Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı

Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı
Madde=Çevremize baktığımızda günlük hayatta kullandığımız veya kullanamadığımız bir çok varlık vardır.ßu varlıklar arasında kütlesi olan boşlukta yer kaplayan yani hacmi olan herşeye madde denir.
Tanecikli Yapı=Tarih boyunca bilime merak salmış insanlar maddenin özünü yani yapıtaşlarının neden oluştuğunu anlamak için çeşitli çalışmalar yapmışlardır.ßu konu ile ilgili ilk fikir M.Ö Democritus tarafından ortaya atılmıştır.Herhangi bir maddenin en küçük bölmeler olarak en küçük hale gelmesi maddenin en küçük yapı birimini yani atom’u oluşturur.
Molekül=Aynı cins veya farklı cins atomların birbirine bağlanmasıyla oluşan yapılara denir
Saf madde=Yapısında tek cins atom veya tek cins molekül bulunan maddelere denir
Elementler=Yapısında tek cins atom bulunan maddelere denir
ßileşikler=Farklı cins atomların kendi özelliklerini kaybedip yeni özellikler kazanaral belli bir oranda bileşip oluşturdukları maddelere denir
Karışımlar=İki yada daha fazka maddenin özelliklerini kaybetmedenoluşturdukları madde grubuna denir
MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ
Katı Hal=Maddenin belli bir şekli ve hacmi olan en düzenli halidir
Sıvı Hal=Maddenin belli bir şekli yoktur ve bulundukları kabın şeklini alırlar.
Gaz Hal=Maddenin belli bir şekli ve belli bir hacmi yoktur,bulundukları kabın hem şeklini hemde hacmini alır.Serbestir aralarında hiç boşluk yoktur.
Hal Dönüşümleri
Erime=Katının sıvı hale geçmesi
Donma=sıvının katı hale geçmesi
Kaynama=Sıvının gaz hale geçmesi
Süblimleşme=Katının sıvıya geçmeden gaz olması
Yoğuşma=Gazın svı hale geçmesi
Maddedeki Değişimler
Fiziksel değişim=Maddenin kimliğini değiştirmeden olan değişim
Kimyasal değişim=Maddenin kimliğini değiştirerek oluşan değişim
~~ SORULAR~~
1-MADDE İLE İLGİLİ AŞŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR
A-Maddenin bir kütlesi ve hacmi olmalıdır
B-Tüm maddeler tanecikli yapıya sahiptir
C-Saf maddelerin hepsinde tek cins atom bulunur
D-Karışımların yapısında en az 2 atom bulunur
2-Aşşağıdakilerden hangisi bir elemente ait olamaz?
A-NH3
B-CI
C-O3
D-P
3-Hangisi yanlıştır
A-Fiziksel değişim maddenin kimliğini değiştirir
B-kimyasal değişim maddenin kimliğini değiştirir
C-Fiziksel değişim maddenin kimliğini değiştirmez
D-Fiziksel değişim kağıdın yırtılmasına örnektir
Cevap Anahtarı=1-c 2-a 3-a
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.