Mısır piramitlerinin gizemi nedir

Mısır piramitleri yeryüzündeki anıt-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir.
Bunların en haşmetlisi olan Keops Piramidi dış görünüşü ile de “Dünyanın
Birinci Harikası” olma niteliğine hak kazanmıştır.
Piramitler, firavunun mumyası ile hepsi birbirinden değerli eşsiz nitelikteki sanat eserlerini; kral, kraliçe, prens heykellerini de içlerinde saklıyordu ve bu eşsiz hazineleri saklamak için yapılmışlardır.
Keops Piramidi (Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek eserdir.)
Keops Piramidi Gize’de antik Memfis mezar kentinde bulunan üç piramitten en eski ve geniş olanıdır.M.Ö.yaklşık 2.560 yılında ,20 yıl üzerinde dönemi içeren bir zamanda inşa edildi.Pramidin Mısır’ın dördüncü hanedanı firavun Khufu ya bir mezar olarak inşa edildiğine inanılır. Bugün Mısır’ın başkenti Kahire’nin bir parçasıdır.
Yapım Tekniği
Binlerce yıl boyunca Keops Piramidi’nin bir mezar olduğuna inanılmıştır. Keops Piramidi’nin 30 yılda yapıldığı düşünülmektedir. Her biri yaklaşık 2 ile 10 ton arasında değişen yaklaşık 3 milyon adet taş bloktan yapılmıştır. Önce bir kent yapılmış taş bloklar taşınmış ve yığılmıştır. Yüzeyin düzleştirilmesi için uzun zaman çalışıldığı sanılıyor. Taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değil çeşitli kuramlar üretilmektedir. Bir kurama göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu.Rampa çamur kaplanıyor sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Diğer bir kurama göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu.Tarihçi Herodot’a göre, ağır granit blokları, piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa yapılmıştır. Sadece bu rampanın yapılması bile 10 yıl sürmüştür.
İlk yapıldığında 145,75 metre olduğu düşünülen Keops piramidinin bu güne kadar 10 metresini kaybettiği düşünülmektedir. 43 yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak kalmış ancak 19. yüzyılda geçilebilmiştir. Eğimi 54 derece 54 dakikadır. Bir kenarı 227 metre olan dörtgen tabanı 50.524 metrekarelik bir alanı kaplar. Piramidin iç ortasında, tepeden 100 metre kadar aşağıda ve tabandan 40 metre kadar yukarıda firavunun odası vardır. Firavunun mumyası, hazinesi ve özel eşyası bu odaya konmuştur. Oda 10,5 metre uzunlukta, 5 metre genişlikte ve 6 metre yüksekliktedir. Buraya 50 metrelik bir dehlizden girilir. Biri kraliçeye ait olan iki oda daha vardır. Piramidin her biri birkaç ton ağırlığında olan iki milyon taş bloktan yapıldığı sanılmaktadır.Eski Mısırlıların neslinden gelen bir azınlık olan Kıptilerin inancına göre, bu piramit Tanrıların Çağına ait bilgilerin bir birleşimidir.
 
BÜYÜK PİRAMİT
Astronom Richard Prodor’a göre Büyük Piramit bir astronomi rasathanesi olarak yapılmıştı. Modern teleskoptan önceki en ileri, en mükemmel araçtı. Piramit’i inşa edenler Piramit’in içinde gitgide daralan dev bir yarık açmışlardı. Bu, gök kubbesini boydan boya aşan meridyenin hizasıydı. Aşağı inen geçitten yukarıya bakıldığında gökteki bütün yıldızlar izlenebiliyordu. Sir Flinders Petrie’nin hesaplarına göre Büyük Piramit her biri, 5 ton ağırlığında 2,5 milyon adet taştan meydana gelmektedir ve her bir taşın 127x 127×71 cm ölçüsünde ve toplam ağırlığının yaklaşık 6,5 milyon ton olduğu hesaplamıştır.
BÜYÜK PİRAMİT MİMARİ KEHANET VERİLERİNE Mİ SAHİPTİ?
Arap Tarihçisi Ebu Zeyd Al Balkı’nın yazdıklarına göre, Piramit inşaatında, büyük taş blokları yerlerinden kaldırmak ve taşımak için, bunların üstüne, üzerinde bazı formüller yazılı papirüsler konurdu. Sonra bir avuç büyüklüğünde iç içe giren halkalarla donanmış bir alet taş bloğun üzerine tutulur, halkalar çevrilirdi. Bunun üzerine taş ağır ağır yerinden kalkar ve istenen yere götürülebilirdi. Daha sonra David Davidson araştırma yapıp, aylarca uğraşarak Piramit’in geçitlerini, odalarını ölçtü. Bulduklarını 1924 ve 1934’de iki broşür halinde yayınladı. Davidson’a göre Piramit’in içindeki ölçüler ilerde olacak olaylara ait tarihlerdi. Büyük Piramit mimari kehanet verilerine sahipti.
KRAL ODASININ SIRRI
 
Fransız bilim adamı Bovis, Piramit’te bir şeyi fark etti. Kral Odasındaki çöp tenekelerinde, içeriye girerek orada ölen küçük hayvanların leşleri vardı. Bunların vücutlarındaki sıvılar buharlaşmış, hayvanlar birer mumya haline gelmişti. Bovis’ten esinlenen Çek Mühendis Kare Drbal piramit biçiminde maketlerle deney yaptı. Piramidin içine yerleştirilen süt, yoğurt, yumurta taze kalıp, bozulmuyordu. Kullanılan bir jilet piramidin içine konulduğu zaman o jiletle defalarca tıraş olma imkanı bulunmaktaydı. Piramitlerin, içindekini koruyan özel bir enerji alanları vardı. Ayrıca piramitlerin tepesinde olduğu söylenen dev kristallerle de, ne tür enerji dengeleri kuruluyordu, uzaya bir tür yayın mı yapılıyordu şimdilik pek bilmek mümkün değil gibi gözüküyor!
1968 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanan Dr. Luis Alvarez, Piramit’in içine elektronik aletler yerleştirdi. Amacı Piramit’in içinden geçen kozmik ışınları kaydetmek ve Piramit’in içinde henüz tespit edilemeyen kısımları bulmaktı. Aletlerin kayıtları bir banda alınıp, bilgisayara veriliyordu. Bilgisayardan Piramit’in röntgenini çıkarması bekleniyordu. Sonuçta, Kahire’deki IBM merkezinde projenin şefi olan Dr.Amr Goneid bilgisayarın, Piramit’in boyutları hakkında saçma sapan bilgi vermekte olduğunu bildirdi. Bilgisayar aynı süre içinde kullanıldığı diğer projelerde gayet iyi çalışmaktaydı. IBM teknisyenleri cihazı kontrol ettiler ve hiçbir bozukluğu olmadığını bildirdiler. Yani Piramit’te kaydedilen bantlarda garip bir aksaklık vardı. Dr.Alvarez bu aksaklığın ne olduğunu asla öğrenemedi. Piramit sırrını kendi özel yöntemleri ile koruyordu. Piramitlere gizli girmeye çalışan arkeologlarla ilgili de pek çok gerçek ve gerçeküstü öykü vardır. Hatta piramitlerin sırlarını vermemesi hakkında, piramidin laneti gibi adlar taşıyan pek çok film de yapıldı. Ama ne yaparsak yapalım nafile, piramitler kendi sırlarını adeta bir canlı gibi kendi kendilerine koruyorlar!
Teozofinin kurucusu ve en ünlü isimlerinden biri olan Madam Blavatsky piramitlerin inşa tarihinin 78.000 yıl önce olduğunu söylemiştir. Arap Tarihçisi Ebu Zeyd Al-Balki Piramit içerisindeki yazılı hiyeroglif metinleri çevirirken, Büyük Piramit’in Lire Yıldızı’nın Yengeç Burcuna girdiği zaman inşa edilmiş olduğunu tahmin etmiştir. Yani 72.000 yıl önce… İskoçyalı bilgin Piazzi Smyth, piramit’in 53.824 yıl önce yapıldığını hesapladı. Edgar Cayce’in “okumalar” adını verdiği psişik çalışmalarına göre Piramit’in inşası yüz sene sürdü. Karnak Mabedi rahiplerinden Aton (M.Ö. 1670) Büyük Piramit’in Büyük Tufandan üç bin yıl önce yapıldığını yazar. Büyük Piramit hakkında bazı ansiklopedilerde Keops Piramit’inin LV. Sülale (M.Ö.4000- 2500) zamanında Firavun Keops tarafından yaptırıldığını yazmaktadır. Piramit gibi bir yapıtın, gerçek boyutlarıyla önceden planlanması ve dikkatle ölçülmesi gerekir. Geometri formülleri ve ön hesaplar olmadan böylesine bir yapı gerçekleştirilemez. Günümüze dek gelen matematik kayıtları bu varsayımı doğrular. Örneğin, bu kayıtlarda bir dizi problem, Piramit’in eğri duvarının hesaplanmasına ayrılmıştır. Gerçekten bu gibi yapılarda büyük matematik bilgisi gerekir. Daha doğrusu Piramit yapılmadan önce çok ince hesaplanmış, uygulamaya geçilmiş ve sonuçta bazı veriler ortaya çıkmıştır ki, bu veriler günümüz teknolojisi için bile hayli şaşırtıcı ve çağları da aşan bilgilerdir.
EN ŞAŞIRTICI BİLGİLER
* Piramit’in bulunduğu yerden geçen meridyen Dünyamızı tam ikiye böler.
* Piramit’in çevresi bir yıl içindeki gün sayısını, yani 365,24’ü vermektedir. Kraliçe Odasının uzunluğu pi sayısı ile çarpıldığında 365,242 sayısını vermekte. Bu, yılın gün süresine eşittir.
* Piramit’in yüksekliği 109 ‘la çarpıldığında Dünya’nın Güneş’e uzaklığı yaklaşık olarak çıkmaktadır Piramit’in çevresi, yüksekliğinin iki katına bölündüğü zaman pi sayısını bulmaktayız. (3,1416…)
* Piramit’in ağırlığı 1015 ile çarpıldığında, Dünya’nın yaklaşık ağırlığını vermektedir.
* Dünya’nın kutup ekseni, doğrultusunu günden güne değiştirmekte ve böylelikle her 2.200 yılda Güneş’in arkasına yani bir burcun gelmesine olanak vermektedir. İlk durumuna ancak 25.827 yıl sonra varmaktadır.(Buna siklus denir.) Bu sayı Piramit’te 25.826 olarak taban köşegenlerinin toplamıdır.
* Piramit’in dört yüzü de dört ana yönü göstermektedir. Kuzey yönü gerçek kuzeye göre ancak 4 dakika 53 saniyelik bir sapma gösterir.
* Piramit’in bulunduğu yer Dünya’nın ağırlık merkezinin tam üstüdür.
* Büyük Piramit’in içinde Sirius Yıldızı’nın Dünya’dan görüldüğü süreyi merkez alınarak yapılmış 32.000 yıllık devreyi kapsayan bir takvim bulunmaktadır.
* Sirius tam doğudan doğmaktadır. Mısırlılar Sirius’un tam güneşle beraber doğduğu andaki vakti merkez almak kaydıyla (19 Temmuz) takvim yapmışlardır.
Farklı Bir Kaynak ;
# Piramit dört ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir.
# Piramit dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer alır.
# Gize’den (piramitlerin bulunduğu kent) geçen boylam, dünyanın denizleriyle anakaralarını iki eşit parçaya böler. Bu boylam ayrıca kadar üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup, bütün yer küresinin uzunluğuna ölçümünde doğal sıfır noktası oluşturur.
# Piramitlerin açıları Nil’in delta yöresini iki eşit yarıya böler.
# Piramit kusursuz bir jeodezik yöneliş noktasıdır. Nirengi sayesinde göze görünen tüm karaların ölçülebildiğini Napolyon’un bilginleri saptamışlardır.
# Gize’nin üç piramidi aralarında bir Pitagor üçgeni oluşturacak biçimde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine orantısı 3:4:5’tir.
# Piramidin yüksekliğiyle çevresi arasındaki oran bir dairenin yarı çapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir. Dört kenarlar dünyanın en büyük ve çarpıcı üçgenlerdir.
# Piramitle hem kürenin hacmi hem de dairenin yüzeyi hesaplanabiliyor.
# Piramit dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterirler. Piramidi çeviren taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgenin taş levhalar üstünde gözlenmesiyle günün 0,2419. bölümünde yılın uzunluğu yanlışsız olarak saptanabiliyordu.
# Piramidin dörtgen biçimli tabanının normal kenar uzunluğu 365,342 Mısır endazesine denk gelir. Bu sayı, tropik güneş yılının günlerinin sayısına eşittir.
# Büyük Piramitle dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzey Kutbu’yla arasındaki uzaklığa eşittir ve Kuzey Kutbuy’la dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir.
# Piramidin tabanının yüzeyi, anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi=3,1416 sayısı elde edilir.
# Piramidin dört yüzünün toplam yüzölçümü piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
# Büyük Piramidin tepesi Kuzey Kutbu’nu, çevresi Ekvator’un uzunluğunu temsil eder ve iki uzunluk aynı mikyasa uygunluk gösterir.
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.