilgili bir tarih yazınız?
30- …….tarihinin yüzyıl olarak okunuşunu yazınız.
31- Tarih öncesi devirleri şematik olarak yazınız.
32- Tarih devirlerini şematik olarak yazınız.
33- Türkiyenin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden 5 tanesinin adını ve yerini yazınız.
34- Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri yazınız.
35- Türk devletlerinin zayıflayıp parçalanmasında hükümdarlık anlayışının etkisini açıklayınız.
36- MÖ.2.binden MÖ.6.yüzyıla kadar Türkiye topraklarında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
37- Tarihte ilk yazılı anlaşmasının adını, tarihini ve hangi devletler arasında imzalandığını yazınız.
38- İyonya neresidir?başlıca İyon devletlerinin isimlerini yazınız.
39- Kendi adlarına para bastıran ilk Türk toplumu kimlerdir?
40- Hititler, Sümerler, Mısırlar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?
41- MÖ.6.yy’dan MS.11 yy’a kadar Türk topraklarında egemen olan devletlerin isimlerini yazınız.
42- Bizans İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız
43- Roma İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız.
40- Mezopotamya neresidir?
41- ——–Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını karşılarına yazınız.——-
a- Resim sanatının doğuşunu Taş devrine kadar uzatmak mümkündür. ( )
b- Türkiye topraklarında ilk insanların izleri Karadeniz bölgesinde bulunmuştur. ( )
c- Gordion , Hititlerin merkezidir. ( )
d- Ensi , patesi, lugal ve lugal kalma Sümerlerde Rahip krallara verilen ünvanlardır.( )
e- İlk sistemli hukuk kanunları Asurlar tarafından yapılmıştır. ( )
42- Mısır Medeniyetinde mumya ile tıp arasında nasıl bir ilişki olmuştur?
43- Türk adı üzerine ileri sürülen görüşlerden bir tanesini belirtiniz.
44- Orta-Asya ( Türkistan ) ‘nın kuzey ve güneyinde ne yer alır?
45- Alper Tunga hangi Türk boyuna ait bir kahramandır?
46- ———–Aşağıda verilen Türk Hükümdarları hangi Türk Devletleri ile bağlantılıdır?
a- Bumin Kağan ……………………………………
b- Kutluk Kağan ……………………………………
c- Metehan …………………………………………
d- Kutluk Bilge Kül Kağan …………………………
47- Tarih öncesi dönemler ile Tarihi dönemleri birbirinden ayıran en önemli fark nedir?
48- Toplumların örf, adet ve geleneklerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
49- Türklerin kullandıkları takvimler arasında yer alan Gregoryen takvimi de denilen takvim hangisidir?
50- Antalya Beldibi,Ankara Macunçay ve Samsun Tekkeköy Anadolu’nun hangi dönemlerinde yerleşim yeri olmuşlardır?
51- Tarihte ilk defa deniz ticaret kolonileri kuran medeniyet kimlerdir?
52- Tıp ilminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?
53- Büyük İskender tahta çıktığı zaman ilk amacı neydi?
54- Büyük İskender öldüğü zaman devleti parçalanmıştır.Buna göre Makedonya’da hangi Krallık kurulmuştur?
55- Büyük İskender’in Anadolu’yu fethi ile hangi dönem başlamıştır? Bu dönemin özelliği nedir?
56- En önemli şehirleri Sayda,Biblos ve Sur olan, deniz ticaretinde önemli gelişmeler kaydeden ve M.Ö.800 yılında Asur egemenliğine giren devlet hangisidir?
57- Yakut Türkleri ve Sakalar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz?
58- Bugünkü Askeri teşkilatın temellerini atan ilk Türk hükümdarı kimdir?
59- İlkçağın sonu ve Ortaçağın başlangıcı olan olay nedir?
60- Türk Devlet teşkilatında var olan İkili teşkilata bir örnek veriniz?
61- Uygurların Mani dinini kabul etmeleri onları nasıl etkilemiştir?
62- Kırgızların en meşhur destanı hangisidir?
63- Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir?
64- Göktürk Devletini kimler yıkmıştır?
65- Orta Asya Türk Devletleri ile Çinliler arasındaki mücadelenin temel nedeni nedir?
66- Yabgu ve Tigin nedir?
67- Eski Türk Devlet yönetimindeki “KUT “ kavramını kısaca açıklayınız.
68- Mete, Bilge Kül Kağan, Bumin Kağan, Mukan Kağan ve Bögü Kağan Bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin Kağanlarıdır?
69- Kaynak nedir? Çeşitlerini yazınız.
70- Kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalı hangisidir?
71- Türklerin kullandıkları takvimler içerisinde,yılbaşı Nevruz olan takvim hangisidir?
72- Prehistorik Devirler (Tarih Öncesi Çağlar) hangi kısımlara ayrılır?
73- Devirlerinin iki büyük medeniyeti olan Mısır ve Hititleri karşı karşıya getiren Kadeş Savaşı’nın sebebi nedir?
74- Tarih biliminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?
75- Anadolu’da M.Ö.333’te Pers hakimiyetine son veren kimdir?
76- İskender’in ölümünden sonra devleti parçalanmıştır.Buna göre Mısır’da hangi Krallık kurulmuştur?
77- İskender İmparatorluğunun yıkılmasıyla Anadoluda kurulan krallıkların isimlerini yazınız.
78- Kurucusu Hz.Davud olan ve bir süre sonra İsrail ve Yahudi Devleti olarak ikiye ayrılan devlet hangisidir?
79- Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk kavmine İranlılar hangi ismi vermişlerdir?
80- Tarihte ilk defa bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayan Türk hükümdarı kimdir?
81- Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasına sebep olan olay nedir?
82- İkili Teşkilat nedir?
83- Uygurlar Mani dinini hangi kağan zamanında kabul etmişlerdir?
84- Sakaların en meşhur destanı hangisidir?
85- Göktürk Abideleri kimler adına dikilmiştir?
86- Ötüken Uygur Devletini kimler yıkmıştır?
87- Türkmen kimlere denir?
88- Yuğ ve Balbal nedir?
89- Site, Nom, Polis şehir devletleri hangi devletlere aittir?
90- Tuşpa ve Hattuşaş ilkçağlardaki hangi devletlere aittir?
91- Ziggurat, Pankuş ve tavanna kavramlarının anlamlarını yazınız.
92- Kral Yolu kimler tarafından inşa edilmiştir? Nereden nereye kadar uzanır?
93- Anal(Yıllık), Megaron, Ziggurat kavramlarının anlamlarını açıklayınız?
94- Ki-ok, Moyançur Kağan,Kapkan Kağan,Teoman ve Kutluk Kağan,bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin kağanlarıdır?
95- Eskiçağda Mezopotamya da kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
96- Eskiçağdaki Mısır Krallığı kaç tarihinde, kim tarafından kurulmuştur?
97- Eskiçağda Anadolu ve Mezopotamya da pek çok devlet kurulmasına rağmen, Mısırda neden birden fazla devlet görülmez?
98- Gordion ve Sard ilkçağlarda hangi devletlerin başkentliğini yapmışlardır?
99- Lidyalıların hangi buluşları ticaretin gelişmesi yönünde büyük yarar sağlamıştır?
100- Eski Yunan medeniyeti hangi topraklardan oluşur?
101- Eskiçağda Fenikelilerin yaşadıkları yeri ve dünya medeniyetine en büyük katkılarını yazınız.
102- Hellenistik dönem nasıl oluşmuştur? Açıklayınız.
103- İbranilerin yaşadıkları bölgeyi ve dünya tarihindeki özelliklerini yazınız.
104- Mısırda piramitler kimler adına, hangi amaçlarla yapılmışlardır?
105- Hititler, Sümerler, Mısırlılar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?
106- Türklerin Orta Asya dan göç sebeplerinden 4 tanesini yazınız.
107- Tarihte Türk adı ilk olarak nerede geçer?
108- Eski Türk hükümdarları hangi ünvanları kullanırlardı.
109- Kavimler Göçü ne demektir? Tarihini yazınız.
110- Kavimler Göçünün sebeplerini yazınız.
111- Mete han hangi sebeplerle Çin’i istila etmek yerine, bu ülkeyle anlaşmak zorunda kalmıştır.
112- İlk Türk devletlerinin isimlerini yazınız.
113- Kavimler Göçünün sonuçlarını yazınız.
114- Türk ordu teşkilatını ilk kuran Türk hükümdarı kimdir ve bu teşkilat nasıldır açıklayınız.
115- Günümüz ordularında da kullanılan ‘onlu sistem’i ilk kez hangi Türk hükümdarı bulmuştur?
116- Türklerin anayurdunun sınırlarını yazınız.
117- İlk Türk devletlerinde kaç çeşit mahkeme bulunuyordu? Kısaca açıklayınız.
118- Uçmağ, Tamu ve Kam sözcüklerini açıklayınız.
119- Uygur Devletinin kuruluş tarihini, kurucusunu ve başkentini yazınız.
120- Uygur devletini diğer Orta Asaya da kurulan devletlerden en farklı özelliği nedir?
121- Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olan dinin adını yazınız.
122- Uygur Devleti kaç tarihinde kimler tarafından yıkılmıştır?
123- Türk toplulukları içinde Museviliği inanç olarak kabul eden ilk ve tek Türk topluluğunun adını yazınız.
124- İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğunun adını yazınız.
125- İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğunun adını yazınız.
126- İslamiyet öncesinde Türkler arasında görülen dinsel inanışlardan 5 tanesini yazınız.
127- Bildiğimiz Türk devlet ve topluluklarından 10 tanesinin isimlerini yazınız.
128- İslamiyet öncesi Türk devletlerinin en önemli gelir kaynağını oluşturan 2 ticaret yolunun adını yazınız.
129- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde kullanılan 2 Türk alfabesinin adını yazınız.
130- Hunlarla ilgili olarak,Çin kaynaklarında gördüğümüz ilk resmi belgenin adını tarihini yazınız
131- Büyük Hun Devletinin kurucusunu, kuruluş tarihini ve başkentini yazınız.
132- Orhun Yazıtları hangi yönüyle büyük önem taşır?
133- Orhun kitabelerine göre;ilk Türk devletlerindeki toplum yapısı nasıl sıralanmaktaydı?
134- Orta Asya Türk göçlerinin başlıca sebeplerini yazınız.
135- Göçlerden sonra anayurtta kalanlar nereye yerleştirilmişlerdir?
136- Tarihte göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk Devletinin adını yazınız.
137- I.Göktürk devleti kaç tarihinde,kim tarafından kurulmuştur? Başkentini yazınız.
138- II.Göktürk devleti kaç tarihinde,kim tarafından kurulmuştur? Başkentini yazınız.
139- II.Göktürk devleti kaç tarihinde, hangi Türk topluluklarının ayaklanması sonucunda yıkılmıştır?
140- İlk Türk kitabeleri hangileridir?II.Göktürklere ait olanı kimler adına dikilmiştir?
141- En eski Türk destanlarını yazarak, hangi devletlere ait olduklarını da belirtiniz.
142- Atilla hangi devletin hükümdarıdır?Atilla’nın seferlerinin isimlerini yazınız.
143- Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclisin isimlerini yazınız.
144- Çin Seddi(MÖ.214) hangi amaçla hangi devlet tarafından kurulmuştur?
145- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde,hükümdarların ünvanlarından 5 tanesini yazınız.
146- 1927, 659, 2427, 1453, 1517 rakamlarını Roma rakamına çeviriniz.
147- İslamiyet’den önce Arap Yarımadasında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
148- Hangi olaydan sonra Medine, İslamiyet’in merkezi olmuştur?
149- Hz.Muhammed’in eğitime verdiği önemi hangi savaş sırasındaki hangi uygulamasından anlayabiliriz?
150- Hudeybiye anlaşmasının Müslümanlar için en önemli yanı nedir?
151- Aşağıdaki uygulamalar hangi halife dönemlerine aittir?
a-Yalancı peygamberlerle mücadele
b- Kudüs’ün alınması
c- İlk kez Arabistan dışına fetihlerde bulunulması
d-İslam dünyasının 3 guruba ayrılması
a. Kıbrıs’ın fethi
152- Halifelerin yönetime getirilmesi bakımından 4 halife devri ile Emeviler dönemini karşılaştırınız.
153- Aşağıdaki yerlerin alınması ve savaşların yapılması hangi halifeler dönemine aittir?
a- Kudüs’ün alınması :
b- Ecnadeyn Savaşı :
c- Sıffin Savaşı :
d- Kıbrıs’ın alınması :
e- Azerbaycan’ın alınması :
154- Endülüs ismi nereye verilmiştir? Fetheden komutan kimdir?
155- Puvatya Savaşının en önemli sonucu nedir?
156- Avasım şehirleri hangi nedenle, hangi dönem kurulmuştur?
157- Kerbela olayının önemini yazınız.
158- Emevilerin kısa zamanda yıkılmasının sebeplerinden 3 tanesini yazınız.
159- İlk Müslümanların isimlerini yazınız.
160- Hendek Savaşının en önemli sonucunu yazınız.
161- Aşağıdaki yerlerin alınması ve savaşların yapılması hangi halifeler dönemine aittir?
162- Cemel Vakası…………………..
163- Mısır’ın Fethi…………………….
164- Nihavend Savaşı………………….
165- Tunus’un Fethi……………………..
166- Hakem Olayı………………………….
167- İslam dünyasının en büyük medresesini kim, nerede kurmuştur?
168- Talas Savaşının dünya kültür ve medeniyeti açısından sonucunu yazınız.
169- Talas Savaşında Türklerin rolü ne olmuştur?
170- Tolunoğulları ve İhşidlerin çok çabuk yıkılmasının sebebi nedir?
171- Gazneli Mahmut’un Hindistana 17 sefer düzenlemesinin sebebini yazınız.
172- Atabey ne demektir?
173- Yassıçemen Savaşıyla hangi devlet sona ermiştir?
174- Selahattin Eyyubinin hangi faaliyeti ona islam dünyasında büyük bir ün kazandırmıştır?
175- İkta sistemi nedir?
176- Aşağıdaki Savaşlar hangi devletlerle olmuştur? Karşılarına yazınız.
a-Dandanekan Savaşı, Büyük Selçuklular ile………..
b- Pasinler Savaşı, Büyük Selçuklular ile………………
c- Katvan Savaşı, Büyük Selçuklular ile………………..
d-Ayn-ı Calut Savaşı, Memlüklerle ile……………………..
e-Hittin Savaşı, Eyyubiler ile……………………………….
177- Aşağıdaki hükümdarlar hangi devletlere aittir?
a-Melikşah…………………….
b-Ebu Bekir Mehmet……………………………….
c-Satuk Buğra Han……………………………..
d-Sultan Mesut……………………………..
e-Baybars………………………………….
178- İslamiyetden önce Arabistanda kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
179- Hicretin sonuçlarını yazınız.
180- Dört Halifenin isimlerini yazınız.
181- Aşağıdaki savaşların adlarını yazınız.
a-Büyük Selçuklular ve Bizans arasında(1071)………………………………
b-Büyük Selçuklular – Bizans ve Gürcü kuvvetleri(1048)…………………..
c-Büyük Selçuklular ve Gazneliler(1040)……………………………. ……
d-Büyük Selçuklular ve Karahitaylar(1141)………………………….. ……
182- Anadolu’yu yurt edinmeye yönelik ilk Türk akınları hangi devlet tarafından hangi hükümdar zamanında başlatılmıştır?
183- Anadolu’nun fethi sırasında kurulan ilk Türk devlet veya büyüklerinden 5’inin adını yazınız.
184- Danişmendliler Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?
185- Saltuklular Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?
186- Mengücekler Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?
187- Artuklular Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?
188- Çaka Bey’in Türk tarihindeki önemini açıklayınız.
189- Türkiye tarihi kaç tarihinde, hangi olayla başlamıştır?
190- Türkiye tarihini kaç bölümde inceliyoruz? İsimlerini yazınız.
191- Türkiye Selçukluları Devleti kaç tarihinde, kim tarafından kurulmuştur?
192- Türkiye Selçukluları Devletinin jeneolojisini şematik olarak gösteriniz.
193- Miryakefalon Savaşı kaç tarihinde, kimler arasında yapılmıştır? Bu savaşım Türkiye tarihi için önemini belirtiniz.
194- Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya ispatlayan savaşın adını ve tarihini yazınız.
195- Haçlı Seferleri ne demektir?
196- Haçlı Sefelerinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız.
197- 4.Haçlı Seferinin tarihini ve diğerlerinden farkını belirtiniz.
198- Haçlı Seferlerinin başlama-bitiş tarihlerini yazarak toplam kaç sefer düzenlendiğini belirtiniz.
199- Haçlı Seferlerinin Türk ve dünya tarihi için önemli sonuçlarından 5 tanesini yazınız.
200- Yasıçemen Savaşı, kaç tarihinde,hangi devletler arasında yapılmıştır?Sonucunu yazınız.
201- Türkiye Selçuklu Devleti en parlak dönemlerini hangi hükümdarları döneminde yaşamıştır?
202- Türkmenler tarafından Elbistan, Malatya, Sivas ve Amasya taraflarında çıkarılan ve Türkiye Selçukluları Devletinin zayıflamasına yol açan ayaklanmanın adını ve tarihini yazınız.
203- Baba İshak Ayaklanmasının tarihini ve Türkiye Selçukluları için sonucunu yazınız.
204- Türkiye Selçukluları Devletinin Moğol egemenliğine girmesine yol açan savaşın adını ve tarihini yazınız.
205- Kösedağ Savaşı, kaç tarihinde, kimler arasında olmuştur? Anadolu için sonucunu yazınız.
206- Türkiye Selçuklularıve Anadolu,kaç tarihinde,hangiMoğol devletinin hakimiyetine girmiştir?
207- Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluş-yıkılış tarihleri ile ilk-son sultanlarının adlarını yazınız.
208- Uc Beyi kimlere denir? Uc Beylerinin başlıca görevleri ve sorumlulukları nelerdir?
209- Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinden 10’unun adını yazınız.
210- İlk Selçuklu deniz kuvveti hangi hükümdar zamanında oluşturulmuştur?
211- Tarihte Anadolu’ya ilk Türk akınları,hangi Türk devleti döneminde gerçekleştirilmiştir?
212- Haçlı Seferlerinin Türkiye Selçukluları Devleti için olumsuz sonuçlarını yazınız.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

23 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.