MS-SQL Enterprise MANAGER

 Enterprise Manager, SQL Server işlemlerinin yapıldığı grafiksel bir arayüzdür. SQL Server kurulduğunda otomatik olarak kurulan bileşenlerden biridir. Enterprise Manager aracılığı ile veritabanı işlemleri, veri transfer işlemleri, güvenlik ayarlamaları, kullanıcı ayarlamaları, yedekleme ve replikasyon işlemleri gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz.

1.Şekil: Enterprise Manager

Kayıt İşlemi (Registering)
SQL Server 2000 ile birden fazla SQL Server yönetimi gerçekleştirilebilir. Yönetilmek istenen diğer SQL sunucularının yerleri ve yetkili hesap bilgileri belirtilerek, arada güvenli bir bağlantı kurulması sağlanır. Enterprise Manager’da bu şekilde SQL Server sunucularına bağlanma işlemini kayıt etme (registering) olarak isimlendirilir.

Enterprise Manager’ı başlattığımızda, (Başlat-Tüm Programlar-Microsoft SQL Server-Enterprise Manager) kurulum işlemini gerçekleştirirken vermiş olduğumuz örnek (instance) isme sahip olan SQL Server (eğer kurulumda bir sorun olmamışsa) kayıt (register) edilmiş durumdadır. Bu SQL Server’a ek olarak üzerinde yönetim işlemi gerçekleştirmek istediğimiz SQL Server’ı kayıt (register) ederek, SQL sunucu gurupları oluşturabiliriz.

2.Şekil: Kayıt işlemi (Registering)

Kurulum sırasında, örnek ismi varsayılan (default) seçeneği seçilerek belirlenip kurulum işlemi gerçekleştirildiyse, SQL Server’ın ismi ‘local’ olarak görülür. Bu isim, SQL Server’ın yüklendiği makinenin yerel bilgisayarımız olduğunu belirtir.

Kayıt (register) edilmiş bir SQL Server’ın alt guruplarını inceleyelim.

Veritabanları (Databases)

2.Şekil: Veritabanları

Veritabanları (Databases) gurubundaki bileşenler, veritabanı işlemleri yapmamızı sağlar. Veritabanı oluşturmak, veritabanında ilişkiler, tablolar, görünümler, saklı yordamlar, kullanıcılar, roller, kurallar, varsayılan değerler, kullanıcı tanımlı veri türleri, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar tanımlamak, oluşturulan veritabanını silmek için gerekli bileşenlerin bulunduğu bir guruptur.

Veri Transfer Servisi (Data Transformation Services)

3.Şekil: Veri Transfer Servisi

SQL Server 2000’deki bilgilerimizi başka uygulamalarda kullanmak için, farklı formatlara aktarabiliriz. Bunun yanında başka formatlardaki verileri, SQL Server 2000 üzerinde işlem yapabilmek için SQL Server’a aktarabiliriz. Bu işlemleri Data Transformation Services (veri transfer servisleri) aracılığı ile yaparız.

Yönetim(Management)

4.Şekil: Yönetim

Yönetim (Management) gurubu ile belirlenen işlemlerin otomatikleştirilmesi gerçekleştirilir. Otomatikleştirme işlemi yapmak için ilk önce istenen şartlar belirlenir. Şartlar sağlandığında, belirlenen belli bir işlem gerçekleştirilerek yönetim sağlanmış olur. (09:00’a kurulmuş saatin, saat 09:00 şartı gerçekleştiğinde, önceden belirlenmiş olan çalma işlemini gerçekleştirmesi gibi.)

Yine bu guruptaki bileşenler ile veritabanlarının yedeklenmesi, veri aktarımları, alarmlar, işler, operatörler ve veritabanında gerçekleşen olası hatalara karşı uyarı gönderme işlemleri ile yönetim görevlerinin otomatikleştirme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Yönetim işlemleri için, SQL Server Agent servisinin doğru yapılandırılmış ve çalışıyor durumda olması gerekir.

Replikasyon (Replication)

5.Şekil: Replikasyon

SQL Server üzerindeki verileri, başka bir SQL Server üzerine düzenli olarak aktarmak istersek ‘replikasyon’ gurubunundaki bileşenleri kullanabiliriz. Replikasyon; bilgilerin kopyalanması anlamındadır. Bilgilerin bir kopyası, bulunduğu sunucudan, belirtilen SQL Server’a veya SQL Server’lara dağıtılabilir. Alıcı (subcriptions) ve verici (publications) SQL Server ayarları yapılarak, belirlenen zaman aralıklarıyla replikasyon işlemi gerçekleşir.

Güvenlik (Security)

6.Şekil : Güvenlik

Bu guruptaki bileşenler ile veritabanları üzerinde güvenlik tanımlamaları yapılır. Gerek veritabanı düzeyinde gerekse sunucu düzeyindeki güvenlik ayarlamaları, kullanıcı tanımlamaları, yetkilerin belirlenmesi gibi işlemler buradan gerçekleştirilebilir.
Logins bölümünden gerekli yetkilendirme tanımlamaları yapılır. Herhangi bir veritabanından bu yetkiyi kullanabilmek için belirlenen kullanıcılar, bu yetkilerle eşlenir.
Support Services

7.Şekil: Support Services

Distrubuted Transaction Coordinator sayesinde farklı sunucular üzerinden gerçekleşen birleşik işlemlerin (farklı sunucular üzerinden banka hesabının güncellenmesi işlemi gibi) yönetimi sağlayan bileşenler sunar.

SQL Mail başlığındaki bileşenler ile SQL Server’da meydana gelen hatalar, SQL Server tarafından, yönetici katmanına eriştirilebiliyor. Bu şekilde SQL Server, yönetimi en verimli hale getirmek için yardımcımız oluyor.

Meta Data Services

8.Şekil: Meta Data Services

Meta data (meta veri), verinin yapısı ve türü hakkındaki veridir. Meta Data Services gurubundaki bileşenler sayesinde verilerin meta verileri üzerinde yönetim işlemlerinin yapılmasını sağlanır. Kurulum bilgi sistemleri ile, veya verinin verisiyle (meta data) işlem yapan uygulamalar ile bütünleşik bir yapısı vardır.

Bütünleşik bilgi sistemlerine araç entegre etme, veya verinin verisi (meta data) ile geliştirilen uygulamaları depolama, veya tekrar tekrar kullanılan modelleri depolama ve yönetme işlemlerini gerçekleştirebilmek için Meta Data Services bileşenlerini kullanabiliriz

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.