MADDE CİSİM BASİT MAKİNELER KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI,FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI,Biyoloji Test soruları,kimya test soruları,fizik test soruları

MADDE, CİSİM, BASİT MAKİNELER KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)
 
1-Hız birim zamanda alınan yoldur.
“Cisim ivmeli hareket yapıyorsa hızı zamanla değişir.” Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ivmesiz hareket etmektedir.
 
A)Giderken duraktan yolcu almak isteyen otobüs
B)Dururken harekete başlayan otomobil
C)Ani fren yapan bisiklet
D)Eşit zaman aralıklarında eşit yol alan kamyon
 
2- Madde   Erime N.( C)  Kaynama N.( C )
       X            -10                    60
       Y             40                    80
       Z             -20                    28
Tablodaki bilgilere göre X,Y ve Z’nin 30 C’deki fiziksel halleri nedir?
        X             Y              Z
 
A-   Sıvı         Sıvı         Gaz                           B-   Katı         Sıvı         Gaz
C-   Katı         Sıvı          Sıvı                          D-   Sıvı          Katı         Gaz
 
3-Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olaylardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
 
      A-Sütün mayalanmasıyla yoğurt oluşması              B-Çilekten reçel yapılması
      C-Suyun donması                                                    D-Meyvenin çürümesi
 
4-     I-Ayran     II-Şerbet      III-Hava
Yukarıdaki karışımlardan hangileri homojendir?
 
   A-Yalnız III         B-II ve III             C-I ve III              D-I, II ve III
 
5-Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
 
A-Atmosfer   B-N/m   C-Paskal   D-kg.m/s
 
6- I-Barajda biriken nehir suyu
      II-Barajdan dökülen su
      III-Yüksek bir yerden yuvarlanan kaya
Yukarıda verilen olayların hangilerinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir?
 
A-I ve II    B-I ve III   C-II ve III   D-Hepsi
 
7-Sodyum, Kalsiyum ve Karbon elementlerinin kimyasal sembollerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A-  O,  Ca,  C            B-Na,  Fe,  Cu                    C-  Na,  Ca,  C           D-Ca,  H,  O
 
8-       Proton sayısı     Kütle numarası
    X          18                     38
    Y          19                     39
    Z          18                      39
 
X, Y, Z atomlarından hangileri birbirinin izotopudur?
A-   X ve Y               B- X ve Z                C-   Y ve  Z               D- X, Y ve Z
 
9- Bıçakların kesici yüzeylerinin sık sık bilenmesinin amacı nedir?
 
A-Parlatmak        B-Paslanmasını  önlemek    
C-Basıncı azaltmak      D-Temas yüzeyini küçültmek
 
10-Aşağıdakilerden hangileri basit makinelerin kullanım amaçlarındandır.
 
I-Kuvvetten kazanç sağlamak
II-Enerjiden kazancı artırmak
III-İş kolaylığı sağlamak
A-Yalnız I          B-Yalnız III                C-I ve III  (*)           D-I , II ve III
 
CEVAPLAR
1)D 2)D 3)C 4)B 5)D 6)C 7)C 8)B 9)D 10)C
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.